1. https://no.wikipedia.org/wiki/Kvantemekanikk

  Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse. I sin mest komplette form prøver den å beskrive oppbygningen …

 2. https://snl.no/kvantemekanikk

  Kvantemekanikk, gren av kvantefysikken, danner grunnlaget for den moderne beskrivelse av mikrokosmos, dvs. av elektroner, atomer og atomære systemer og av ...

 3. https://www.nrk.no/viten/kvantemekanikk-1.1850269

  Hvordan oppfører partiklene seg og hvilke egenskaper har de? På partikkelnivået fungerer ikke den klassiske mekanikken lenger. Den må avløses av kvantemekanikken.

 4. https://snl.no/kvantefysikk

  Kvantemekanikk ble etterhvert innført som en fellesbetegnelse. Den nye teorien betegnet på en helt annen måte enn Bohrs atomteori et brudd med den klassiske ...

 5. www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS3110

  Hva lærer du? Studenten skal kunne: beherske matematiske begreper som Hilbert rom, hermitiske og unitære operatorer, ortogonale sett av funksjoner og Diracs ...

 6. home.hib.no/ansatte/shof/eksamen/kvantemekanikk.htm

  Max Planck (1858-1947). Forklaring av spektralfordelingen til strålingen fra et svart legeme. Et sort legeme er et legeme som absorberer all stråling.

 7. https://www.ntnu.no/studier/emner/FY2045

  Faglig innhold. Rekapitulering av fundamentale prinsipper i kvantemekanikk. Generell formulering av kvantemekanikk, inkludert Diracs bra-ket notasjon og harmonisk ...

 8. www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2140

  ... kvantemekanikk i tre dimensjoner, hydrogenatomet, elektronspinn, Pauliprinsippet, det periodiske system, spesielle atomer og molekyler, ...

 9. www.nyhetsspeilet.no/2011/04/om-kvantemekanikk-nonlokalitet-og...

  Den moderne kvantemekanikken ble født i 1925. I de kommende ti årene ble flere sentrale komponenter i den kvantemekaniske teorien etablert og dogmatisert.

 10. https://www.ntnu.no/studier/emner/TFY4205

  Faglig innhold. Approksimasjonsmetoder i kvantemekanikk. Spredningsteori. Atomer og elektroner i magnetfelt. Koherente tilstander. Tetthetsmatrisen.

 11. Related searches for kvantemekanikk