Bing

25 results
 1. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Tre verktøy som hjelper leger å kutte ut medisiner. Eldre mennesker får ofte legemidler for flere lidelser, men de er også ...

 2. www.slutta.no/node/20

  Internasjonale retningslinjer anbefaler bruk av legemidler ved røykeslutt. Preparatene behandler den fysiske avhengigheten. Dette kan gjøre det lettere å ...

 3. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 4. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 5. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 6. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=185

  Hvilke legemidler bør du ha med attest for? Ved reiser mellom land i Schengen-området skal man medbringe attest når man bruker visse sovemidler, beroligende eller ...

 7. www.helsebiblioteket.no/Legemidler/Legemiddeleffekter/Bivirkninger

  Databasen omfatter meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som er godkjent i EØS-området etter "sentral prosedyre". Dette innebærer at ikke alle ...

 8. www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Sider/default.aspx

  Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

 9. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=168

  Oppdatert informasjon om alle godkjente legemidler i Norge ... Rekvirering av legemiddel uten markedsføringstillatelse (html) Blanketten er i html., er ...

 10. www.legemidlertilbarn.no/Sider/default.aspx

  Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg og i størst mulig grad basert ...

 1. Related searches