1. nye-troms.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=4332

  BARDU: Luftrommet over Setermoen og Mauken-Blåtind skytefelt kan bli brukt til testflyging.

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Forsvaret

  Forsvaret skal bidra til å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. Forsvarets oppgaver er delt inn i nasjonale oppgaver, oppgaver som løses i ...

 3. www.norskeutslipp.no/no/Listesider/Virksomheter-med-utslippstillat...

  Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og ...

 4. www.nina.no/Publikasjoner/Publikasjonslister/NINA-Rapport

  2016 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2016. NINA Rapport nr 1280. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.