36 resultater
 • no.wikipedia.org/wiki/Siviltjeneste

  Siviltjeneste er en ikke-militær form for vernepliktstjeneste. Personer som har slik tjeneste kalles sivilarbeidere. De er gjerne militærnektere.

 • www.husbanken.no/bostotte/studenter-og-vernepliktige

  Om bostøtte; Bostøtte for kommunene; Studenter og vernepliktige. Her kan du lese mer om reglene knyttet til studenter og vernepliktige. Studenter . Med studenter ...

 • www.samordnaopptak.no/info/soke/sokeprossesen/riktig-dokumentasjon/...

  Siviltjeneste dokumenterer du med: Sivilt tjenestebevis. Om du ikke har et Sivilt tjenestebevis må du henvende deg til Vernepliktsverket eller Forsvaret på telefon ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Verneplikt

  1 Historie; 2 Kvinnelig verneplikt; 3 Sivil tjeneste. 3.1 Alternativ til militær verneplikt; 3.2 Ikke-militær tjenesteplikt; 4 Verneplikt i Norge. 4.1 Siviltjeneste

 • www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte

  Om bostøtte; Bostøtte for kommunene; Hvem kan få bostøtte? Alle over 18 år kan søke bostøtte med unntak av vernepliktige og studenter uten barn.

 • regelverk.husbanken.no/regelvrk/hb-nr.nsf/D2570CDFE5375F8AC125767E... · PDF fil

  2 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9

 • www.sangmannen.no/Orgel.htm

  I perioden 2000-2002, etter siviltjeneste og historiestudier, hadde jeg praktisk talt full jobb med sang og orgelspill, i kombinasjon med, tro

 • forsvaret.no/om-forsvaret/fakta-om-forsvaret/Sider/tall-og...

  Siviltjeneste / fritak av overbevisningsgrunner Ikke inkalt til førstegangstj. Innkalt til førstegangstj. Inne til førstegangstj.

 • www.ung.no/oss/forsvar

  Side med 1004 svar fra våre spesialister innen Verneplikt / Forsvaret. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her!

 • www.ntnu.no/studieavd/medisin

  Opptakssentralen Medisin er et felles opptaksorgan for de 4 medisinske fakulteter. Alle søknader om opptak til medisinstudiet blir behandlet ved ...

Paginering