Bing

Beta
29 results
 1. https://www.regionh.dk

  Region Hovedstaden: driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø ; samarbejder med kommuner og erhvervsliv om ...

 2. https://www.psykiatri-regionh.dk

  Region Ho vedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi behandler årligt ca. 40.000 børn og voksne med psykiske sygdomme som skizofreni, depre ...

 3. statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4557

  HUSK! Nu skal du bruge digitale blanketter. Fra 1. december skal man som borger betjene sig selv på nettet på en række områder. Du skal eksempelvis bruge vores ...

 4. taxinaevn.dk

  Møder i taxinævnet Møder i kontaktudvalget . Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal ...

 5. forskning.regionh.dk

  Forskningsportal for Region H ... Hospitaler/Afdelinger Se de enkelte afdelingers ...

 6. www.soelager.dk

  Sølager. Sølager er en specialinstitution som hører under Region Hovedstaden. Der er fire sikrede afdelinger for unge, der primært anbringes i varetægtssurrogat .

 7. Capital Region of Denmark - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/Region_Hovedstaden

  The Capital Region of Denmark (Danish: Region Hovedstaden) is the easternmost administrative region of Denmark, established on January 1, 2007 as part of the 2007 ...

 8. www.kaisport.dk

  Paraplyorganisationen for idrætssammenslutninger i Københavns Område.

 9. www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten/region-hovedstaden

  Akuttelefonen i Region Hovedstaden. Kontaktes på telefonnummer: 1813. Vigtig information. Du skal ringe 1813 for at komme på en akutmodtagelse eller en akutklinik

 10. brhovedstadensjaelland.dk/da/Indsatsomraader/Virksomhedskontakt/...

  Regler gældende fra 1. januar 2015. Generelle regler for tilskud til virksomheder, som ansætter voksenlærlinge: Lærlingen skal være fyldt 25 år på det ...