Bing

53 500 resultsLanguage Region
 1. https://no.wikipedia.org/wiki/Skytevåpen

  Skytevåpen er en relativt ny oppfinnelse i menneskehetens historie. De eldste buene kan spores til slutten av istiden, ca. 12 tusen år tilbake.

 2. www.w3.org/People/howcome/lover/1961-06-09nr1.html

  Kapittel I. Innledende bestemmelser § 1. Med skytevåpen forstås i denne lov: a. våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk ...

 3. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1/KAPITTEL_1

  20.10.2001 · b. deler av våpen som er nevnt i denne paragraf, dog ikke innstikningspiper som kan brukes i disse skytevåpen, c. ammunisjon som utelukkende kan nyttes i ...

 4. https://no.wikipedia.org/wiki/Softgun

  Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted. Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan ...

 5. www.qxl.no/pris/samleobjekter-antikviteter-kunst/militaereffekter/...

  Kjøp og selg skytevåpen. Skytevåpen som har lisenskrav, skytevåpen uten lisens og plomberte på QXL.no

 6. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904/KAPITTEL_5-2

  Kapittel 11. Ervervsmessig innførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

 7. Skytevåpen - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Skytevåpen

  Skytevåpen var ei oppfinning som revolusjonerte både krigføring og jakt. Før skytevåpna inntok historia var kast-, stikk- og slagvåpen det mest vanlege.

 8. Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler ...

  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/...PDF file

  Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Fastsatt av Justisdepartementet 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9 ...

 9. www.kryssord.org/X2ous.php?id=14805&ord=skytev%E5pen

  synonym til skytevåpen. Antall funnet 150, viser første 50. Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id; 1: 2: ag: 5: 1: 5: hagle: 2: 1: 2: mg ...

 10. https://no.wiktionary.org/wiki/skytevåpen

  Dette ordet har ikke fått spesifisert noen uttale. Hvis du er fortrolig med IPA, kan du legge den til.

 11. Some results have been removed
 1. Related searches

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer