Bing

Beta
Sign in
121.000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. No results found for specialundervisning.

  Showing results for specialundervisningen .

 2. www.specuv.dk

  Om den kompenserende specialundervisning: Frederiksborg amt tilbyder specialundervisning til voksne med fysiske eller psykiske handicap, samt til voksne …

 3. uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Inklusion-og-specialundervisning/...

  Specialundervisning Elever i folkeskolen der har brug for særlig støtte kan få specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

 4. www.dlf.org/.../undervisning/inklusion-og-trivsel/specialundervisning

  Til børn i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, skal der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 5. www.folkeskolen.dk/emneord/undervisning/specialundervisning

  Udendørs leg og bevægelse forebygger nærsynethed. Mange timers fordybelse i bøger udvikler nærsynethed, men det kan man imødegå med aktiviteter i det fri ...

 6. www.naestved.dk/Borger/SkoleUdannelse/Specialundervisning.aspx

  Specialundervisning kan foregå på flere måder, bl.a.: Eleven bliver i sin sædvanlige klasse, men får specialundervisning i et eller flere fag.

 7. www.kl.dk/.../Folkeskolen/Elever-med-sarlige-behov/Specialundervisning

  Cookies er nødvendige for at få KL.dk til at fungere, men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside. Vi bruger den viden til at forbedre KL.dk. Ved ...

 8. www.uvm.dk/.../Specialundervisning-for-voksne

  Specialundervisning for voksne Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Hvad er specialundervisning for voksne?

 9. https://www.borger.dk/Sider/Specialundervisning.aspx

  Formålet med specialundervisning er at give børn med særlige behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn. Tilbuddene om specialundervisning ...

 10. ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

  Klagenævnet for Specialundervisning er et uafhængigt klagenævn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet, men det er alene nævnet, der ...

 11. www.denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og...

  specialundervisning, undervisning af elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og som af forskellige årsager har svært ved at følge den ...

 1. Related searches

Vi er i gang med at opdatere vores brugsbetingelser.

Læs mere