Bing

12 results
 1. Sosiologia/Sosiaaliantropologia - Oppiaineet - Opinnot ja ...

  www.uta.fi/opiskelu/oppiaineet/sosiologia.html

  Sosiologia. Mikään inhimillinen ei ole sosiologialle vierasta. Sosiologiassa tutkitaan mm. sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita ...

 2. Metodeja | Sosiologia - Oulu

  www.oulu.fi/sosiologia/node/4457

  Alkuun Osoite. Sosiologia Kasvatustieteiden tiedekunta PL 2000 90014 Oulun yliopisto

 3. Helsingin yliopisto - Sosiologia

  www.helsinki.fi/sosiologia

  Tervetuloa! Helsingin yliopiston sosiologian oppiaine on Suomen suurin sosiologian opetus- ja tutkimusyksikkö, jossa opiskellaan ja tutkitaan yhteiskuntaa laaja ...

 4. Tervetuloa sivustolle Sosiologia | Sosiologia - Oulu

  www.oulu.fi/sosiologia

  Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekuntaan sijoitetun sosiologian sivuille! Sosiologiassa voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Tutkimuksen painopiste on ...

 5. Helsingin yliopisto - Sosiologia

  www.helsinki.fi/sosiologia/hallinto/opettajat.html

  Sosiologian oppiaineen opetushenkilökunta. Opiskelijoita kehotetaan käyttämään vastaanottoaikoja. Erityisesti gradunohjaukseen liittyvistä pitemmistä ...

 6. Mitä sosiologi tekee? - Sosiologia - Suomi24 Keskustelut

  keskustelu.suomi24.fi/t/1878329

  Mitä ovat tyypilliset ammatit ja konkreettiset tehtävät joita sosiologeilla on? Mitä hyötyä sosiologian opinnoista voisi olla jonkin muun alan akateemis...

 7. Etnometodologia – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Etnometodologia

  ↑Kuusela, Pekka (toim.): ”Sosiologian keskeisiä käsitteitä”, Sosiologia: Muuttuvan maailman koordinaatit, s. 143–156. Taskutieto. Kuopio: Unipress, 2005.

 8. The Westermarck Society

  www.westermarck.fi/?language=fi

  Westermarck-seura (virallisesti The Westermarck Society ry.) on sosiologien kansallinen tiedeseura. Sääntöjensä mukaisesti seura järjestää esitelmiä ...

 9. Diskurssianalyysi – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Diskurssianalyysi

  Diskurssianalyysi (myös diskurssitutkimus) tarkoittaa analyysiä, joka kohdistuu kirjoitettuun, puhuttuun tai merkein viestittyyn kielen käyttöön tai muuhun ...

 10. Koulutus ja kurssit - Kansanopistot - kansanopisto ...

  www.kansanopisto.fi/search

  Löydä koulutuksesi Etsi ja vertaile mielenkiintoisia koulutusvaihtoehtoja koulutusalan, koulutustyypin ja/tai opiskelupaikkakunnan perusteella tai käyttäen ...