Bing

617,000 results
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Samiske_språk

  Samisk fonologi er relativt lite påvirket av germansk, til forskjell fra østersjøfinske språk, som i stor grad har overtatt et germansk foneminventar.

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Samer

  Sammen med kristningen kom skolene etter hvert til Sápmi. I starten ble det også undervist på samisk, men utover 1800-tallet forandra dette seg radikalt.

 3. Sami languages - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/Samisk

  Classification. The Sami languages form a branch of the Uralic language family. According to the traditional view, Sami is within the Uralic family most closely ...

 4. Images of samisk

  bing.com/images
 5. https://snl.no/samisk

  Samisk, uralsk språkfamilie som blir talt i Norge, Sverige, Finland og Russland.De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno ...

 6. https://sv.wikipedia.org/wiki/Samisk_religion

  Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samer och grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på denna ...

 7. Samiske språk - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Samiske_språk

  Offisiell status [endre | endre wikiteksten] Sjå liste over kommunar der samisk har meir eller mindre grad av offisiell status. Noreg [endre | endre wikiteksten]

 8. Nordsamisk - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Nordsamisk

  Både i norsk og samisk kan same bokstav ha ulik uttale i ulike samanhengar. Bokstavar med omtrent same lydverdi på nordsamisk og norsk er: ...

 9. Ruoktot | Sámi allaskuvla

  samas.no

  Ođđasat Buot ođđasat. Loga eambbo. Sámi allaskuvlla prográmma Turku girjemeassuin. Viečča PDF hámis prográmma dás. ...

 10. www.sametinget.no/Spraak/Fakta-om-samiske-spraak

  De første bøkene på et samisk språk kom i 1600-tallet. På 1600-1700- tallet ble samisk litteratur skrevet med samme bokstaver som norsk og svensk.

 11. https://snl.no/samer

  Samisk kultur og utdanning, 1985 (NOU 1985:14), isbn 82-00-70997-3, Finn boken; Samisk kultur og utdanning : de enkelte sektorer, administrasjon, 1987 (NOU 1987:34 ...