Bing

44,900 results
 1. Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet - Alkoholi, tupakka ja ...

  https://www.thl.fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet

  THL edistää asianmukaisia päihdetestauskäytäntöjä ja kehittää päihdetestauksen menetelmiä sekä tarjoaa testauksen analyysi- ja asiantuntijapalveluita.

 2. Tietoiskut | Päihdelinkki.fi

  www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut

  Pelaaminen, muut toiminnalliset riippuvuudet ja niiden hoito; Päihteet ja terveys; Päihteet ja mielenterveys; Päihteet ja perhe; Päihteiden käytön erityisryhmi ...

 3. Riippuvuudet parisuhteessa - Väestöliitto - vaestoliitto.fi

  www.vaestoliitto.fi/.../parisuhteen_kriisit/riippuvuudet

  Useissa perheissä ja parisuhteissa on salaisuuksia, jotka liittyvät riippuvuuksiin. Moni on koukussa esimerkiksi alkoholiin, peleihin tai seksiin.

 4. Riippuvuudet | Psykoterapiakeskus Vastaamo

  https://vastaamo.fi/psykoterapia/riippuvuudet

  Riippuvuudet voidaan karkeasti jakaa kemiallisiin riippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Kemiallisissa riippuvuuksissa riippuvuus kohdistuu johonkin ...

 5. Riippuvuus – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Riippuvuus

  Riippuvuudet voidaan jakaa kehollisiin tai henkisiin (fyysisiin tai psyykkisiin) riippuvuuksiin. Riippuvuus liittyy usein mielihyvähakuisuuteen.

 6. Riippuvuudet - hyvis.fi

  www.hyvis.fi/etelapohjanmaa/fi/ikaantyneet/riippuvuudet/Sivut/...

  Ihminen voi tulla riippuvaiseksi monista asioista. Riippuvuudesta voidaan puhua, kun tarve tulee niin vahvaksi, että se häiritsee ja kontrolloi elämää.

 7. Päihteet ja riippuvuudet - THL

  https://www.thl.fi/.../tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet

  Aiheeseen liittyvät tilastot. Alkoholi; Huumeet; Tupakka ; THL:n päihde- ja riippuvuustilastot sisältävät tietoja. alkoholi- ja huumetilanteesta; alkoholin ja ...

 8. Riippuvuudet - Hyvis

  www.hyvis.fi/etelapohjanmaa/fi/lapset-ja-perheet/riippuvuudet/...

  Parisuhteissa ja perheissä voi olla salaisuuksia, jotka liittyvät riippuvuuksiin, kuten alkoholiin tai pelaamiseen. Riippuvuudet aiheuttavat riitoja ja vaikeuksia.

 9. Riippuvuudet - Riemurasia

  https://www.riemurasia.net/kuva/Riippuvuudet/166194

  RASIATUBE ETUSIVU . Rasiatube -osio kerää eri palveluiden (YouTube, Google, Dailymotion, Liveleak, Vimeo) parhaimmat videot yhteen osioon.

 10. Apua.info - Riippuvuudet

  www.apua.info/Kategoriat.aspx?classID=4892a705-e7a3-4b85-a8a6-4e...

  Lievässä muodossa shoppailu- eli ostoriippuvuus näkyy ajoittaisena vastustamattomana haluna ostaa tavaroita, joita ei tarvitse tai joiden ostamiseen ei olisi varaa.