Bing

186.000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.folkeskolen.dk/emneord/undervisning/specialundervisning

  Teknologisk totalløsning hjælper demente med at huske hverdagens opgaver. Med Nem Kommunikation på telefonen kan mennesker med begyndende demens, …

 2. www.specuv.dk

  SPECIALUNDERVISNINGEN tilbyder kompenserende specialundervisning til voksne med fysiske eller psykiske handicap. Kompenserende specialundervisning er en …

 3. www.dlf.org/.../undervisning/inklusion-og-trivsel/specialundervisning

  Til børn i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, skal der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 4. ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

  Klagenævnet for Specialundervisning er et uafhængigt klagenævn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet, men det er alene nævnet, der ...

 5. www.uvm.dk/Uddannelser/Frie-grundskoler/Specialundervisning

  Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Elever på en fri grundskole har ligesom elever i folkeskolen ret til specialundervisning.

 6. www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/Specialundervisning.aspx

  Specialundervisning kan foregå på flere måder, bl.a.: Eleven bliver i sin sædvanlige klasse, men får specialundervisning i et eller flere fag.

 7. www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og...

  specialundervisning, undervisning af elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og som af forskellige årsager har svært ved at følge den ...

 8. https://www.borger.dk/Sider/Specialundervisning.aspx

  En indstilling til specialundervisning sker altid i samråd med elev og forældre. Det er mest almindeligt, at det er elevens klasselærer, der gør opmærksom på ...

 9. ffd.dk/elevstoette/specialundervisning

  Ifølge lov om folkehøjskoler kan der gives tilskud til specialundervisning. Der er ved at blive udarbejdet ny tilskudsbekendtgørelse med virkning fra 1. august 2014.

 10. www.kolding.dk/borger/specialundervisning/folkeskolen/...

  Specialundervisning er forbeholdt undervisning af børn og unge, hvis behov for særlig hensyntagen eller støtte stiller så store krav, at det bedst kan opfyldes ...

 1. Related searches

Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer.Lær mere