1. www.ung.no/rusmidler

  Hva er rusmidler, og hvorfor blir det brukt? Hvor mange bruker dop hver dag og hvordan skjønner man at man er hekta på dop? Her kan du lese mye om emnet rusmidler ...

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Rusmiddel

  Rusmidler kan deles inn etter tre hovedtyper av virkninger på brukeren: «Dempende», «stimulanter» og «hallusinogene». Det finnes imidlertid også andre ...

 3. https://snl.no/rusmidler

  Rusmidler, stoffer som gjennom sin virkning fremkaller en følelse av velvære, lystfornemmelse, opphevelse av hemninger og en følelse av egen kraft og styrke (se rus).

 4. Images of rusmidler

  bing.com/images
 5. https://sml.snl.no/rusmidler

  Rusmidler, stoffer som gir opplevelser av rus, samt forskjellige andre symptomer og tegn på f.eks. sentralnervøs stimulering, demping av sentralnervesystemet ...

 6. https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/narkotika

  Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoff. Brukt som rusmidler er de skadelige både for hjertet og blodomløpet. Artikler: Amfetamin og metamfetamin:

 7. www.rustelefonen.no/fakta-om-rusmidler

  ANDRE SYNTETISKE RUSMIDLER. Klikk for å lese mer. GASSER, LØSEMIDLER OG SNIFFESTOFFER. Klikk for å lese mer. URIN-, BLOD-, HÅR- OG SPYTTPRØVER.

 8. www.ung.no/rusmidler/1716_Avhengighet.html

  Bruken av rusmidler og tobakk (nikotin), kan føre til avhengighet. Hva det skyldes, og hvordan det oppleves kan du lese mer om her.

 9. https://www.regjeringen.no/.../rus/rusmidler-i-norge/id439352

  Rusmiddelpolitikk inkluderer følgende rusmidler: alkohol, narkotika, vanedannende legemidler, spillavhengighet og doping som samfunnsproblem.

 10. www.lommelegen.no/fagfelt/Rusmidler

  Ny typer rusmidler, såkalt «designerdop», eller NPS, gir helsevesenet en stor utfordring, ettersom de har mangelfull kunnskap om virkningene.

 11. https://snl.no/narkotika

  Rusmidler. Innhold. Historikk; Lovgivning; Konvensjoner; Problemer; Straffeloven § 162; Legemimddelloven § 24; Videre lesning; Uttale. narkˈotika. Narkotika ...