Bing

26 results
 1. www.standard.no

  Standardsamlinger. Standarder for petroleum. Vi har satt sammen flere standardsamlinger som gir oversikt over de viktigste standardene innenfor flere områder.

 2. www.stalforbund.com/Standarder/omstandarder.htm

  Om standarder. På disse sidene har vi listet opp et utvalg av de viktigste standarder av NS, EN og ISO - standarder som er aktuelle for bransjen.

 3. www.statkart.no/Standarder

  SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske ...

 4. standard.difi.no

  Standarden som mange har begynt å ta i bruk er endelig vedtatt. Difi har allerede hatt på høring om HTML 5 bør innføres som obligatorisk standard, når den blir ...

 5. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:ISO-standarder

  En liste over standarder publisert av International Organization for Standardization . Se også Liste over ISO-standarder Commons: Kategori:ISO standards – bilder ...

 6. www.standard.no/no/Standardisering/ISO-standarder

  ISO-standarder. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) har utviklet standarder for de fleste ...

 7. www.irontech.no/LCD/ip_standarder.html

  Beskrivelse av europeiske IP standarder og amerikanske Nema standarder mht tetthet.

 8. www.stalforbund.com/Standarder/norsok.htm

  NORSOK Standarder. NORSOK har hjemmeside under Standard Norge med fullstendig oversikt over alle standarder. Materialstandarder, som i hovedsak er stålstandarder ...

 9. www.statkart.no/Standarder/SOSI

  SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske ...

 10. www.arkivverket.no/.../Offentleg-forvalting/Noark/Noark-5/Standarden

  Gjeldende versjon. Noark 5 versjon 3.1. Publisert 15.03.2013. Dette er gjeldende versjon av Noark 5. Lenker til standarden, vedleggene, XML-skjemaene mm. finnes i ...

 1. Related searches