Bing

29 results
 1. www.internetstart.se/myndigheter.asp

  Hitta snabbt och enkelt till alla myndigheter, komuner och andra organisationer i Sverige. På vår sida samlar vi dessa på ett överskådligt sätt.

 2. www.forsvarsmakten.se

  Försvarsmakten finns för att försvara Sverige och landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det ...

 3. matportalen.no

  Statlig informasjon om mat og mattrygghet.

 4. sv.wikipedia.org/wiki/Myndigheten_för_samhällsskydd_och_beredskap

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Försvarsdepartementet. Myndigheten för ...

 5. www.msb.se

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och ...

 6. www.vgregion.se

  Vi erbjuder god hälso- och sjukvård som präglas av omtanke och tillgänglighet. Vi arbetar också med miljö, kultur och kommunikationer; för tillväxt och mångfald.

 7. www.regeringen.se/sb/d/2462

  Myndigheter. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. Polisen, Migrationsverket och Skatteverket är ett par exempel.

 8. www.dagbladet.no/2014/05/28/nyheter/utenriks/innenriks/kina/liu...

  Chai Ling ledet opprøret på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989. Nå advarer hun på det sterkeste Norge og norske myndigheter mot å gi etter for kinesisk ...

 9. www.shmm.se

  Statens historiska museers webbplats för myndigheten som inkluderar Historiska museet, Kungl. myntkabinettet och Tumba bruksmuseum.

 10. www.dagbladet.no/2014/06/17/nyheter/forsvaret/innenriks/utenriks/...

  17.06.2014 · • Dagbladet har avslørt hvordan Norske myndigheter har solgt flere marinefartøy til et britisk sikkerhetsselskap registrert på en campingplass i ...