• www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk m.m.

 • www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Tre verktøy som hjelper leger å kutte ut medisiner. Eldre mennesker får ofte legemidler for flere lidelser, men de er også spesielt utsatt for uheldige effekter ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Legemiddel

  Legemidler kan bli gitt i en rekke forskjellige legemiddelformer som tabletter, kapsler, stikkpiller, injeksjoner, inhalasjoner (til innpusting), miksturer, sprayer ...

 • www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/legemidler

  Det overordnede målet for legemiddelpolitikken er riktig legemiddelbruk, både medisinsk og økonomisk. Pasienter skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler ...

 • www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 • www.felleskatalogen.no/medisin/a

  Legemidler . Preparater A-Z (valgt) Vaksiner. Ikke-markedsførte preparater. Naturlegemidler. ATC-register «Apotek» - preparater i ATC . Substansregister ...

 • www.fhi.no/tema/legemidler

  Legemidler er den vanligste medisinske behandlingsform i norsk helsevesen. I løpet av ett år får 2/3 av den norske befolkningen reseptbelagt legemidler.

 • snl.no/legemidler

  Legemidler, etter lov av 4. desember 1992 stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom ...

 • www.helfo.no/helsepersonell/lege/legemidler

  Legemidler . På disse nettsidene finner leger informasjon om forhåndsgodkjent blåresept og individuelle søknader om refusjon på blåresept.

 • helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Legemidler/Sider/default.aspx

  Mange eldre bruker legemidler for behandling av sykdommer og plager og ofte bruker de flere legemidler samtidig. Aldersforandringer, økt sykelighet og…

Paginering