• fi.wikipedia.org/wiki/Maantiede

  Maantiede (kreik. geografia , ’maan piirtäminen’) on tieteenala, joka tutkii Maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ...

 • www.helsinki.fi/geo

  Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto ... Geologian osasto Maantieteen osasto PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)

 • www.oph.fi/etalukio/maantiede

  Tervetuloa Etälukioon opiskelemaan maantiedettä. Opetushallitus uudistaa verkkopalvelujaan ja tässä yhteydessä etälukiomateriaalit siirretään osaksi EDU.fi ...

 • www.eximia.fi/info/136

  Maantieteen aamukurssi on on tarkoitettu pääasiassa Helsingin yliopistoon hakeville. Kurssi hyödyttää myös Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen valintakokeeseen ...

 • www.valmennuskeskus.fi/valmennuskurssit/maantiede/paasykoetietoa

  Löydät tiedot Valmennuskeskuksen kursseista, pääsykokeista, pyrkimisestä, opiskelusta ja työelämästä.

 • www.avoin2.utu.fi/.../maantiede/index.html

  Maantiede. Ilmastonmuutos, maanjäristykset, kehitysproblematiikka, globalisaatio ja monet muut maantieteelliset asiat puhuttavat meitä päivittäin.

 • www.uef.fi/geohistoria

  Historia- ja maantieteiden laitos. Historia- ja maantieteiden laitoksella voi opiskella pääaineena Suomen historiaa, yleistä historiaa, maantiedettä ...

 • www.tnk.utu.fi/index.php?1668

  Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksessa yhdistyvät ...

 • www.peda.net/veraja/karkkila/lukio/oppiaineet/maantieto

  Maantieteen kurssit eittely: MAANTIEDE GE KURSSIT 06AB GE 1 Sininen planeetta pakollinen GE 2 Yhteinen maailma pakollinen GE 3 Riskien maailma syventävä

 • fi.wikipedia.org/wiki/Ranskan_maantiede

  Ranska sijaitsee Länsi-Euroopassa Atlantin rannikolla. Ranskaa rajaa pohjoisesta Englannin kanaali , lännestä Biskajanlahti , etelässä Pyreneet ja Välimeri ...