Bing

29 results
 1. www.aftenposten.no/spraak

  Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur

 2. www.minskole.no/giske

  Giske ungdomsskole, Adresse:Smeaheiveien 24 - 4317 Sandnes, Telefon:51337300

 3. www.ntnu.no/isl

  Institutt for språk og litteratur tilbyr studier i nordisk, fremmedspråk, europastudier, litteraturvitenskap, fonetikk, språklig kommunikasjon, kulturforståelse ...

 4. www.ordbok.com

  Ordbok.com - gratis online ordbok - online ordbok til engelsk, tysk, fransk, spansk og de fleste andre språk.

 5. Språkrådet

  www.sprakradet.no

  Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, språkvern

 6. site.uit.no/flerespraaktilflere

  Flere språk til flere er tilknyttet informasjonstjenesten Bilingualism Matters ved University of Edinburgh. Denne tjenesten drives av Professor Antonella Sorace som ...

 7. www.godtsprak.no

  Kvaliteten på språket i en tekst er avgjørende for det inntrykket teksten gir. Jeg tilbyr språkvask, korrektur og oversettelse av alle typer tekster.

 8. videre.ntnu.no/pages/programs/nordisk

  Dersom du gjennomfører nettstudiet Nordisk språk og litteratur, oppfyller du kravet til undervisningskompetanse i norsk (60 studiepoeng) som gjelder i ...

 9. www.oversetter.as

  Vi oversetter til over 120 språk - vitnemål, attester, medisinske og juridiske dokumenter. Hurtig levering, lav pris, og kvalitetssikret oversettelse.

 10. www.acm.no/semittspraak

  Se mitt språk Opplæringsprogrammet ”Se mitt språk”, er et modulbasert 40 ukers opplæringstilbud for foreldre til hørselshemmede barn i alderen 0-16 år.