Bing

23 results
 1. www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/legemidler

  Statens legemiddelverk godkjenner legemidler. De informerer om effekt, bivirkninger, pris og vilkår for blåresept, og overvåker kliniske utprøvinger.

 2. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  Emnebibliotek for legemidler ... Tre verktøy som hjelper leger å kutte ut medisiner. Eldre mennesker får ofte legemidler for flere lidelser, men de er også ...

 3. www.legemiddelverket.no

  Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske ...

 4. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 5. www.startsiden.no/nettguide/helse_og_livsstil/medisin

  Medisin. Helseplager? Startsiden gir deg oversikt over nettsteder med informasjon om medisin, legemidler og førstehjelp.

 6. www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Klassifisering/...

  Klassifisering av legemidler. Statens legemiddelverk klassifiserer, det vil si avgjør hvorvidt et stoff, en urt eller et produkt skal anses som et legemiddel/ikke ...

 7. www.helsebiblioteket.no/Legemidler/Legemiddeleffekter/Bivirkninger

  Databasen omfatter meldinger om alvorlige bivirkninger av legemidler som er godkjent i EØS-området etter "sentral prosedyre". Dette innebærer at ikke alle ...

 8. www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=168

  Oppdatert informasjon om alle godkjente legemidler i Norge ... Rekvirering av legemiddel uten markedsføringstillatelse (html) Blanketten er i html., er ...

 9. www.stolav.no/farma

  Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr: - Omfattende analyseservice av legemidler og rusmidler - Medisinsk tolkning av alle prøvesvar - Rådgivning til både ...

 10. legemiddelhandboka.no/Legemidler/70622

  Georg Dimcevski (L12.5, L12.6), Truls Hauge (L12.8), Jørgen Jahnsen (L12.9.1, L12.10), Kristian Løvås (L12.9.2), Arild Nesbakken (L12.13), Sverre Sandberg (L12.7 ...

 1. Related searches