Bing

880 000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske ...

 2. https://snl.no/liberalisme

  Liberalismen er en politisk idelogi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologier som i sterkest grad har preget ...

 3. Liberalisme - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber ; fri) er eit politisk omgrep med opphav i den filosofiske retninga liberalisme , som voks fram ut av idéane til dei store tenkjarane i ...

 4. liberalismen.no

  Liberalismen.no er et nettsted som er ment å være en myk introduksjon til hva liberalisme er og hva ideologien innebærer for samfunnet. Nettsiden skal fremme ...

 5. Liberalism - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/Liberalism

  This article discusses the ideology of liberalism. Local differences in its meaning are listed in Liberalism by country. For other uses, see Liberal (disambiguation).

 6. no.wikipedia.org/wiki/Liberalisme_(internasjonal_politikk)

  Liberalisme er en teoriretning innenfor internasjonal politikk. Liberalisme fikk sin utbredelse som et oppgjør med de realistiske paradigmer. I motsetning til ...

 7. Liberalisme (anthology) - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/Liberalisme_(anthology)

  Liberalisme: Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen (English: Liberalism: Political Freedom from John Locke to Amartya Sen) is a 2009 Norwegian language ...

 8. no.thefreedictionary.com/liberalisme

  liberalisme либерализм (lɪbəɾɑ'lismə) substantiv maskulin entall/singular samfunnssyn som vektlegger individets frihet på bekostning av statens makt ...

 9. Kva er Nyliberalisme - folk.uio.no

  folk.uio.no/daget/Kva%20er%20nyliberalisme.pdf · PDF file

  3 liberalisme. Økonomisk liberalisme er fyrst og fremst basert på tanken om at staten skal avstå frå å gripe inn i økonomien og i staden overlate så mykje som ...

 10. liberalismen.no/hva-er-liberalisme

  Hva er egentlig liberalisme, og hva har ideologien å si for deg? Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Ideologien har røtter tilbake ...

 1. Related searches