1. https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_språk

  Kunstige språk eller planspråk (engelsk forkortelse conlang av constructed language) er språk som er bevisst laget av mennesker, i motsetning til naturlig ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Språk

  Konstruerte språk. Flere personer eller grupper har konstruert egne kunstige språk, av praktiske, eksperimentelle, personlige eller ideologiske grunner.

 3. Kunstig språk - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Kunstig_språk

  Eit kunstig språk er eit språk som, i motsetting til naturlege språk, medveten har vorte skapa av menneskjor. Det finst ulike sortar av kunstige språk:

 4. https://sprakblog.wordpress.com/2010/12/09/kunstige-sprak-nyttige

  Etter hvert som EU vokser, øker behovet for oversettelser. Med nye medlemmer øker oversettelseskostnadene. Fire språk krever 12 oversetterstaber hvis hver stab ...

 5. www.dinside.no/14233/kunstig-spraak

  Denne uka: kunstige SPRÅK!Til ære for 'DRØMMEN OM DET FULLKOMNE SPRÅK (som går for siste gang neste søndag!) og VerdensEsperantoKongressen DENNE …

 6. www.steinen.net/18/18stein.shtml

  SpråkFilosofi, Esperanto MM, år 2000 Ny SpinnOff fra Arnfinn Christensens/Tøgrims 1989-RadioSerie "Drømmen om det fullkomne språk" denne uka.

 7. https://sprakblog.wordpress.com/tag/kunstig-sprak

  Kunstige språk – nyttige? 9. desember 2010 Legg igjen en kommentar. Etter hvert som EU vokser, øker behovet for oversettelser. Med nye medlemmer øker ...

 8. https://snl.no/naturlig_språk

  Eksempler på kunstige språk er esperanto, samt programmeringsspråk som Perl og A+.

 9. https://sites.google.com/site/olafhusby/språk-kilder

  Her ligger ulike lenker om språk Spesielle språk. Språk i Afghanistan (kort artikkel, OH) Kunstige språk. Interlingua. Esperanto

 10. https://www.dmoz.org/World/Norsk/Vitenskap/Språk_og_lingvistikk...

  World Norsk Vitenskap Språk og lingvistikk Kunstige språk Esperanto . 6. Norskspråklige nettsteder om planspråket esperanto. nettsteder 6. Esperanto-nytt .