Bing

168,000 results
 1. www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat

  Privat skovdrift Langt de fleste af Danmarks skove er privatejede. Det betyder, at de er ejet af enten private personer eller fonde, foreninger eller selskaber.

 2. nygaard-skovdrift.dk

  Nygård skovdrift Aps, varetager arbejder med får og naturpleje, skov og entreprenør arbejde, samt jul og pyntegrønt.

 3. www.dn.dk/Default.aspx?ID=183

  Naturnær skovdrift betyder, at man så vidt muligt efterligner en naturlig, vildtvoksende skov bortset fra, at de fleste træer fældes og udnyttes, når de er ...

 4. www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/skovdyrkning/naturnaerskovdrift

  Skovdyrkerne forklare om: naturnær skovdrift forstås en skovdrift, hvor der anvendes træarter, der passer til den enkelte lokalitet... læs mere her

 5. www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat/Naturnaer

  Naturnær skovdrift Hvad er naturnær skovdrift? Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, der sikrer, at man får en mere varieret og stabil skov til gavn ...

 6. www.skovdyrkerne.dk/skovdrift

  Skovdyrkerens kerneydelse er rådgivning. Men det er også en væsentlig opgave for os at hjælpe dig med den praktiske skovdrift på din skovejendom i det omfang, du ...

 7. pre.fsc.dk/index.php?id=1434

  Bæredygtig skovdrift i Mozambique FSC Danmark har i 2010 med støtte fra Danida opstartet et projekt, som skal kapacitetsopbygge og synliggøre kontoret for ...

 8. www.paludan.com/303.asp?ref=3&ref2=3

  ”Bæredygtig skovdrift” - ny tilskudsordning til skovbruget: Der er tale om en helt ny ordning til afløsning af den gamle om god og flersidig skovdrift.

 9. konkurser.dk/Konkurs/?ID=51970

  Andet erhverv i Sønderborg Retskreds ved kurator Jens Christian Krabbe. Ved dekret af 20141002 har Skifteretten i Sønderborg taget GP Skovdrift ApS under ...

 10. forsvaret.dk/FES/naturForvaltning/Driftogpleje/Skovdrift/Pages/...

  Omstillingen fra traditionel til naturnær skovdrift er en langsigtet proces, der som minimum kræver en trægeneration at gennemføre. Forsvarets naturnære ...