Bing

Sign in
28 results
 1. www.lommelegen.no/artikkel/leukemi

  Leukemi er kreft i de hvite blodcellene. Sykdommen gjør at de blir unormale og umodne. Det er flest voksne som får kreft, men akkurat leukemi rammer også en del barn.

 2. sml.snl.no/leukemi

  Leukemi, blodkreft, fellesnavn på en gruppe ondartede blodsykdommer. Blodkreftcellene utgår fra celler i benmargen og/eller lymfeknuter..

 3. www.altomhelse.info/sykdommer/Leukemi.php

  Leukemi er kreft i beinmarg, lymfeknuter eller andre steder som produserer hvite blodceller. Dette innebærer at de ikke utvikler seg som de skal og resulterer i en ...

 4. www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/leukemiakutt.php

  Akutt leukemi (blodkreft) Hva er akutt leukemi? Cellene i blodet dannes hovedsakelig i beinmargen. Leukemi - eller blodkreft - er betegnelsen for sykdommer hvor ...

 5. www.oncolex.no/Home/Leukemi/Prosedyrekatalog/Diagnostikk/KML.aspx?...

  Kronisk myelogen leukemi (KML) er en klonal myeloproliferativ stamcellesykdom som kjennetegnes ved økning i antallet modne og umodne granulocytter i perifert blod ...

 6. www.oncolex.no/Home/Leukemi/Prosedyrekatalog/Diagnostikk/KLL.aspx?...

  Kronisk lymfatisk leukemi har oftest en svært snikende debut, og mistanke om sykdommen oppstår hos pasienter som har vedvarende lymfocytose, eventuelt i …

 7. no.wikipedia.org/wiki/Kronisk_myelogen_leukemi

  Kronisk myelogen leukemi (KML) er en form for kreft hvor enkelte stamceller i beinmargen vokser og deler seg uhemmet. Kronisk betyr en relativt saktevoksende …

 8. www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/leukemi

  Hva er leukemi? De hvite blodlegemene kan deles opp i to typer, alt etter om de er i stand til å bekjempe bakterier og sopp (myeloid), eller bekjempe virus og danne ...

 9. Handlingsprogram for Kronisk Lymfatisk Leukemi

  legeforeningen.no/PageFiles/5783/Handlingsprogram%20for%20Kronisk... · PDF file

  1 Handlingsprogram for Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) Revidert 2005 Geir E. Tjønnfjord, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Universitetsklinikk

 10. home.lyse.net/tonho

  En hjemmeside for Tone Hole, Grua>

 1. Related searches