Bing

1 results
  1. www.ok.cz/iksp/docs/252a.pdf

    INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY U DĚTÍ Závěrečná zpráva z výzkumu Výzkumný tým: PhDr.KazimírVečerka,CSc.