Bing

867 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske ...

 2. https://snl.no/liberalisme

  Liberalismen er en politisk idelogi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologier som i sterkest grad har preget ...

 3. liberalismen.no

  Kultur og liberalisme. Liberalismens inkluderende samfunn. Hva med de svake? Hva skjer med veiene under liberalismen? Finansiering under liberalismen. Fri innvandring.

 4. liberalismen.no/hva-er-liberalisme

  Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Ideologien har røtter tilbake til den greske filosofen Aristoteles og opplysningstiden.

 5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Libéralisme

  Le libéralisme est une doctrine de philosophie politique qui affirme la liberté comme principe politique suprême ainsi que son corollaire de responsabilité ...

 6. https://snl.no/sosialliberalisme

  Sosialliberalisme, en form for liberalisme som ble utformet i Storbritannia i siste halvdel av 1800-tallet og som understreker at individet ikke bare er et ...

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Liberalisme_(internasjonal_politikk)

  Liberalisme er en teoriretning innenfor internasjonal politikk. Liberalisme fikk sin utbredelse som et oppgjør med de realistiske paradigmer. I motsetning til ...

 8. liberalism | politics | Britannica.com

  www.britannica.com/topic/liberalism

  Liberalism, political doctrine that takes protecting and enhancing the freedom of the individual to be the central problem of politics. Liberals typically believe ...

 9. en.wikipedia.org

  en.wikipedia.org/wiki/liberalisme

  en.wikipedia.org

 10. Liberalisme - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; fri) er eit politisk omgrep med opphav i den filosofiske retninga liberalisme, som voks fram ut av idéane til dei store tenkjarane i ...

 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer