Bing

17 results
 1. www.samediggi.no/Girjeradju

  Sámediggi galgá nannet sámiid politihkalaš sajádaga ja ovddidit sámiid beroštumiid Norggas ja bargat dan badjelii ahte sámit sáhttet seailluhit ja ovddidit ...

 2. ask.bibsys.no/ask/action/show

  Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det.

 3. www.imdi.no/no/bibliotek

  Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket er et spesialbibliotek for innvandring og integrering, og er åpent for publikum.

 4. www.helsebiblioteket.no/soketjenesten

  Søketjenesten gir klinikere og beslutningstagere i helsetjenesten og -forvaltningen hjelp til å finne oppsummert forskning som belyser spørsmål om effekt av tiltak.

 5. www.verdal.kommune.no/Bibliotek

  Visste du at... du kan fornye lån med SMS; du kan låne fra andre bibliotek

 6. websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=tana-fb&unit=6465

  Deanu Girjerájus/Tana Bibliotek: Suoidnemánus mis lea rahppan áiggi Vuossárggas-Bearjadahki 10.00-15.00 Olles vahkku 30. lea gitta.

 7. https://no.wikipedia.org/wiki/Sjøsamer

  Sjøsamer eller kystsamer er samer som holder til ved kysten og som hovedsakelig livnærte seg gjennom fiske, fangst og jordbruk. Sjøsamisk bosetning strekker seg ...

 8. https://no.wikipedia.org/wiki/Det_samiske_flagget

  Det samiske flagget har de samiske fargene og en sirkel som symboliserer solen (rødt) og månen (blått). Flagget skal ha blitt til under inspirasjon av runebommen ...

 9. www.riksantikvaren.no/Om-oss/Organisasjonskart/Avdeling-for-kunns...

  Avdeling for kunnskapsutvikling har fem seksjoner: Arkivseksjonen har ansvar for arkivering, tilrettelegging og formidling av Riksantikvarens analoge og digitale ...

 10. www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Akershus-festning/...

  Forsvarsmuseet på Akershus festning viser norsk forsvarshistorie fra middelalderen til årene etter den andre verdenskrig.