Bing

4 results
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Forsvaret

  Forsvaret skal bidra til å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. Forsvarets oppgaver er delt inn i nasjonale oppgaver, oppgaver som løses i ...

 2. norut.no/nb/om-norut

  Norut Northern Research Institute er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonsselskap som leverer tjenester av høy kvalitet og god anvendbarhet for våre oppdragsgivere.

 3. norut.no/nb/norinnova

  Norinnova Technology Transfer bidrar i kommersialisering av teknologi- og forskningsbaserte innovasjoner. Våre hovedvirkemidler er kompetanse, kontakt, kontor …

 4. www.nina.no/Publikasjoner/Publikasjonslister/NINA-Rapport

  2015 Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA Rapport nr 1171. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.