Bing

185,000 results
 1. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder

  Institut for Menneskerettigheder . Wilders Plads 8K; 1403 København K; Telefon: 32 69 88 88; Email: info@humanrights.dk

 2. menneskeret.dk

  Produceret af Det Danske Center for Menneskerettigheder. Nyheder, Europa, tema, undervisning, debat og links.

 3. https://da.wikipedia.org/wiki/Menneskerettighederne

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention danner i EU det retslige grundlag for sikring af menneskerettigheder, helt i tråd med indledningen til erklæringen, ...

 4. The Danish Institute for Human Rights

  humanrights.dk

  The Danish Institute for Human Rights. Wilders Plads 8K; 1403 Copenhagen K; Phone: 32 69 88 88; Email: info@humanrights.dk; CVR no.: 34 48 14 90; EAN no.: …

 5. www.denstoredanske.dk/.../Jura/Territorialret/menneskerettigheder

  Udvikling af menneskerettigheder i juridisk forstand begyndte i de enkelte stater gennem formulering af visse grundrettigheder for borgerne, en privat ...

 6. www.faktalink.dk/titelliste/mere/merehele

  Hvad er menneskerettigheder? ”Menneskerettigheder er et sæt af rettigheder, man har i kraft af at være menneske, og som er gyldige for alle og ikke kan fratages én.

 7. www.kristeligt-dagblad.dk/menneskerettigheder

  Menneskerettighederne er en varm kartoffel både i Vesten og i resten af verden. Her får du de grundlæggende tekster, debatten om rettighederne og de religiøse ...

 8. www.leksikon.org/art.php?n=1718

  Menneskerettighederne er det sæt af normer - skrevne eller uskrevne - der regulerer forholdet mellem individ og kollektiv, mellem enkeltmenneske og stat.

 9. www.faktalink.dk/titelliste/mere

  Retten til uddannelse, arbejde og sundhed. Frihed fra diskrimination, slaveri og tortur. Ideen om, at alle mennesker har rettigheder og friheder, alene fordi de er ...

 10. europa.eu/legislation_summaries/human_rights/index_da.htm

  Respekt for menneskerettigheder og værdighed samt principperne om frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten er værdier, som alle Den Europæiske Unions (EU ...