Bing

231.000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat

  Privat skovdrift Langt de fleste af Danmarks skove er privatejede. Det betyder, at de er ejet af enten private personer eller fonde, foreninger eller selskaber.

 2. www.skovdyrkerne.dk/skovdrift

  Skovdyrkerens kerneydelse er rådgivning. Men det er også en væsentlig opgave for os at hjælpe dig med den praktiske skovdrift på din skovejendom i det omfang, du ...

 3. nygaard-skovdrift.dk

  Nygård skovdrift Aps, varetager arbejder med får og naturpleje, skov og entreprenør arbejde, samt jul og pyntegrønt.

 4. www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/skovdyrkning/naturnaerskovdrift

  Skovdyrkerne forklare om: naturnær skovdrift forstås en skovdrift, hvor der anvendes træarter, der passer til den enkelte lokalitet... læs mere her

 5. naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/...

  Naturnær skovdrift Hvad er naturnær skovdrift? Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, der sikrer, at man får en mere varieret og stabil skov til gavn ...

 6. www.vesthimmerland.dk/erhverv/landbrug-og-virksomheder/skovdrift

  Skovdrift. Skov er defineret som mindst 0,5 hektar træer, som danner, eller indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer.

 7. www.dn.dk/Default.aspx?ID=183

  Naturnær skovdrift betyder, at man så vidt muligt efterligner en naturlig, vildtvoksende skov bortset fra, at de fleste træer fældes og udnyttes, når de er ...

 8. pre.fsc.dk/index.php?id=1434

  Bæredygtig skovdrift i Mozambique FSC Danmark har i 2010 med støtte fra Danida opstartet et projekt, som skal kapacitetsopbygge og synliggøre kontoret for ...

 9. www.eltanggaard.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&...

  Som et led i overtagelsen af Eltanggaard søgte vi om tilladelse til at omdanne ejendommen til en skovejendom; derved bortfaldt landbrugspligten, og med denne også ...

 10. nygaard-skovdrift.dk/kontakt

  Kontakt os: Ring og få en snak om hvad vi kan gøre for dig. Du er også velkommen til at udfylde kontaktformularen Nygård skovdrift Kirsten & Jens Sørensen .