Bing

23 results
 1. bygdekvinnelaget.no/samfunnsliv

  Beredskap, gründervirsksomhet, bygdeutvikling og kvinners rettigheter er noen av temaene som er viktige for Bygdekvinnelaget, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 2. jesuskvinner.no

  JesusKvinners visjon er å mobilisere jenter og kvinner i alle aldre til byggingen av Guds rike i hjem og familie, menighetsliv og samfunnsliv.

 3. www.udir.no/kl06/FSP1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-733456800

  Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmed­språket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan ...

 4. www.udir.no/Lareplaner/Grunnleggende-ferdigheter

  Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å ...

 5. www.willy-brandt-stiftung.de

  Stiftelsen har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, - særlig blant ungdom – og styrke samarbeid og ...

 6. www.dagbladet.no/.../toyen/oslo/oppvekst/samfunnsliv/23006207

  17.08.2012 · Med jevne mellomrom pøses det inn penger for å gjøre Tøyen til et bedre sted å vokse opp. Hvorfor er dette fortsatt Oslos tøffeste oppvekstmiljø?

 7. www.inderoy.historielag.org

  Tirsdagstreff med slektsnemda. Inderøy museums- og historielag starter opp med sine faste tirsdagstreff i vinterhalvåret i regi av slektsnemda.

 8. www.miff.no/samfunnsliv/2015/02/08Atteavtipalestinskejournalister...

  07.02.2015 · Palestinske journalister presses til selvsensur, ifølge en rekke kilder. (Illustrasjonsfoto: Internews Network / Flickr.com)

 9. NOU 2014: 7

  blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2014/09/NOU... · PDF file

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning Oslo 2014 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 7 Elevenes læring

 10. www.naeringsradet.no

  Med våre 150 medlemmer, er næringsrådet Gjøvikregionens største arena for å knytte og utvikle kontakter. Vi gjennomfører en rekke møter og arrangement som gir ...