Bing

11 results
 1. www.samediggi.no/Girjeradju

  Girjerádju. Du søker i Bibliotekbasen, ForskPub, ForskPro og BIBSYS Emneportal. Enkelt søk med BIBSYS Ask:

 2. websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=tana-fb&unit=6465

  Deanu Girjerájus/Tana Bibliotek Ráhpanáiggit/Åpningstid: Vuossárggas/Mandag - Torsdag/Duorastakii 11.00 - 18.00 Bearjadaga/Fredag kl. 11.00 - 15 ...

 3. nobelpeaceprize.org/nb_NO/institute/library

  Biblioteket © Foto: Ken Opprann / Nobelinstituttet. Bibliotekets lesesal er ypperlig egnet til studier og fordypning. Nobelinstituttets bibliotek har vært åpent ...

 4. Samefolkets dag - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Samefolkets_dag

  Samefolkets dag (sámi álbmotbeaivi) 6. februar er ein dag felles for alle samar i Noreg , Sverige , Finland og Russland . Dagen vart feira for første gong i 1993 ...

 5. no.wikipedia.org/wiki/Sametinget_(Finland)

  Sametinget i Finland (finsk: saamelaiskäräjät , nordsamisk: sámediggi , enaresamisk: sämitigge , skoltesamisk: sää´mte´ğğ) er en representativ folkevalgt ...

 6. www.norad.no/no/om-norad

  For første gang siden norsk offentlig bistand startet på 1950-tallet, rapporterer Norad til to departementer. Fra 1. januar 2014 jobber etaten etter en ny instruks.

 7. no.wikipedia.org/wiki/Duodji

  Duodji (sørsamisk duedtie) er samenes tradisjonelle kunsthåndverk og husflid . Begrepet duodji brukes både om det å lage noe og det som blir laget; på norsk ...

 8. Det samiske flagget - Wikipedia

  nn.wikipedia.org/wiki/Det_samiske_flagget

  Det samiske flagget er flagget til den samiske nasjonen og er felles for samar i alle land. Det vart godkjent av den 13. nordiske samekonferansen, 15. august 1986 .

 9. www.ssb.no/utdanning?de=Høyere+utdanning

  Fagskoler. Publisert: 2. februar 2015. fagskolestudenter. Statistikk; Fakta om utdanning 2015. Publisert: 12. desember 2014

 10. www.ssb.no/kultur-og-fritid

  universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale ...