1. Hướng dẫn cài đặt tích hợp Microsoft Lync 2010, Asterisk ...

  www.thegioitongdai.com.vn/khuyen-mai/tai-lieu-huong-dan-su-dung...

  Đây là mô hình cho ý tưởng triển khai mô hình kết hợp Microsoft Lync 2010 với hệ thống Asterisk gọi ra thông qua tài khoản Skype.

 2. Step-by-step Microsoft Lync 2010, Asterisk and Skype ...

  imaucblog.com/archive/2010/10/09/step-by-step-microsoft-lync-2010...

  This post was mentioned on Twitter by Tom Arbuthnot, Jan S. Andreassen and Mike Pfeiffer, Adam Jacobs. Adam Jacobs said: I'm a UC Blog: Step-by-step Microsoft Lync ...

 3. Asterisk™: The Definitive Guide

  asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html/asterisk-book.html

  Chapter 1, A Telephony Revolution. This is where we chop up the kindling and light the fire. Welcome to Asterisk! Chapter 2, Asterisk Architecture