Bing

17 results
 1. https://snl.no/speiderbevegelsen

  Speiderbevegelsen, barne- og ungdomsbevegelse, grunnlagt i Storbritannia 1907 av Robert Baden-Powell. Hans bok Scouting for Boys er bevegelsens grunnleggende …

 2. no.wikipedia.org/wiki/Speider

  Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser og har ca. 40 millioner medlemmer i nesten alle land. Bevegelsen ble startet av den britiske ...

 3. www.speiderbasen.no/?side=omspeideren

  Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller ...

 4. no.wikipedia.org/wiki/Buksevann

  Buksevann er en form for mobbing hvor offeret får tømt vann i buksene. Ved siden av ubehaget tilkommer ydmykelsen ved at det kan se ut som at offeret har tisset i ...

 5. www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=2803

  Formål: å dele ut gaver til almennyttige formål. Beskrivelse: Lydia og Harald Lyches Fond kan gi støtte til: - Sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter ...

 6. www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/espensc/index.html

  Faglige interesser. Speiderbevegelsen. Fransk opplysningstenkning. Straffetenkningens historie. Foucault. Undervisning . Moderne tid. IDE1103 - Europeisk tenkning fra ...

 7. leksikon.speidermuseet.no/wiki/Christian_Dons

  Ved Dronningveien (fra Sarabråten til Hauktjern) er det reist en bauta over stiftelsen av speiderbevegelsen i Norge. Liljen i granitt er en gave fra billedhugger ...

 8. speider.net

  Semesterplaner for høstsemesteret 2014: Oppdagere (2. og 3. klassetrinn) Stifinnere (4. og 5. klassetrinn) Vandrere (fra 6. klassetrinn) Nyttige lenker:

 9. www.lokalavisa.no/avis.php?anavn=Hemnesv%E6ringen&sid=136

  SPEIDERE I PARKEN 1932. 04/09 Speiderbevegelsen sto sterkt på Hemnesberget lenge før krigen og flere ti ...

 10. www.sggn.no

  St. Georgs Gildene er en organisasjon for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Vi ønsker å støtte opp om speiderbevegelsen og å ta vare på dens verdier.