Bing

3,510,000 results
 1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation

  De flesta studier av organisationers storlek har gjorts i USA och Storbritannien, vilket gjort att vissa betraktar organisationer under 1500 anställda som "små".

 2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsteori

  Organisationsteori avser läran om organisationer. Det innefattar en eller flera av följande: att beskriva organisationer; att förklara organisationer eller delar ...

 3. www.hk.dk/.../Organisationer

  Branchesektion Organisationer er en af 7 branchesektioner under HK/Privat.

 4. globalportalen.org/om-oss

  Vårt samarbete med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling skapar möjligheter för människor att förbättra sina livsvillkor.

 5. www.leksikon.org/art.php?n=1960

  Organisationer udsættes ligesom andre sociale grupperinger for ændringer. De kan vokse, miste indflydelse, omlægge deres virksomhed, ...

 6. https://da.wikipedia.org/wiki/Organisation

  En organisation er en gruppe mennesker, som er samlet om samme mål eller interesser. I Danmark findes der organisationer inden for en lang række områder ...

 7. u-landsnyt.dk/organisationer

  Websitet og de tilhørende nyhedsbreve er tilknyttet den almennyttige forening U-landsnyt.dk, hvis formål er at stå som udgiver af nyhedstjenesten, støtte dens ...

 8. www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/organisationer-inom-det...

  Organisationer inom det civila samhället. Organisationer inom det civila samhället är fristående, självständiga organisationer som ibland kallas för ideella ...

 9. www.frivillighed.dk/.../Vejviser til frivillige organisationer/287

  Vejviser til frivillige organisationer i Danmark . Gennem mere end 10 år har Center for frivilligt socialt arbejde udgivet en vejviser til frivilligt socialt arbejde ...

 10. www.ftf.dk/om-ftf/medlemsorganisationer

  Vi er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. FTF er hovedorganisationen for 70 faglige organisationer. Vi er talerør for 450.000 mennesker, som ...