Bing

28 results
 1. www.leksikon.org/art.php?n=1984

  Ifølge folkeretten er Palæstina det land på 27.000 km 2, der ligger vest for Jordanfloden, som Folkeforbundet overdrog Storbritannien som «mandatområde» i 1922.

 2. palaestina-info.dk

  Artikler om Palæstina-Israel konfliktens historie, aktører og perspektiver, rettet mod undervisning.

 3. www.kristeligt-dagblad.dk/israel

  Her er en oversigt over, hvordan grænserne mellem Israel og Palæstina har ændret sig siden 1940...

 4. www.faktalink.dk/titelliste/ipko

  Israel-Palæstina-konflikten er en af verdens længste konflikter og den har skabt et dybt fjendskab mellem jøder og arabere. Samtidig er den blevet omdrejningspunkt ...

 5. https://da.wikipedia.org/wiki/Palæstinas_historie

  I mellemkrigstiden var Palæstina engelsk mandatområde. Sir Herbert Samuel blev udnævnt til High Commissioner, hans residens blev den tidligere "Kaiserin Viktoria ...

 6. www.globalis.dk/Konflikter/Palaestina

  FN's rolle i konflikten. Efter FN’s oprettelse i 1945 blev den første fredsbevarende styrke sendt til Palæstina. Opgaven var at afslutte krigen mellem israelere ...

 7. www.globalcontact.dk/hoejskole/kort/nextstop/israel-palaestina

  Next Stop i Palæstina. Hvad er en rejsende højskole? Hvis du kombinerer spændende møder, lærerige udflugter og 10 dages nomadeliv i Mellemøsten – så får du ...

 8. www.fjernenaboer.dk/index.php?pid=17

  Fjerne Naboer rummer udvalgte dokumentarfilm der beskæftiger sig med centrale temaer fra lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Emner som i høj grad også berører ...

 9. silkeborghojskole.dk/rejser

  Tiden er forbi, hvor du skulle vælge mellem et højskoleophold eller en rejse. Med et rejsekursus på Silkeborg Højskole kan du få begge dele.

 10. www.studienet.dk/Opgaver/Israel-Palæstina-konflikten-247019.aspx

  En grundig beskrivelse af Israel Palæstina konflikten, fra Israel oprettelse efter 2. verdenskrig frem til 2011. der er også kigget på bagrunden for konflikten fra ...