Bing

39 600 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. no.wikipedia.org/wiki/Skytevåpen

  Skytevåpen er en samlebetegnelse på våpen som skyter ut et prosjektil mot det tiltenkte målet. Vanligvis brukes uttrykket om våpen der drivmekanismen er trykk ...

 2. kryssord.dyndns.org/X2ous.php?id=14805&ord=skytev�pen

  synonym til skytevåpen. Antall funnet 146, viser første 50. Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id; 1: 2: ag: 5: 1: 5: kanon: 5: 1: 2: mg ...

 3. www.w3.org/People/howcome/lover/1961-06-09nr1.html

  Kapittel I. Innledende bestemmelser § 1. Med skytevåpen forstås i denne lov: a. våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk ...

 4. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1/KAPITTEL_1

  20.07.2001 · b. deler av våpen som er nevnt i denne paragraf, dog ikke innstikningspiper som kan brukes i disse skytevåpen, c. ammunisjon som utelukkende kan nyttes i ...

 5. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-vapenforskrift/id521686

  – Det er viktig å hindre at uegnede personer får tak i skytevåpen. Med den nye våpenforskriften blir det strengere kontroll med skytevåpen i privat eie.

 6. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904/KAPITTEL_6-1

  Kapittel 16. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

 7. www.kryssord.org/Xsyn2.php?id=14805&word=skytev�pen

  Antall funnet 146Start 0. Ant Ord Lengde Ord Id; 1: 2: ag: 5491: Synonym : 1: 2: mg: 13934: Synonym : 1: 3: AG-3: 421994: Synonym : 1

 8. https://snl.no/bue/skytevåpen

  Skytevåpen som består av en elastisk stav som er tynnet mot begge ender, og som spennes for hånd til en buekurve ved hjelp av en snor festet til endene.

 9. Skytevåpen - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Skytevåpen

  Skytevåpen var ei oppfinning som revolusjonerte både krigføring og jakt. Før skytevåpna inntok historia var kast-, stikk- og slagvåpen det mest vanlege.

 10. www.sandefjordpaintball.no/index.php?main_page=index&cPath=149

  Sandefjord Paintball : • Tilbehør skytevåpen - • Demovarer • Kamoutstyr • Klistremerker • Kamoklær • Radioutstyr • SALG (MINIMUM 50% rabatt!)

 1. Related searches

Vi oppdaterer vilkårene for bruk og personvernerklæringen vår.Les mer