Bing

19 results
 1. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 2. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 3. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 4. ndla.no/nb/node/74736

  Fagstoff: De fleste pasienter benytter en eller annen form for legemiddel, og gjennom din yrkesutøvelse får du som helsefagarbeider derfor befatning med legemidler.

 5. www.stolav.no/farma

  Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr: - Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler - Medisinsk tolkning av alle prøvesvar - Rådgivning til både ...

 6. legemiddelhandboka.no/Legemidler/60897

  Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Postboks 63 Kalbakken - 0901 OSLO - Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8 Telefon: 22 16 84 90 - telefaks: 22 16 84 ...

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Blodfortynnende_legemidler

  Sider i kategorien «Blodfortynnende legemidler» Under vises 3 av totalt 3 sider som befinner seg i denne kategorien.

 8. www.apotekhjem.no/display.aspx?menuid=3

  Det er sterke begrensinger på hva norske apotek kan selge av legemidler over internett. Vi velger å vise noen tradisjonelle apotekprodukter under denne gruppen ...

 9. www.sanapharma.no

  Sana Pharma Medical er grossist for reseptfrie plantebaserte legemidler og medisinsk utstyr.

 10. www.farmakologiportalen.no/content/119/Klinisk-farmakologi-St-Olav

  Avdeling for klinisk farmakologi ... Postadresse. Avdeling for klinisk farmakologi. Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim