Bing

17 results
 1. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Meld deg på webinar om nytt Micromedex-grensesnitt. Det "360 graders dashbordet" for legemiddelinformasjon i Micromedex Solutions ...

 2. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 3. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 4. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 5. legemiddelhandboka.no/Generelle/139628

  I dette kapitlet gis det veiledning om bruk av legemidler under svangerskap, særlig med tanke på hva som kan være skadelig for fosteret og avveiningen mot hensynet ...

 6. www.helsebiblioteket.no/Legemidler/Blodsykdommer

  Nyttig nettverktøy for warfarindosering. Warfarin er til stor nytte for mange pasienter, men er også det legemiddelet i Norge som er forbundet med flest dødelige ...

 7. legemiddelhandboka.no/Generelle/153109

  Inhalasjon: Mange legemidler, spesielt legemidler beregnet på barn med astma, kan gis som inhalasjon. Fordelen ved denne administrasjonsformen er at man kan oppnå ...

 8. www.legemiddelverket.no/Nyheter/NYL/Sider/default.aspx

  "Nytt om legemidler" tar opp problemstillinger som har betydning for legemiddelbruk, både i allmenn- og spesialistpraksis. Viktige emner blir omtale av nye medisiner ...

 9. tidsskriftet.no/article/1184419

  Det anbefales at det gjøres en årlig oppfølging med MMS kombinert med enten klinisk demensvurdering eller OBS-demens. Legemidler mot demens

 10. www.apotekhjem.no/display.aspx?menuid=3

  Det er sterke begrensinger på hva norske apotek kan selge av legemidler over internett. Vi velger å vise noen tradisjonelle apotekprodukter under denne gruppen ...