Beta
 • ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

  Klagenævnet for Specialundervisning er et uafhængigt klagenævn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet, men det er alene nævnet, der ...

 • www.naestved.dk/Borger/SkoleUdannelse/Specialundervisning.aspx

  Specialundervisning kan foregå på flere måder, bl.a.: Eleven bliver i sin sædvanlige klasse, men får specialundervisning i et eller flere fag.

 • www.specuv.dk

  Om den kompenserende specialundervisning: Frederiksborg amt tilbyder specialundervisning til voksne med fysiske eller psykiske handicap, samt til voksne orblinde.

 • www.laer-it.dk/gen/spec/spec.htm

  Specialundervisning. Lovgrundlag Eksempler Temahæfter. 10: Læsning - hvordan får vi godt begyndt? 11: Undervisning af elever med synshandicap;

 • ffd.dk/elevstoette/specialundervisning

  Ifølge lov om folkehøjskoler kan der gives tilskud til specialundervisning. Der er ved at blive udarbejdet ny tilskudsbekendtgørelse med virkning fra 1. august 2014.

 • www.uvm.dk/.../Statistik-om-specialundervisning

  Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne.

 • www.kss-vejle.s-2.dk/?pid=33&sub=30

  Skolen har i stærkt begrænset omfang mulighed for at yde særlig støtteundervisning i fagene dansk og matematik på 1. - 6. klassetrin ...

 • www.brk.dk/borger/handicap/specialundervisning/sider/...

  Specialundervisning. Du finder oplysninger om specialuddannelser i menuen til venstre. Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: ...

 • www.fof.dk/Kurser.aspx?enhed=22&menu=11

  Specialundervisning/små hold . Undervisning henvender sig til deltagere, der ikke med rimeligt udbytte kan deltage på et almindeligt hold. Undervisningen foregår ...

 • www.laureal.dk/?menu=bgx

  Specialundervisning kan gives til elever med indlæringsvanskeligheder. på alle klassetrin. Både hjemmet og skolen kan rejse spørgsmålet om behov for ...

Sideinddeling