Bing

Beta
Sign in
23 results
 1. www.leksikon.org/art.php?n=1718

  Menneskerettighederne er det sæt af normer - skrevne eller uskrevne - der regulerer forholdet mellem individ og kollektiv, mellem enkeltmenneske og stat.

 2. da.wikipedia.org/wiki/Menneskerettigheder

  Menneskerettighederne er 30 umistelige rettigheder , der er fastsat i FN's menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention . …

 3. erslev.org

  En kort beskrivelse af frihedens historie; livshistorie for de forkæmpere, som betyder mest for mig - krydret med citater; samt aktioner og debatindlæg, overvejende ...

 4. www.leksikon.org/art.php?n=3730

  Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Vedtaget den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling . Indledning. Da anerkendelse af den mennesket ...

 5. www.denstoredanske.dk/.../Jura/Territorialret/menneskerettigheder

  Udvikling af menneskerettigheder i juridisk forstand begyndte i de enkelte stater gennem formulering af visse grundrettigheder for borgerne, en privat rådighed

 6. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-fn/fn...

  FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder er vedtaget for at beskytte det enkelte individ mod overgreb. Den garanterer en række fundamentale menneskerettigheder.

 7. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder...

  Danmark har underskrevet og ratificeret en række internationale menneskerettighedskonventioner. Det er Institut for Menneskerettigheders opgave at …

 8. www.justitsministeriet.dk/arbejdsområder/international...

  Den Europæiske Unions traktatgrundlag indeholder artikler om menneskerettigheder, der er juridisk bindende for samtlige medlemmer. Se bl.a. EU-Traktatens artikel 6 ...

 9. www.humanrights.com/da/what-are-human-rights.html

  Bliv uddannet i, hvad menneskerettigheder er, med grundlæggende definitioner og de fundamentale principper, de er baseret på, om respekt for den enkelte, den ...

 10. nyestetid.systime.dk/10-menneskerettigheder.html

  Menneskerettigheder – en verden fuld af dilemmaer. Den Kolde Krigs opdeling af verden i en Østlig og Vestlig del med vidt forskelligt syn på frihed, demokrati og ...

 1. Related searches