Bing

29 results
 1. https://www.regionh.dk

  Region Hovedstaden: driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø ; samarbejder med kommuner og erhvervsliv om ...

 2. www.dai-hovedstaden.dk

  Bowling - regionsmesterskaber: Bowling Regions Mesterskaber i Hovedstaden 2014/15. En god, vellykket og godt gennemført sæson med i alt 8 stævner i Hovedstaden ...

 3. statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4557

  HUSK! Du skal bruge digitale ansøgningsskemaer. Som borger i Danmark skal man betjene sig selv på nettet på en række områder. Du skal eksempelvis bruge vores ...

 4. www.folkedans.dk/Default.aspx?ID=538

  Velkommen til Danske Folkedansere - Region Hovedstaden Her kan du bl.a. finde informationer om: Medlemmer af Regionsledelsen; Medlemmer af diverse udvalg

 5. taxinaevn.dk

  Møder i taxinævnet Møder i kontaktudvalget . Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal ...

 6. www.laegevagten.dk/apoteker/region-hovedstaden

  Apoteker i Region Hovedstaden Døgnapoteker. Hillerød Frederiksborg Apotek Slotsgade 26 3400 Hillerød Tlf. 48 26 56 00 Døgnåbent. Københavns Steno Apotek

 7. www.soelager.dk

  Sølager. Sølager er en specialinstitution som hører under Region Hovedstaden. Der er fire sikrede afdelinger for unge, der primært anbringes i varetægtssurrogat .

 8. bilordning.dk/Autoophuggere?region=hovedstaden

  Autoophuggere. Denne liste viser de autoophuggere, som på nuværende tidspunkt er godkendte til at foretage miljørigtig skrotning.

 9. www.psykiatriforening.dk

  Fællesrådet samler alle psykiatriforeningerne i Region Hovedstaden. Vi arbejder for at borgere, der har brug for psykiatrien og pÃ¥rørende i fællesskab kan ...

 10. www.alkohol.dk/Alkoholbehandling-Alkoholraadgivning-Hovedstaden.html

  Alkoholbehandling. alkoholbehandling Region Hovedstaden ... Send gerne rettelser, nye adresser eller forslag til alkohol.dk Indhent tilbud på webannonce