Bing

28 results
 1. jesuskvinner.no

  JesusKvinners visjon er å mobilisere jenter og kvinner i alle aldre til byggingen av Guds rike i hjem og familie, menighetsliv og samfunnsliv.

 2. www.udir.no/Lareplaner/Grunnleggende-ferdigheter

  Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å ...

 3. OM OSS : UTDANNING

  godesirklar.no/om_oss_1

  Gjennom Gode Sirklar AS går Sund, Fjell og Øygarden opp nye vegar for å tilføra regionen forskningsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå.

 4. www.statped.no/Tema

  Vi skal bidra til en tilpasset og inkluderene opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped har spisskompetanse innen seks definerte ...

 5. www.bodo.no/?id=423167655

  Bodø - i vinden. Bodø – i vinden er et omdømmeprosjekt som skal bidra til å posisjonere Bodø som en åpen, tilgjengelig, offensiv og frisk by.

 6. www.sametinget.no

  Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og ...

 7. pillejoosep.no

  Fantastiske vipper – uten sminke! Tenk å våkne opp hver dag, ferdig sminket med fantastiske vipper. Vippe extensions fra Pille Joosep Studio gjør dette mulig for ...

 8. www.aho.no

  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr utdanning og forskning innen arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur.

 9. jesuschurch.no

  I Jesus Church i Kolben kulturhus vil det være gudstjeneste kl 11.00 hver søndag i desember, bortsett fra 28.desember. Vi har felles gudstjenester for Kolben og ...

 10. www.uia.no/studier/spansk

  Spansk er et stadig viktigere språk i verden. Nærmere 500 millioner mennesker snakker spansk, og ved siden av engelsk er det det språket som brukes mest som ...