Bing

24 results
 1. www.aftenposten.no/spraak

  Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur

 2. www.minskole.no/giske

  Giske ungdomsskole, Adresse:Smeaheiveien 24 - 4317 Sandnes, Telefon:51337300

 3. www.ntnu.no/isl

  Institutt for språk og litteratur tilbyr studier i nordisk, fremmedspråk, europastudier, litteraturvitenskap, fonetikk, språklig kommunikasjon, kulturforståelse ...

 4. www.godtsprak.no

  Kvaliteten på språket i en tekst er avgjørende for det inntrykket teksten gir. Jeg tilbyr språkvask, korrektur og oversettelse av alle typer tekster.

 5. no.wikipedia.org/wiki/Samiske_språk

  Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.

 6. www.sprakradet.no/Klarsprak

  Lær av andre Fylkesmannen i Rogaland: kommunesamarbeid. Fleire kommunar i Rogaland arbeider med klarspråk. Nokre få kommunar er komne langt og ...

 7. undersammehimmel.cappelendamm.no/c34979/sammendrag/vis.html?strukt...

  Disse sidene er knyttet tett sammen med temaene i elevboka. Her er både ekstra bakgrunnsstoff og enkle kontrollspørsmål til kunnskapsstoffet i boka.

 8. no.wikipedia.org/wiki/Germanske_språk

  Germanske språk er en gruppe beslektede språk som er en grein av den indoeuropeiske språkfamilien. Språkenes felles opphav er urgermansk som ble talt av germanske ...

 9. www.babla.no

  Det er gøy å lære språk! Søk etter ord i ordboken og tren ordforråd og grammatikk med våre leksjoner, spill og quiz.

 10. lexin.udir.no

  Velkommen til LEXIN! LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen.