Bing

Beta
152.000 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Inklusion-og-specialundervisning/...

  Specialundervisning Elever i folkeskolen der har brug for særlig støtte kan få specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

 2. https://www.borger.dk/Sider/Specialundervisning.aspx

  En indstilling til specialundervisning sker altid i samråd med elev og forældre. Det er mest almindeligt, at det er elevens klasselærer, der gør opmærksom på ...

 3. www.specuv.dk

  Om den kompenserende specialundervisning: Frederiksborg amt tilbyder specialundervisning til voksne med fysiske eller psykiske handicap, samt til voksne …

 4. www.folkeskolen.dk/emneord/undervisning/specialundervisning

  Elever skal afkode nonsensord i den nye ordblindetest. Den nye ordblindetest tester elevens evne til at omsætte bogstaver til lyd og til at sætte lydene sammen.

 5. www.dlf.org/.../undervisning/inklusion-og-trivsel/specialundervisning

  Til børn i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, skal der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 6. www.denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og...

  specialundervisning, undervisning af elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og som af forskellige årsager har svært ved at følge den ...

 7. www.kk.dk/da/borger/uddannelse/specialundervisning

  Specialundervisning for voksne. Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om kompenserende specialundervisning gennem kommunens Center …

 8. www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Inklusion-og...

  Organisering af specialundervisningen Som udgangspunkt skal specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand fortrinsvis ske inden for rammerne af den ...

 9. www.jobogaktiv.dk/specialundervisning

  Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at hjemtage den kompenserende specialundervisning fra CSV i Svendborg og Odense kommune …

 10. www.hillerod.dk/.../Specialundervisning.aspx

  Specialundervisning Hillerød Kommune har som mål at kunne tilvejebringe undervisningsmuligheder, der kan støtte det enkelte barns skolegang.

 1. Related searches

Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer