Bing

1 310 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/MaukenBlatind

  Forsvarsbygg har bygd en sammenbindingstrase og manøverkorridor som binder sammen skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind i Troms.

 2. www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_troms_og_finnmark/troms/?p...

  Forsvaret er klar til å fullføre sammenbindinga av Mauken og Blåtind skytefelt til ett stort øvingsfelt. Det er satt av 30 millioner kroner i forslaget til ...

 3. www.nrk.no/video/apning_av_mauken_blatind_skytefelt/C4BC5777E8D97EED

  Mauken / Blåtind åpnet, et moderne skytefelt der soldater skal øve. Har kostet 450 millioner kroner og ligger i Målselv

 4. www.lns.no/Prosjekter/Referanseprosjekter/Mauken-Blaatind

  Prosjektnavn. Mauken - Blåtind. Byggherre . Forsvarsbygg Utvikling Nord. Prosjekttype . Tunnel Akselfjeldet. Adresse. Mauken, Indre Troms. Byggetid. Mars 2010 ...

 5. www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/fd/Nyheter-og...

  Enighet om Mauken-Blåtind etter 30 år (20.09.06) Statssekretær Espen Barth Eide besøkte Mauken skytefelt 19. september for å markere en historisk avtale.

 6. MAUKEN-BLÅTIND - Forsvarsbygg

  www.forsvarsbygg.no/PageFiles/...Mauken-Blatind_lr.pdf?epslanguage=no · PDF file

  4 1.1 BAKGRUNN Ved behandlingen av St. prp. nr. 85 (1995–96) vedtok Stortinget å etablere en sammenbindingskorridor mellom skyte- og øvingsfeltene Mauken og ...

 7. Mauken – Blåtind sammenbindingskorridor Temarapport ...

  ansatte.uit.no/lennart.nilsen/Master%20Prosjekt/pdf/Asplan%20Viak... · PDF file

  DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rapportnavn: Mauken – Blåtind sammenbindingskorridor, temarapport friluftsliv og hytter Utgave/dato: endelig …

 8. kugo.no/stikkord/blatind-skytefelt

  Blåtindan er to fine skifjell i Blåtind/Mauken skytefelt. Den søndre toppen har neppe alt for mange besøkende, men er faktisk et bra skifjell.

 9. www.bygg.no/article/77640

  12.09.2014 · Sammenbindingen av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind i Troms ble vedtatt av Stortinget i 1997. Prosjektet har siden de første planene ble ...

 10. Mauken Blåtind sammenbindingskorridor Temarapport landbruk

  ansatte.uit.no/lennart.nilsen/Master%20Prosjekt/pdf/Asplan%20Viak... · PDF file

  1 Forsvarsbygg Mauken Blåtind sammenbindingskorridor Temarapport landbruk Utgave: Endelig Dato: 2007-11-02