1. https://sml.snl.no/misbruk

  Misbruk, vanlig betegnelse for overforbruk – eller avhengighet – av legemidler eller stoff uten at bruken er medisinsk begrunnet. Misbrukbegrepet slik det brukes ...

 2. no.thefreedictionary.com/misbruk

  Definisjon av misbruk i Online Dictionary. Betydningen av misbruk. Norsk oversettelse av misbruk. Oversettelser av misbruk. misbruk synonymer, misbruk antonymer.

 3. Misbruk av sykepenge- ordningen i folketrygden

  https://www.regjeringen.no/.../r_2011_proba_misbruk_sykepenger.pdf · PDF file

  - Proba samfunnsanalyse - Misbruk av sykepenger i folketrygden Forord Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Arbeidsdepartementet gjennomført en studie for å

 4. News about Misbruk

  bing.com/news
 5. Politi.no - Mistanke om misbruk

  https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/mistanke_om_misbruk

  Tipse politiet. Politiet prioriterer å førebyggje misbruk av narkotika - vi arbeider for å redusere motivasjonen for narkotikabruk spesielt blant ungdom.

 6. Hva er misbruk og avhengighet? - wpstatic.idium.no

  wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2015/01/sirusrap.4.10.pdf · PDF file

  Hva er misbruk og avHengigHet? – betegnelser, begreper og omfang 7 Sammendrag Denne rapporten problematiserer begreper og betegnelser knyttet til bruk og

 7. https://www.visa.no/.../faktaark/svindel-og-misbruk-med-betalingskort

  Svindel og misbruk med betalingskort. Hva er svindelsituasjonen for øyeblikket? Gjennom 20 000 medlemsbanker tilbyr Visa kortholdere over hele verden mulighet til å ...

 8. www.statensbarnehus.no/barnehus/hamar/brosjyrer/so-for-barn

  Hva er seksuelt misbruk av barn? Seksuelt misbruk av barn er når en voksen eller et eldre barn tar på eller stryker på et barns private kroppsdeler.

 9. https://www.rights.no/2015/08/misbruk-av-voldtektstall

  Misbruk” av voldtektstall? Gunnar Tjomlid heter en kar som driver en blogg der han med stor iver prøver å imøtegå dem han selv er uenig med. Denne gangen ...

 10. relis.no/Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2013/Meld_misbruk_av_le...

  Problemer med misbruk, avhengighet og seponeringsreaksjoner er viktig informasjon som legemiddelmyndighetene ønsker tilbakemeldinger om fra helsepersonell ...

 11. allasso.no/avhengighet.htm

  Hva vil du kalle problemet ditt? Uvane, kontrollproblem, misbruk eller avhengighet? Uvaner. Det sies gjerne at vi mennesker er vanedyr.