Bing

Beta
22 results
 1. menneskeret.dk

  Produceret af Det Danske Center for Menneskerettigheder. Nyheder, Europa, tema, undervisning, debat og links.

 2. www.leksikon.org/art.php?n=1718

  Menneskerettighederne er det sæt af normer - skrevne eller uskrevne - der regulerer forholdet mellem individ og kollektiv, mellem enkeltmenneske og stat.

 3. europa.eu/pol/rights/index_da.htm

  Menneskerettigheder. Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og menneskerettighederne – det er værdier, der har været forankret i EU ...

 4. erslev.org

  En kort beskrivelse af frihedens historie; livshistorie for de forkæmpere, som betyder mest for mig - krydret med citater; samt aktioner og debatindlæg, overvejende ...

 5. www.ungeformenneskerettigheder.dk

  Unge for Menneskerettigheder markerede FN’s Internationale Dag for Unge med tre arrangementer i indre København med oplysning om de 30 rettigheder.

 6. www.denstoredanske.dk/.../Jura/Territorialret/menneskerettigheder

  Udvikling af menneskerettigheder i juridisk forstand begyndte i de enkelte stater gennem formulering af visse grundrettigheder for borgerne, en privat rådighed

 7. humanrights.gl/da

  Tlf.: +299 34 69 47 E-mail: info@humanrights.gl. Grønlands Råd for Menneskerettigheder Issortarfimmut 1A 3900 Nuuk Kalaallit Nunaat Grønland …

 8. menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-fn/fn...

  FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder er vedtaget for at beskytte det enkelte individ mod overgreb. Den garanterer en række fundamentale menneskerettigheder.

 9. www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/08/22/000453.htm

  Institut for Menneskerettigheder: Forbyd brugen af børn som tolke hos lægen. Det er problematisk, når mange praktiserende læger benytter børn og pårørende til ...

 10. www.erslev.org/menneskerettigheder/dalailama.html

  H.H. Dalai Lama - Manifestationen af kærlighed og medfølelse - Historie og citater ... symboliserer oplysning og åndelig renhed. Den gror i det mudrede vand og ...

 1. Related searches