• no.wikipedia.org/wiki/Markedsføring

  Markedsføring er en samlebetegnelse for kommersielle virksomheters aktiviteter i forbindelse med å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling ...

 • www.kampanje.com/markedsforing

  Mye står på spill når Bård Brænde åpner Gulltaggen-konferansen i dag. - Nå skal jeg kombinere alle de tingene som jeg tror på i jobben, sier Brænde rett før ...

 • www.studentum.no/search/markedsforing

  Markedsføring. Markedsføring er et bredt område som berører flere ulike deler av en bedrift og mange ulike arbeidsoppgaver. Markedsføringsutdannelser finnes ...

 • www.bi.no/forskning/institutter/markedsforing

  Markedsføring er det fagområdet som er spesielt opptatt av firmaets inntektsside gjennom fokus på omsetning, vekst, innovasjon og lønnsomhet.

 • www.innovasjon.no/temasider/marked/index.html

  Markedsføring Et mål er at du skal få forståelse for hva markedsføring er, slik at du etablerer en markedsorientert bedrift som er konkurransedyktig.

 • no.wikipedia.org/wiki/Markedsføringsloven

  Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. av 9. januar 2009 , også kalt markedsføringsloven , er en norsk lov som avløste markedsføringsloven av 1972 .

 • responspartner.no

  Markedsføring på internett ? Vi er eksperter på internett markedsføring. Se mer om markedsføring her

 • www.bi.no/bachelorstudier/Internasjonal-markedsforing

  Bachelor i Internasjonal markedsføring ved gir deg utdanningen du trenger for å fungerer effektivt i en verden som knyttes stadig tettere sammen.

 • www.nki.no › Hva tilbyr vi?

  Nordens største nettskole tilbyr studier i markedsføring. Markedsstrategier, segmentering og markedsundersøkelser. Les mer om utdanningen her!

 • www.ansa.no/Fag_og_Land/Fag/Markedsforing

  Hva innebærer markedsføringsstudier? Du lærer å kartlegge behov hos kundene, utforme produkter og sette priser i forhold til kundenes behov.

Paginering