• www.helsedirektoratet.no/publikasjoner

  Retningslinjer, veiledere, rapporter, rundskriv m.m. som Helsedirektoratet er ansvarlig for.

 • www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner

  Publikasjoner Publikasjonsoversikten omfatter veiledninger til forskrifter, temaveiledere, rapporter, faktaark m.m. på bokmål og nynorsk som er utgitt av DSB.

 • www.regjeringen.no/nb/dok/bestilling-av-publikasjoner.html

  Her finner du informasjon om bestilling av publikasjoner utgitt av Storting, regjering og departementene.

 • www.sintef.no/Publikasjoner-SINTEF

  SINTEF Publikasjoner inneholder publikasjoner, referanser til publikasjoner og andre resultater fra FoU-arbeid ved alle enhetene i SINTEF. Publikasjonsbasen skal ...

 • www.publikasjoner.dep.no

  På denne tjenesten kan offentlige etater/virksomheter søke opp og bestille papirversjoner av departementenes, regjeringens og Stortingets publikasjoner.

 • www.imr.no/publikasjoner/nb-no

  Havforskningsinstituttet publiserer hvert år en rekke dokumenter, rapporter, brosjyrer og artikler. Instituttet etablerte i 2007 institusjonsarkivet BrageIMR for ...

 • www.norges-bank.no/no/om/publisert/publikasjoner

  Alle Norges Banks publikasjoner er tilgjengelige på web, og enkelte trykkes. Trykte publikasjoner kan bestilles enkeltvis eller ved å tegne abonnement.

 • www.riksantikvaren.no/Norsk/Publikasjoner

  Trykte publikasjoner. Riksantikvaren produserer et lite utvalg publikasjoner på papir. Disse kan bestilles gjennom webshop, som du finner i menyen ...

 • www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Publikasjoner

  Faktaark 1/2014: Nøkkeltall for grunnskolen t.o.m. skoleåret 2013/14 29.01.2014 - I dette faktaarket presenteres et utvalg nøkkeltall for grunnskolen fra ...

 • www.ssb.no/informasjon/publikasjonsserier

  Alternativ 1. Let etter publikasjonen du er på jakt etter via statistikkområder. Velg "Statistikk" i toppmenyen og velg statistikkområde, ev. velg "Vis mer" og se ...

Paginering