1. https://no.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske ...

 2. https://snl.no/liberalisme

  Liberalismen er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologier som i sterkest grad har preget ...

 3. liberalismen.no/hva-er-liberalisme

  Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Liberalister mener at du har rett til å leve i fred og at du eier ditt eget liv.

 4. liberalismen.no

  Den beste introduksjonen til liberalisme og frihet på nett. Den beste introduksjonen til liberalisme og frihet på nett. Liberalismen.no. Kategorier. Introduksjon;

 5. https://da.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

  Introduktion. Liberalisme er et samlende begreb for en række mere konkrete politiske holdninger og filosofier, der alle har det til fælles, at de anser staternes ...

 6. Fakta om liberalismen - NRK Norge - Oversikt over nyheter ...

  https://www.nrk.no/norge/fakta-om-liberalismen-1.3125104

  Uttrykket liberalisme har ulik meining i ulike land. I det katolske Europa blir liberalismen oppfatta på klassisk vis, og dei liberale partia er utprega konservative.

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Liberalisme_(internasjonal_politikk)

  Liberalisme er en teoriretning innenfor internasjonal politikk. Liberalisme fikk sin utbredelse som et oppgjør med de realistiske paradigmer. I motsetning til ...

 8. Liberalisme - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; fri) er eit politisk omgrep med opphav i den filosofiske retninga liberalisme, som voks fram ut av idéane til dei store tenkjarane i ...

 9. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/liberalisme/liberalisme.html

  Liberalisme er en filosofisk og politisk retning som har sitt opphav i opplysningstiden, altså på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA. Grunntanken i liberalismen ...

 10. https://fr.wikipedia.org/wiki/Libéralisme

  Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations , Livre IV, chap. IX Au fil de la Richesse des nations , Adam Smith ajoute d'autres prérogatives à ...