• www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat

  Privat skovdrift Langt de fleste af Danmarks skove er privatejede. Det betyder, at de er ejet af enten private personer eller fonde, foreninger eller selskaber.

 • www.skovdyrkerne.dk/skovdrift

  Skovdyrkerens kerneydelse er rådgivning. Men det er også en væsentlig opgave for os at hjælpe dig med den praktiske skovdrift på din skovejendom i det omfang, du ...

 • naturstyrelsen.dk/Skov/Privat/Tilskud/Baeredygtig

  Privat skovdrift; Køb produkter; Lovgivning; Salg og udleje: Bl.a. boliger og arealer sælges eller udlejes løbende. Salg og udleje. Nyheder om skovbrug:

 • www.dn.dk/Default.aspx?ID=183

  Naturnær skovdrift betyder, at man så vidt muligt efterligner en naturlig, vildtvoksende skov bortset fra, at de fleste træer fældes og udnyttes, når de er ...

 • www.skovdyrkerne.dk/vest/hvadkanvi/skovdrift/skovdrift

  Forefaldende arbejde i skoven løses normalt sammen med vore faste entreprenører under ledelse og tilsyn af en af vore skovfogeder. Vi lægger en ære i at alt ...

 • www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=18&a=1328

  Skovene skal dyrkes mere naturnært. Foto: Søren Fodgaard. Hvad er naturnær skovdrift ? Naturnær skovdrift er en ny måde at dyrke skoven på, hvor man udnytter ...

 • www.sl.kvl.dk/Forskning/SkovdriftOgTraeprodukter.aspx

  Vi ville gerne vise dig en beskrivelse her, men det websted, du kigger på, tillader det ikke.

 • www.paludan.com/303.asp?ref=3&ref2=3

  ”Bæredygtig skovdrift” - ny tilskudsordning til skovbruget: Der er tale om en helt ny ordning til afløsning af den gamle om god og flersidig skovdrift.

 • www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=10&a=1328

  Skovene skal dyrkes mere naturnært. Foto: Søren Fodgaard. Hvad er naturnær skovdrift ? Naturnær skovdrift er en ny måde at dyrke skoven på, hvor man udnytter ...

 • www.trae.dk/dokumenter/dokument.asp?DokumentID=1193

  Bæredygtig skovdrift – fundamentet for klimaløsninger med træ . Skovbrug og brugen af træprodukter spiller en vigtig rolle i kampen mod globale klimaforandringer.

Sideinddeling