Bing

Beta
21 results
 1. menneskeret.dk

  Produceret af Det Danske Center for Menneskerettigheder. Nyheder, Europa, tema, undervisning, debat og links.

 2. www.leksikon.org/art.php?n=1718

  Menneskerettighederne er det sæt af normer - skrevne eller uskrevne - der regulerer forholdet mellem individ og kollektiv, mellem enkeltmenneske og stat.

 3. da.wikipedia.org/wiki/Menneskerettigheder

  Menneskerettighederne er 30 umistelige rettigheder , der er fastsat i FN's menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention . …

 4. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder

  Menneskerettighedseksperter er enige om, at menneskeretlige ideer som værdighed og fredelig sameksistens kan spores langt tilbage i tiden. De nyere og internationale ...

 5. europa.eu/pol/rights/index_da.htm

  Menneskerettigheder. Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og menneskerettighederne – det er værdier, der har været forankret i EU ...

 6. erslev.org

  En kort beskrivelse af frihedens historie; livshistorie for de forkæmpere, som betyder mest for mig - krydret med citater; samt aktioner og debatindlæg, overvejende ...

 7. www.denstoredanske.dk/.../Jura/Territorialret/menneskerettigheder

  Udvikling af menneskerettigheder i juridisk forstand begyndte i de enkelte stater gennem formulering af visse grundrettigheder for borgerne, en privat rådighed

 8. www.humanrights.com/da/what-are-human-rights.html

  Bliv uddannet i, hvad menneskerettigheder er, med grundlæggende definitioner og de fundamentale principper, de er baseret på, om respekt for den enkelte, den ...

 9. nyestetid.systime.dk/10-menneskerettigheder.html

  Menneskerettigheder – en verden fuld af dilemmaer. Den Kolde Krigs opdeling af verden i en Østlig og Vestlig del med vidt forskelligt syn på frihed, demokrati og ...

 10. www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/konventioner/echr

  Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder. Udfærdiget i Rom, den 4. november 1950

 1. Related searches