Bing

5 800 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. siviltjenesten.no

  Det blir stadig flere flommer i Norge, og bare denne våren fikk landets forsikringselskap over 2000 krav på til sammen 500 millioner kroner.

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Siviltjeneste

  Siviltjeneste er en ikke-militær form for vernepliktstjeneste. Personer som har slik tjeneste kalles sivilarbeidere. De er gjerne militærnektere.

 3. https://no.wikipedia.org/wiki/Siviltjeneste_i_Norge

  Siviltjeneste i Norge var en ikke-militær form for vernepliktstjeneste som ble avskaffet i 2012. Personer som hadde slik tjeneste ble kalt sivilarbeidere.

 4. ombudsmann.no/siviltjeneste-avviklet

  Sivil verneplikt er avviklet fra 2012. Imidlertid kan du fortsatt søke om fritak fra militærtjeneste, men avviklingen av siviltjenesten innebærer at du ikke vil ...

 5. www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/legge-til-poeng/...

  I ordinær kvote kan du få inntil 2 poeng for enten folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning. Du kan bare få tilleggspoeng for én av ...

 6. www.jw.org/no/nyheter/juridisk/etter-region/armenia/alternativ...

  Armenia har anerkjent rettighetene til dem som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste. Mange Jehovas vitner har fått innvilget søknad om siviltjeneste.

 7. www.venstre.no/artikkel/2009/06/02/silviltjeneste

  Sivile fredsstyrker er et konsept for å styrke den sivile dimensjonen av internasjonal krisehåndtering, der freds- og konflikteksperter utplasseres i ...

 8. www.aftenposten.no/.../politikk/1500-nektes-siviltjeneste-6301329.html

  19.10.2011 · 3000 unge menn ønsker hvert år å gjennomføre siviltjeneste, mange av dem ønsker å jobbe med VOKT-prosjektet. Justisdepartementet vil bare betale for ...

 9. https://www.hurdal.kommune.no/.../Hjelpeord-a-a/Siviltjeneste

  Siviltjeneste [SecondaryBody] Hurdal / Hjelpeord a- å / Siviltjeneste [Footer] ...

 10. https://snl.no/sivil_verneplikt

  ... uteble fra sitt tjenestested, kunne straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Den som nektet å avtjene siviltjeneste av prinsipielle grunner, ...

 11. Related searches for siviltjeneste

 1. Related searches