9 resultater

Beslektede søk etter kvantemekanikk

 • no.wikipedia.org/wiki/Kvantemekanikk

  Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse. I sin mest komplette form prøver den å beskrive oppbygningen av ...

 • www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2140

  Kort om emnet. Sort stråling, fotoelektrisk effekt, Røntgenstråling, Comptonspredning, Bohrs atommodell, materiebølger, Heisenbergs uskarphetsrelasjon ...

 • www.ntnu.no/fysikk/emner/eksamensoppgaver

  Emner som tidligere ble undervist ved Institutt for fysikk Eksamensoppgaver i tidligere emner

 • no.wikipedia.org/wiki/Kvant

  I fysikken er et kvant (fra latin quantus) den minste enheten av energi som finnes. Et kvant blir sett på som en udelelig enhet . For eksempel er et foton (partikkel ...

 • understandall.net/perspektiv/pu/pu2002/Pu02va30.htm

  Hvordan brukes partikkelmodellen i dagens lærebøker? (ikke ferdig) Fra læreplanverket (L97): 8.klasse-gjere forsøk og bruke ein partikkelmodell til å beskrive ...

 • www.dinevibber.no

  DineVibber.no er en blogg hvor du finner inspirerende artikler om psykologi og selvutvikling.

 • newton.ex.ac.uk/research/qsystems/people/jenkins/mbody/mbody2.html

  Modern physics is dominated by the concepts of Quantum Mechanics. This page aims to give a brief introduction to some of these ideas. Until the closing decades of the ...

 • www.gethome.no/septagon/bigbang.html

  Hva er Big Bang-teorien? I utgangspunktet sier Big Bang-teorien kun at fjerne stjerner beveger seg bort ifra oss---jo lengre unna de er, jo raskere beveger de seg ...

 • en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics

  Quantum mechanics (QM – also known as quantum physics, or quantum theory) is a branch of physics which deals with physical phenomena at nanoscopic scales where the ...