• no.thefreedictionary.com/misbruk

  Definisjon av misbruk i Online Dictionary. Betydningen av misbruk. Norsk oversettelse av misbruk. Oversettelser av misbruk. misbruk synonymer, misbruk antonymer.

 • www.pedofili.info/Misbruk.htm

  Om seksuelt misbruk av barn. Det er mange som tror at jeg som er pedofil, som har laget dette nettstedet som jo taler de pedofiles sak, som forsøker å spre ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Seksuelt_overgrep

  Seksuelle overgrep er i norsk lov (Straffelovens kapittel 19, sist endret 11. august 2000) definert som seksualforbrytelser . Lovens siste endringer har som formål ...

 • www.fhi.no/eway/default.aspx?MainArea_5661=5565:0:15,2906:1:0:0:::0:0

  15.04.2014 · Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder ...

 • sml.snl.no/misbruk

  Misbruk, vanlig betegnelse for overforbruk – eller avhengighet – av legemidler eller stoff uten at bruken er medisinsk begrunnet. Misbrukbegrepet slik det brukes ...

 • www.sirus.no/filestore/Automatisk_opprettede_filer/sirusrap.4.10.pdf · PDF fil

  Hva er misbruk og avHengigHet? – betegnelser, begreper og omfang 7 Sammendrag Denne rapporten problematiserer begreper og betegnelser knyttet til bruk og

 • www.rustelefonen.no/index.php?option=com_content&id=2109:misbruk&...

  Hvorvidt man skal kalle noe for misbruk eller ikke, er slik vi ser det ikke bare et spørsmål om hvor vanedannende et medikament eller et rusmiddel er.

 • www.sirus.no/Hva+er+misbruk+og+avhengighet%3F.d25-SMRbGXb.ips

  Bruk vs. misbruk Det er langt fra gitt hva som gjør at visse former for forbruk av rusmidler kalles bruk og andre misbruk.

 • www.dagbladet.no/tag/misbruk

  Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...

 • www.regjeringen.no/.../2011/R_2011_proba_misbruk_sykepenger.pdf · PDF fil

  - Proba samfunnsanalyse - Misbruk av sykepenger i folketrygden Forord Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Arbeidsdepartementet gjennomført en studie for å

Paginering