Bing

16 results
 1. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 2. www.fhi.no/tema/legemidler

  Legemidler er den vanligste medisinske behandlingsform i norsk helsevesen. I løpet av ett år får 2/3 av den norske befolkningen reseptbelagt legemidler.

 3. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 4. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 5. legemiddelhandboka.no/Legemidler/78267

  Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Postboks 63 Kalbakken - 0901 OSLO - Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8 Telefon: 22 16 84 90 - telefaks: 22 16 84 ...

 6. tidsskriftet.no/article/2217439

  Sammendrag. Bakgrunn. Begrepet «etterlevelse» brukes for å beskrive hvorvidt legemidler tas som foreskrevet. Denne artikkelen omhandler hva som er kjent når det ...

 7. tidsskriftet.no/article/1184419

  Det anbefales at det gjøres en årlig oppfølging med MMS kombinert med enten klinisk demensvurdering eller OBS-demens. Legemidler mot demens

 8. www.felleskatalogen.no/medisin/pa-utenlandsreise

  Legemidler på utenlandsreise Schengen-attest Informasjon fra SLV om legemidler på utenlandsreise

 9. www.actavis.no/no/products

  RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER. Actavis Norge AS ønsker å gi helsepersonell tilgang til informasjon om reseptpliktige legemidler vi har markedsføringstillatelse på.

 10. www.sanapharma.no

  Sana Pharma Medical er grossist for reseptfrie plantebaserte legemidler og medisinsk utstyr.