Bing

28 results
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Same

  Sammen med kristningen kom skolene etter hvert til Sápmi. I starten ble det også undervist på samisk, men utover 1800-tallet forandra dette seg radikalt.

 2. www.sagat.no

  Mary fikk hederspris. Stolt: Styreleder i Sámiid Doudji Catarina Utsi med sjekken på 10.000 kroner og en stolt Mary Mikalsen Trollvik med diplomet.

 3. www.udir.no/Spesielt-for/Samisk-opplaring

  Her har vi samlet innhold som er relevant for skoleeiere og skoleledere som har elever med rett til opplæring i eller på samisk.

 4. https://sv.wikipedia.org/wiki/Samer

  Samer (nordsamiska sámit eller sápmelaččat, äldre benämning lappar i Sverige och Finland samt finner i Norge) är ursprungsbefolkning i Sameland (Sapmi), ett ej ...

 5. Sámi skuvlahistorjá - Álgosiidu

  www.skuvla.info

  Gaske-Nøørjen Saemienskovle, Aarbortesne. Gaske-biejjie internatesne, 1953 (Guvvie: Sigrid Bergli Sørnes) Sámi skuvlahistorjá Samisk skolehistorie

 6. www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Samisk-arkiv

  Samisk arkiv/Sámi Arkiiva Samisk arkiv er en del av det statlige Arkivverket, ledet av Riksarkivaren. Arkivverket er en etat under Kulturdepartementet.

 7. www.nifab.no/behandlingsformer/samisk_folkemedisin

  Samisk folkemedisin kan regnes som et medisinsk system, og omfatter de historisk overleverte behandlinger, teorier og forestillinger om helse og helbredelse som har ...

 8. www.vardobaiki.no

  Det nye styret har hatt sitt første møte. Dette er det første…

 9. samas.no - Ruoktot | Sámi allaskuvla

  samas.no

  Sámi allaskuvlla rektor Jelena Porsanger lea bovdejuvvon ja dohkkehuvvon AlterNative-áigečállaga doaimmahusgoddái golmma jahkái 2015 rájes.

 10. www.saivu.com

  Skip Intro ... Skip Intro