38 resultater
 • www.kirken.no/?event=doLink&famId=6904

  Misjon betyr sendelse. Ordet beskriver viktige trekk ved Guds og ved kirkens vesen. I kjærlighet sender Gud Fader Sønnen, Jesus Kristus og Ånden til verden.

 • no.wikipedia.org/wiki/Misjon

  Misjon fra latin: missio , «å sende», blir brukt om utadrettet virksomhet for å omvende, bevisstgjøre eller styrke menneskers forhold til den religionen og ...

 • www.menighetogmisjon.no

  Velkommen til SMM`s ressursside Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) er et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner.

 • www.frelsesarmeen.no/no/frelsesarmeens_arbeid/misjon_og_bistand

  Frelsesarmeens seksjon for misjon og bistand i Norge samarbeider med Frelsesarmeen i over 30 land i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa.

 • snl.no/misjon

  Misjon, eg. utsendelse, oppdrag, betegner helst virksomhet som har til formål å utbre en religion.Brukt uten nærmere presisering (i motsetning til betegnelser som ...

 • www.misjonutengrenser.no

  Misjon Uten Grenser hjelper fattige og undertrykte mennesker til å skape seg et verdig liv, nær Kristus, på det åndelige, emosjonelle og materielle plan.

 • andreasnordli.no

  Forkynnelse av det personlige kallet til misjon har stått sentralt i norsk misjonstradisjon. Slik har enkeltmennesker erfart en tiltale fra Gud som kaller til å ...

 • www.salenhalden.net/misjon.php?menuItem=5

  Hva er MISJON? Misjonsbefalingen som Jesus gav sine disipler, er grunnlaget. (Matteus 28: 18-20) Vår oppgave som kristne: Å gå ut med evangeliet, både i vårt ...

 • www.dfef-bergen.no/misjonsside.htm

  Misjonsbefalingen Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til ...

 • www.seeto.no/gem/servlet/getGemObject?id=10873 · PDF fil

  korttekst Side 212–219 i grunnboka KAPITTEL 9 Å krysse grenser 1 Kristen misjon i dag En ny situasjon Misjon er arbeid for å spre en religion videre til nye ...

Paginering