1. sovnapno.dk

  Søvnapnø er meget hyppigere forekommende, end man skulle tro. Alligevel er kendskabet til søvnapnø fortsat begrænset såvel blandt den generelle befolkning som ...

 2. www.snorker.dk

  Foreningens formål. Dansk Søvnapnø Forenings primære mål er at arbejde for at udbrede kendskabet til søvnapnø, samt at arbejde for optimale ...

 3. www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/snork.htm

  Snorken og søvnapnø skyldes ofte generelt forsnævrede indre dimensioner i ansigtsskelettet. Disse indsnævringer er vanskelige at beskrive, ...

 4. https://da.wikipedia.org/wiki/Søvnapnø

  Søvnapnø (græsk: apnø = ingen vind) er en lidelse, der specielt viser sig som påvirkning af vejrtrækningen under søvn. Vejrtrækningen standser simpelthen i ...

 5. www.sovnapno.dk/visUnderemne.asp?underemneID=138

  For at stille diagnosen søvnapnø skal der være mindst fem vejrtrækningspauser per time. Hver apnø skal desuden vare i mindst 10 sekunder.

 6. www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjernen-og-nerverne/...

  Søvnapnø vil sige, at vejrtrækningen ophører i kortere eller længere tid under søvn. Søvnapnøsyndromm ses ofte ved overvægt.

 7. www.snorker.dk/index.asp?page=157&page2=164

  09-07-2016 Årsrapport 2015 fra den Nationale Database for Søvnapnø Formålet med databasen er, at dokumentere klinisk kvalitet i diagnostik, udredning og ...

 8. https://www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/...

  Af disse er obstruktiv søvnapnø syndrom (OSAS) den hyppigste. Obstruktiv betyder, at luftvejen lukkes til under søvn. Apoteket.dk. Webshop. Om webshoppen; Oversigt;

 9. www.ouh.dk/wm384182

  Forskning på Kæbekirurgisk Afdeling: Snorkeskinner har været oversete i behandlingen af søvnapnø i Danmark. Det kan et forskningsprojekt på OUH vende op og ned på.

 10. https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/oere-naese-hals/...

  Søvnapnø syndrom er en søvnforstyrrelse med anfald af pauser i vejrtrækningen eller nedsat vejrtrækning. Ofte er der også snorken ;