Bing

17 results
 1. no.wikipedia.org/wiki/Speider

  Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser og har ca. 40 millioner medlemmer i nesten alle land. Bevegelsen ble startet av den britiske ...

 2. www.speiderbasen.no/?side=omspeideren

  Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller ...

 3. www.nadderud.no/info/speiding

  10 ting du bør vite om speiding. For en utenforstående virker speideren kanskje litt merkelig. Vi har full forståelse for at både nye speidere og foreldre ikke ...

 4. www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=2803

  Formål: å dele ut gaver til almennyttige formål. Beskrivelse: Lydia og Harald Lyches Fond kan gi støtte til: - Sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter ...

 5. no.wikipedia.org/wiki/Kims_lek

  Kims spill eller Kims lek er en enkel øvelse i mnemoteknikk (hukommelsestrening). Basis er at der blir lagt et antall gjenstander på et bord eller brett, dekket av ...

 6. leksikon.speidermuseet.no/wiki/Christian_Dons

  Ved Dronningveien (fra Sarabråten til Hauktjern) er det reist en bauta over stiftelsen av speiderbevegelsen i Norge. Liljen i granitt er en gave fra billedhugger ...

 7. www.speiderbasen.no/?side=programmet.treningsprogrammet.hva

  Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller ...

 8. www.dnf.no/lydia_og_harald_lyches_fond

  Lydia og Harald Lyches Fond deler hvert år ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og omegn.

 9. leksikon.speidermuseet.no/wiki/Lord_Baden-Powell

  Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, grunnla speiderbevegelsen i 1907 og fikk tittelen Chief Scout of the World i 1920. Han giftet seg i 1912 med Olave Soames.

 10. www.sggn.no

  St. Georgs Gildene er en organisasjon for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Vi ønsker å støtte opp om speiderbevegelsen og å ta vare på dens verdier.

 1. Related searches