Bing

16 results
 1. www.samediggi.no/Girjeradju

  Sámediggi galgá nannet sámiid politihkalaš sajádaga ja ovddidit sámiid beroštumiid Norggas ja bargat dan badjelii ahte sámit sáhttet seailluhit ja ovddidit ...

 2. www.imdi.no/no/bibliotek

  Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket er et spesialbibliotek for innvandring og integrering, og er åpent for publikum.

 3. www.helsebiblioteket.no/soketjenesten

  Søketjenesten gir klinikere og beslutningstagere i helsetjenesten og -forvaltningen hjelp til å finne oppsummert forskning som belyser spørsmål om effekt av tiltak.

 4. www.verdal.kommune.no/Bibliotek

  Utstilling på biblioteket av kjoler og topper Klesdesigner Ingunn Solberg Sandholm viser sin egen kolleksjon 17.08.2015 15:14; Operasjon lesesommer 2015

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Sjøsamer

  Sjøsamer eller kystsamer er samer som holder til ved kysten og som hovedsakelig livnærte seg gjennom fiske, fangst og jordbruk. Sjøsamisk bosetning strekker seg ...

 6. https://no.wikipedia.org/wiki/Sametinget_(Russland)

  Sametinget på Kolahalvøyen (russisk: Саамский парламент, Saamskij parlament, Kildinsamisk: Куелнегк Соамет Соббар Kuelnegk ...

 7. www.riksantikvaren.no/Om-oss/Organisasjonskart/Avdeling-for-kunns...

  Avdeling for kunnskapsutvikling har fem seksjoner: Arkivseksjonen har ansvar for arkivering, tilrettelegging og formidling av Riksantikvarens analoge og digitale ...

 8. www.jernbaneverket.no/Jernbanen/Velkommen-til-Norsk-jernbanemuseum

  Norsk Jernbanemuseum ble etablert i Hamar i 1896 - 42 år etter at den første, norske jernbanestrekningen ble åpnet. Museet har en unik samling fra norsk ...

 9. www.verdal.kommune.no/Bibliotek/Tjenester/Lokalavdelingen/...

  Bygdeboknemnda i Verdal består av følgende medlemmer : Øystein Walberg (leder) Anders Bendiksen (nestleder) Oddbjørg Grønn Terje Hofstad Marit Kvålen ...

 10. Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell

  www.aldringoghelse.no/file/kataloger-og-brosjyrer/dm-info-aldring... · PDF file

  Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Design: BK Grafisk. Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll. Print: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.