Bing

23 results
 1. www.w3.org/People/howcome/lover/1961-06-09nr1.html

  Kapittel I. Innledende bestemmelser § 1. Med skytevåpen forstås i denne lov: a. våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk ...

 2. lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904

  Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen

 3. www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/19961997/otprp-nr...

  3.4 Oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon. Våpenloven inneholder selv ingen bestemmelser om oppbevaring av skytevåpen. I medhold av våpenlovens § 29 fjerde ...

 4. lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1

  01.07.2013 · b. deler av våpen som er nevnt i denne paragraf, dog ikke innstikningspiper som kan brukes i disse skytevåpen, c. ammunisjon som utelukkende kan nyttes i ...

 5. no.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

  Anders Behring Breivik (født 13. februar 1979 i Oslo ) er gjerningsmannen bak de to sekvensielle terrorangrepene i Norge den 22. juli 2011 ; et bombeangrep på ...

 6. www.nordskog.com/index.cfm?id=231115

  Franchi. Merk at Nordskog AS ikke er importør av Franchi lenger. AGentur, garanti- og serviceansvaret ble overtatt av Norma AS fra 1. mai 2011.

 7. www.klm.com › Forbered reisen

  From surf board to golf bag, you can take all kinds of special baggage with you!

 8. 720 ILCS 5/ Criminal Code of 2012. - Illinois General Assembly

  www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?ActID=1876&ChapterID=53&Se...

  (720 ILCS 5/24-1) (from Ch. 38, par. 24-1) Sec. 24-1. Unlawful Use of Weapons. (a) A person commits the offense of unlawful use of weapons when he knowingly:

 9. www.nationen.no

  Norges nye sentrumskamerat. Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønnes mannlige talsperson og dets eneste stortingsrepresentant, er en rød klut for mange folk i Bygde ...

 10. skivebom.com

  Forandring i §22 i våpenforskriften Detaljer Sist oppdatert torsdag 23. januar 2014 19:24 Treff: 409 Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.

 1. Related searches