Bing

5 280 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Kvantemekanikk

  Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse. I sin mest komplette form prøver den å beskrive oppbygningen …

 2. https://snl.no/kvantemekanikk

  Kvantemekanikk, gren av kvantefysikken, danner grunnlaget for den moderne beskrivelse av mikrokosmos, dvs. av elektroner, atomer og atomære systemer og av ...

 3. www.nrk.no/viten/kvantemekanikk-1.1850269

  Hvordan oppfører partiklene seg og hvilke egenskaper har de? På partikkelnivået fungerer ikke den klassiske mekanikken lenger. Den må avløses av kvantemekanikken.

 4. www.ntnu.no/studier/emner/FY1006

  Faglig innhold. Innføring i kvantemekanikk. Schrödingerlikning. Kvantemekaniske postulat Partikkel i boks og brønnpotensial. Harmonisk oscillator.

 5. www.dinevibber.no/2009/04/kvantemekanikk-og-selvutvikling-del-2

  Første del i denne artikelserien handlet om at alt stammer fra samme materie, atomer kan deles opp i kvarker og at partikler (f.eks. lys) enten har ...

 6. www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS3110

  Hva lærer du? Studenten skal kunne: beherske matematiske begreper som Hilbert rom, hermitiske og unitære operatorer, ortogonale sett av funksjoner og Diracs ...

 7. www.ntnu.no/studier/emner/FY2045

  Faglig innhold. Rekapitulering av fundamentale prinsipper i kvantemekanikk. Generell formulering av kvantemekanikk, inkludert Diracs bra-ket notasjon og harmonisk ...

 8. www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2140

  ... kvantemekanikk i tre dimensjoner, hydrogenatomet, elektronspinn, Pauliprinsippet, det periodiske system, spesielle atomer og molekyler, ...

 9. https://snl.no/kvantefysikk

  Kvantemekanikk ble innført som en fellesbetegnelse. Den nye teorien betegnet på en helt annen måte enn Bohrs atomteori et brudd med den klassiske mekanikk som ...

 10. folk.ntnu.no/ioverbo/TFY4250

  Pensumlitteratur: (i) P. C. Hemmer: Kvantemekanikk (Tapir 2005). (ii) B.H. Bransden & C.J. Joachain, Quantum Mechanics, og (iii) D. J. Griffiths, Introduction to ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer