Bing

248.000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Inklusion-og-specialundervisning/...

  Specialundervisning Elever i folkeskolen der har brug for særlig støtte kan få specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

 2. www.folkeskolen.dk/emneord/undervisning/specialundervisning

  50 procent flere får støtte i normalklassen. For to år siden fik 926 elever specialundervisning i deres almenklasse. I dette skoleår er tallet steget til 1.421 ...

 3. www.dlf.org/.../undervisning/inklusion-og-trivsel/specialundervisning

  Til børn i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, skal der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 4. www.specuv.dk

  Om den kompenserende specialundervisning: Frederiksborg amt tilbyder specialundervisning til voksne med fysiske eller psykiske handicap, samt til voksne …

 5. www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og...

  specialundervisning, undervisning af elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og som af forskellige årsager har svært ved at følge den ...

 6. ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

  Klagenævnet for Specialundervisning er et uafhængigt klagenævn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet, men det er alene nævnet, der ...

 7. https://www.borger.dk/Sider/Specialundervisning.aspx

  En indstilling til specialundervisning sker altid i samråd med elev og forældre. Det er mest almindeligt, at det er elevens klasselærer, der gør opmærksom på ...

 8. uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Inklusion-og-specialundervisning

  Fakta om inklusion og specialundervisning, initiativer, regler, klagemuligheder, politiske udspil med mere.

 9. https://www.borger.dk/Sider/Specialundervisning-for-voksne.aspx

  Det er kommunen, der iværksætter tilbud om specialundervisning, mens det er regionerne, der driver undervisningsinstitutionerne.

 10. www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/Specialundervisning.aspx

  Specialundervisning kan foregå på flere måder, bl.a.: Eleven bliver i sin sædvanlige klasse, men får specialundervisning i et eller flere fag.

 1. Related searches