Bing

29 results
 1. tidsskriftet.no/article/324211

  Foreslått terapeutisk bruk. Melatonin har vært forsøkt ved søvnforstyrrelser (herunder forsinket og for tidlig søvnfasesyndrom, insomni, jet lag og skiftarbeid ...

 2. www.skriftlig.info/teori/retorikk.html

  Hva er retorikk? Retorikk er læren om talekunst. Det var i hvert fall det da uttrykket ble "oppfunnet" allerede i oldtiden. Selv om retorikken er en gammel kunst har ...

 3. Hva er misbruk og avhengighet? - SIRUS

  www.sirus.no/filestore/Automatisk_opprettede_filer/sirusrap.4.10.pdf · PDF file

  Hva er misbruk og avHengigHet? – betegnelser, begreper og omfang 7 Sammendrag Denne rapporten problematiserer begreper og betegnelser knyttet til bruk og

 4. www.relis.no/Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2014/Misbruk...

  16.09.2014 · 1. Alder var oppgitt i 79 % av meldingene. Misbruk og avhengighet Totalt 28 meldinger beskriver misbruk og/eller avhengighet av pregabalin, i tillegg til ...

 5. tidsskriftet.no/article/2164098

  Gammahydroksybutyrat (GHB) ble først syntetisert i 1960 . Det ble senere oppdaget at stoffet finnes naturlig i svært lave nivåer i kroppen, med en økt mengde hos ...

 6. www.klikk.no/motor/bil/article617524.ece

  Hvis du blir tatt for å misbruke prøveskilter, kan du bli nødt til å betale dobbel avgift. Prøveskilter er ment som en løsning for å prøvekjøre eller ...

 7. www.nhoreiseliv.no/kunnskapsbase/misbruk-av-sykmelding-2

  Hvordan håndtere indikasjoner på at arbeidstakere som leverer sykmelding eller egenmelding likevel ikke er syk? Bestride sykmelding eller egenmelding

 8. www.mystore.no/kontakt

  Om du har spørsmål kan du ta kontakt med oss ved å bruke skjemaet under eller sende en epost til kundeservice@mystore.no

 9. amv.legehandboka.no/diverse/rusmidler-og-bht/misbruk-av-rusmidler...

  Bedriftslegens rolle og ansvar Forebygge at misbruk oppstår Oppdage rusmiddelmisbruk tidligst mulig Rusmiddeltesting ut fra konkret mistanke

 10. www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/afoeringsmidler.htm

  Avførende midler - bruk og misbruk. Avføringsvanene varierer fra person til person. Noen har avføring flere ganger daglig, mens andre har hver 3.-4. dag.

 11. Some results have been removed