1. About our ads
 2. www.felleskatalogen.no

  Oppdatert informasjon for markedsførte legemidler i Norge til human- og veterinærmedisinsk bruk. Pakningsvedlegg, foto, interaksjonssøk, identifikasjonssøk …

 3. https://www.felleskatalogen.no

  Info-Tjenester

 4. www.helsebiblioteket.no/Legemidler

  16. mai 2016 Uregistrerte legemidler – informasjon å finne i Helsebiblioteket. Hvis du søker informasjon om legemidler som er i bruk i Norge, men som ikke står i ...

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Legemiddel

  Legemidler kan bli gitt i en rekke forskjellige legemiddelformer som tabletter, kapsler, stikkpiller, injeksjoner, inhalasjoner (til innpusting), miksturer, sprayer ...

 6. https://helsenorge.no/legemidler

  Noen legemidler gjør huden ømfintlig for sol. Forebygg utslett og les pakningsvedlegget for å sjekke om dette gjelder et legemiddel du bruker. Artikler

 7. https://www.fhi.no/hn/legemiddelbruk

  Legemidler er den vanligste medisinske behandlingsformen i norsk helsevesen. I løpet av et år får to tredeler av den norske befolkningen reseptbelagte legemidler.

 8. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/legemidler/id11633

  Det overordnede målet for legemiddelpolitikken er riktig legemiddelbruk, både medisinsk og økonomisk. Pasienter skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler ...

 9. www.legemiddelverket.no

  Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

 10. legemiddelhandboka.no

  Generelle opplysninger, inklusive oversikt over nye legemidler og lenke til nedlastbar versjon. Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

 11. www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemidler_A-AA.aspx

  Legemidler A-Å viser legemidler til mennesker og legemidler til dyr, men kun legemidler som er i salg (markedsført). Bruk søkefunksjonen for å finne legemidler ...

 12. About our ads