Bing

25 results
 1. www.standard.no

  Verdens standardiseringsdag: Standarder skal bidra til økt IT-sikkerhet og personvern. 2014-10-14. Norge skal digitaliseres, men det er fortsatt en rekke hindre for ...

 2. www.stalforbund.com/Standarder/omstandarder.htm

  Om standarder. På disse sidene har vi listet opp et utvalg av de viktigste standarder av NS, EN og ISO - standarder som er aktuelle for bransjen.

 3. standard.difi.no/forvaltningsstandarder/referansekatalogen-html...

  Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Hvem omfattes. 1.3 Åpen prosess. 1.4 Definisjoner. 2 Referansekatalogens anvisninger. 2.1 Publisering av ...

 4. standard.difi.no

  Vi ynskjer innspel til saken som skal handsamas i neste Standardiseringsrådsmøte. Les mer om Underlag standardiseringsrådsmøte 13. nov. 2014

 5. www.statkart.no/Standarder

  SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske ...

 6. www.standard.no/no/Standardisering

  Standardisering. Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker ...

 7. www.stalforbund.com/Standarder/norsok.htm

  NORSOK Standarder. NORSOK har hjemmeside under Standard Norge med fullstendig oversikt over alle standarder. Materialstandarder, som i hovedsak er stålstandarder ...

 8. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:ISO-standarder

  En liste over standarder publisert av International Organization for Standardization . Se også Liste over ISO-standarder Commons: Kategori:ISO standards – bilder ...

 9. www.statkart.no/Standarder/SOSI

  SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske ...

 10. pl.wikipedia.org/wiki/Standard

  Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu (np. standardem jest ...

 1. Related searches