Bing

27 results
 1. jesuskvinner.no

  JesusKvinners visjon er å mobilisere jenter og kvinner i alle aldre til byggingen av Guds rike i hjem og familie, menighetsliv og samfunnsliv.

 2. www.udir.no/Lareplaner/Grunnleggende-ferdigheter

  Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å ...

 3. www.willy-brandt-stiftung.de

  Stiftelsen har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, - særlig blant ungdom – og styrke samarbeid og ...

 4. skole.no/fag/samfunn.php

  SAMFUNNSFAG Fagsider | Andre lenkesamlinger | Læreplaner. Fagsider. Skole og landbruk Akershus bondelag har et nettsted med informasjon om landbruk, beregnet …

 5. www.statped.no/Tema

  Vi skal bidra til en tilpasset og inkluderene opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped har spisskompetanse innen seks definerte ...

 6. www.dammskolen.no/grunnskole/norsk/lese

  Lese; En historie om den svikefulle Loke. Loke er en lurendreier og en spøkefugl. Han er ikke egentlig en gud, men er av jotunslekt. Det sies at han i sin ungdom ...

 7. www.dammskolen.no/grunnskole/norsk

  Finn adverb. Løs kryssordet ved å sette inn adverb fra teksten. Har du gjort det riktig, vil du få et løsningsord i den grå kolonnen.

 8. www.migranorsk.no/index.php?show=24&expand=72,5,24

  Ønsker du norskkurs på nettet? Migranorsk er et nettbasert norskkurs med samfunnskunnskap. Migranorsk formidler språkkurs med og uten nettveileder via e …

 9. jesuschurch.no

  Kirkeklokkene i Markus kirke var stille i et halvt år. Nå riger kirkeklokkene igjen til gudstjeneste i den vakre kirken på St. Hanshaugen.

 10. utdanning.no/yrker/beskrivelse/flyktningkonsulent

  En flyktningkonsulent hjelper og veileder flyktninger og asylsøkere, både barn og voksne. Når flyktninger skal bosettes i en kommune, vil din jobb som ...