Bing

29 results
 1. www.minskole.no/giske

  Giske ungdomsskole, Adresse:Smeaheiveien 24 - 4317 Sandnes, Telefon:51337300

 2. www.barnasside.no/sprak.html

  Språklenker for barn. Barnas side er en startside for barn og unge.

 3. www.elevsiden.no/sprak/1098314087

  elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i PPT og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100 ...

 4. www.ntnu.no/isl

  Ved Institutt for språk og litteratur underviser og forsker vi innenfor områdene nordistikk, fremmedspråk, lingvistikk, fonetikk, anvendt språkvitenskap ...

 5. www.statped.no/Tema/Sprak

  Fleksibel tankekart-app. Inspiration Maps er en tankekart-app der du kan legge inn både bilde, video, tekst og tale. Den egner seg for alle elever, men særlig for ...

 6. barnehagemix.no/?cid=9

  Kommunikasjon, språk og tekst Aktiviteter innen: Sang og drama; Rim og regler; Fortelling og eventyr; Tekst og bilder

 7. www.hf.uio.no/ikos

  Informasjon for studenter og om studietilbudet, etter- og videreutdanning, forskning og instituttet generelt.

 8. www.godtsprak.no/oversettelse

  Jeg tilbyr oversettelse mellom norsk og engelsk, fra norsk til polsk, fra dansk og svensk til norsk samt mellom bokmål og nynorsk.

 9. sped1010.wordpress.com/pensum/sprak-en-grunnbok

  1 Hva er språk? (Jeg skriver ikke notater fra ting som vil bli tatt opp igjen i senere kapitler) Førstespråk er det man tilegner seg først i livet.

 10. Språk i barnehagen

  www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/Språkveileder... · PDF file

  språk i BarnEHagEn – myE mEr Enn BarE prat 5 handler om dokumentasjon og vurdering av språk- miljøet og av barnas språklige kompetanse. den er mest

 1. Related searches