1. About our ads
 2. Images of markedsføring

  bing.com/images
 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Markedsføring

  Markedsføring er en samlebetegnelse for kommersielle virksomheters aktiviteter i forbindelse med å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling ...

 4. https://snl.no/markedsføring

  Markedsføring, aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere: omfatter planlegging, gjennomføring og ...

 5. https://utdanning.no/studiebeskrivelse/markedsforing

  Utdanninger i markedsføring gir kunnskap om hvordan et marked fungerer, og hvordan du kan nå målene dine.

 6. https://www.bi.no/forskning/research-departments/markedsforing

  Markedsføring er det fagområdet som er spesielt opptatt av firmaets inntektsside gjennom fokus på omsetning, vekst, innovasjon og lønnsomhet.

 7. markedsforing.dk

  Det sælger jo ikke sig selv. Ny-lancerede produkter, der får vedvarende marketing-støtte - og hvor media spend-niveauet fastholdes ud over det første år - har ...

 8. https://www.bi.no/bachelorstudier/markedsforingsledelse

  Bachelor i markedsføringsledelse på BI er et studie som gir en grundig innføring i markedsføring samt verktøyene som trengs for å bli en god leder.

 9. https://utdanning.no/studiebeskrivelse/markedsforing_0

  Fordypningen omfatter fag som salg, merkevarebygging, økonomi, markedsføring og forretningsutvikling.

 10. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2

  Jf. tidligere lov 16 juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). - Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31e (dir 2002/65) og ...

 11. I denne artikkelserien lærer du hva markedsføring er, markedsføringens historiske utvikling og hvilke ulike former for markedsføring som finnes.

 12. kristiania.no/studie/markedsforing-og-merkevareledelse

  Fellesemne; Semester: Høst; Antall studiepoeng: 7,5; Dette emnet gir deg grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring og ...

 13. About our ads