Bing

197,000 results
 1. www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat

  Privat skovdrift Langt de fleste af Danmarks skove er privatejede. Det betyder, at de er ejet af enten private personer eller fonde, foreninger eller selskaber.

 2. www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/skovdyrkning/naturnaerskovdrift

  Skovdyrkerne forklare om: naturnær skovdrift forstås en skovdrift, hvor der anvendes træarter, der passer til den enkelte lokalitet... læs mere her

 3. www.skovdyrkerne.dk/raadgivning

  Skovdyrkerne er en rådgivningsforretning indenfor områderne: Skovdrift, Juletræer og pyntegrønt, Skovrejsning, Natur-, vildt- og ejendomsværdipleje

 4. www.paludan.com/303.asp?ref=3&ref2=3

  ”Bæredygtig skovdrift” - ny tilskudsordning til skovbruget: Der er tale om en helt ny ordning til afløsning af den gamle om god og flersidig skovdrift.

 5. www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat/Naturnaer

  Naturnær skovdrift Hvad er naturnær skovdrift? Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, der sikrer, at man får en mere varieret og stabil skov til gavn ...

 6. nygaard-skovdrift.dk

  Nygård skovdrift Aps, varetager arbejder med får og naturpleje, skov og entreprenør arbejde, samt jul og pyntegrønt.

 7. https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/afgroeder/skovdrift/sider/...

  Håndbogen giver overblik over mulighederne for plantebeskyttelse i eller på landbrugsafgrøder, frugt, bær og frilandsgrønsager. Det samme gælder prydplanter ...

 8. www.svenskskovogjagt.dk/index.php?option=com_content&view=article&...

  Konsulenttjeneste. Svensk Skov og Jagt tilbyder konsulenttjeneste ifm. køb af svenske skovejendomme. Vi tilbyder vores ekspertise til at bl.a.: Finde ejendommen som ...

 9. www.dn.dk/Default.aspx?ID=183

  Naturnær skovdrift betyder, at man så vidt muligt efterligner en naturlig, vildtvoksende skov bortset fra, at de fleste træer fældes og udnyttes, når de er ...

 10. www.vesthimmerland.dk/erhverv/landbrug-og-virksomheder/skovdrift

  Skovdrift. Skov er defineret som mindst 0,5 hektar træer, som danner, eller indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer.