Bing

25 results
 1. www.ryegaard.dk

  Ryegaard og Trudsholm Godser ligger mellem Holbæk og Roskilde. Vi driver land- og skovbrug. Op mod jul har vi fæld-selv-juletræer med hestevognstur og julemarked ...

 2. www.egeskov.dk/landbrug

  Egeskov Land og Skovbrug er i dag et topmoderne veltrimmet landbrug, hvor der i driften bruges moderne GPS udstyr til optimering.På grund af den klimatiske ...

 3. www.ryegaard.dk/land-og-skovbrug

  Moderne fremskuende landbrug med fokus på udvikling af teknikker for reduceret jordbehandling og reduction af plantebehandlingsmidler.

 4. www.hoerbygaard.dk

  Hørbygaards renoverede historiske bygninger med kontorer lejes ud. Der er i øjeblikket lokaler i Herskabsstaldens stueetage heriblandt det meget charmerede staldrum ...

 5. www.frijsenborg.dk

  Kuperede morænelandskaber og smeltevandsdale. Kystnære jorder med tilgrænsende strandenge og magre grusholdige bakker. Offentligheden har adgang i.h.t ...

 6. oremandsgaard.dk

  Godsets historie, avlsgård, godskontor, skovdistrikt, boligudlejning og kammermusik.

 7. www.marienborg.dk

  Marienborg Gods Damsholte på Vest-Møn. Marienborg Gods er et land- og skovbrug på Vestmøn. Udover traditionelt land- og skovbrug har Marienborg Gods også ...

 8. rosenfeldt.dk

  Om Rosenfeldt Gods. Velkommen til Rosenfeldt Gods Et moderne gods som udover land- og skovbrug også beskæftiger sig med udlejning af jagt, boliger og …

 9. www.krengerup.dk

  M idt i de vestfynske skove mellem Glamsbjerg og Årup ligger herregården Krengerup. Krengerups hovedbygning er omdrejningspunktet i et af Danmarks bedst bevarede ...

 10. www.orupgaard.dk

  Land- og skovbrug Orupgaard Gods ligger på Falster og driver et stort og moderne land- og skovbrug på på over 1200 Ha. Orupgaard Gods har en lang- og spændende ...