Bing

14 results
 1. www.bsj.uib.no/andre_tjenester/bibliotek.htm

  Med mer enn 15 000 bind og hundretalls tidsskrifter er biblioteket på Bergens Sjøfartsmuseum et av landets fremste spesialbibliotek på sitt område.

 2. websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=norsk-jernbane...

  Norsk Jernbanemuseum er et nasjonalt og kulturhistorisk museum som eies og drives av Jernbaneverket. Det ble etablert i 1896 og ligger på Hamar.

 3. www.munchmuseet.no/Dokument/Forskning

  Munchmuseets samling omfatter store deler av Edvard Munchs samlede produksjon: malerier, grafikk, tegninger og skissebøker, litterære notater og brev med mer, i ...

 4. no.wikipedia.org/wiki/Sameting

  Sameting (finsk: saamelaiskäräjät , nordsamisk: sámediggi) er en representativ folkevalgt forsamling for ivaretagelse av samenes rettigheter. Sameting ble ...

 5. nobelpeaceprize.org/nb_NO/institute/library

  Biblioteket © Foto: Ken Opprann / Nobelinstituttet. Bibliotekets lesesal er ypperlig egnet til studier og fordypning. Nobelinstituttets bibliotek har vært åpent ...

 6. no.wikipedia.org/wiki/Sjøsamer

  Sjøsamer eller kystsamer er samer som holder til ved kysten og som hovedsakelig livnærte seg gjennom fiske , fangst og jordbruk. Sjøsamisk bosetning strekker seg ...

 7. www.verdal.kommune.no/Bibliotek/Om-oss/Apningstider

  Ordinære åpningstider: Mandag 1000 - 1500 Tirsdag ...

 8. www.riksantikvaren.no/Norsk/Om_Riksantikvaren

  Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den ...

 9. www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Bibliotek

  Biblioteket i Vegdirektoratet er et spesialbibliotek innen veg- og transportområdet. ... Samlingen består av litteratur fra inn- og utland. Statens vegvesen utgir ...

 10. www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Faglitteratur

  Vegdirektoratet har et spesialbibliotek innen veg- og transportområdet. I bibliotekbasen er det en egen temaside om trafikksikkerhet , der man kan søke på ulike ...