Bing

23 results
 1. samf.ku.dk

  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Her kan du læse antropologi, psykologi, sociologi, samfundsfag, statskundskab og ø ...

 2. www.hexis.dk/index.html

  LINKS OG RSS. Bourdieu Andre RSS-feed Web-teknik. KONTAKT SØGNING: Ny bog: Bourdieu om klasse. Fra Bourdieus

 3. sdu.dk/da/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab

  Velkommen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. ... Mere end 12.000 studerende er i gang med enten en bachelor-, kandidat-, HD- eller Master-uddannelse på fakultetet.

 4. https://da.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(samfundsvidenskab)

  I samfundsvidenskab er triangulation ofte benyttet som indikator på at mere end to metoder er benyttet i undersøgelsen, således at resultatet er dobbelt- eller ...

 5. www.ruc.dk/uddannelse/fag/ha

  HA er en erhvervsøkonomisk uddannelse, der giver indføring i de klassiske discipliner organisation, afsætning, økonomistyring, erhvervsret m.m. Det særlige ved ...

 6. www.veluxfonden.dk/C12576AB004148CF/0/E158E5906CA09F83C12576C60045...

  Den humanvidenskabelige satsning. Baggrund Lige siden beslutningen i 2007 har det været Fondens ønske at udforme satsningen i tæt dialog med de humanvidenskabelige ...

 7. www.studentum.dk/soeg/samfundsvidenskab___15__.html

  Er du interesseret i statskundskab, sociologi, nationaløkonomi eller humaniora? Find din uddannelse i samfundsvidenskab på Studentum.dk allerede i dag!

 8. forskerspirer.ku.dk

  Projekt Forskerspirer er et tilbud til alle gymnasieelever i 2.g. eller 1.hf, der har en forsker i maven, og som brænder for en idé, de gerne vil udforske.

 9. www.carlsbergfondet.dk/da/Om%20fondet/Det%20stotter%20vi.aspx

  Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af ...

 10. www.dun-net.dk

  Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) er de danske universiteters forening for universitetspædagogik og studieudvikling.