Bing

21 results
 1. www.ntnu.no/isl

  Ved Institutt for språk og litteratur underviser og forsker vi innenfor områdene nordistikk, fremmedspråk, lingvistikk, fonetikk, anvendt språkvitenskap ...

 2. no.wikipedia.org/wiki/Portal:Språk

  Velkommen til Wikipedias språkportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby innen lingvistikk og språk generelt. Her finner du oversikter over viktige ...

 3. www.tegnsomsprak.no

  Sissel Redse Jørgensen og Rani Lill Anjum (red.): Tegn som språk En antologi om tegnspråk

 4. www.hf.uio.no/iln

  Informasjon om instituittet, ansatte, fagene, studier og forskning.

 5. utdanning.no/yrker/beskrivelse/filolog

  En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

 6. www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/hhasselg/index.html

  Undervisnings- og veiledningsområder. Moderne engelsk grammatikk, tekstlingvistikk, korpuslingvistikk, kontrastiv lingvistikk, systemisk-funksjonell lingvistikk ...

 7. no.wikipedia.org/wiki/Assimilasjon_(lingvistikk)

  Assimilasjon betegner innenfor for fonetikken i lingvistikken det fenomen at to språklyder påvirker hverandre innbyrdes slik at de tilnærmes med hensyn til ...

 8. sped1010.wordpress.com/forelesninger/anne-lise-rygvold-barns-sprak...

  Vi som kan språket tenker ikke på hvor komplekst det er. Språket er fra ideen oppstår om hva vi vil si til vi fysisk produserer ordene. I denne prosessen kan det ...

 9. www.statped.no/Tema/Sprak/Spesifikke-sprakvansker

  Å tilegne seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk gir identitet, felleskap med andre og tilhørighet i det samfunnet vi lever i.

 10. www.akademika.no

  Norges største fagbokhandel på nett, sender frakt- og gebyrfritt i Norge.

 1. Ads

  See your ad here »