Bing

28 results
 1. www.standard.no

  Verdens standardiseringsdag: Standarder skal bidra til økt IT-sikkerhet og personvern. 2014-10-14. Norge skal digitaliseres, men det er fortsatt en rekke hindre for ...

 2. www.stalforbund.com/Standarder/omstandarder.htm

  Om standarder. På disse sidene har vi listet opp et utvalg av de viktigste standarder av NS, EN og ISO - standarder som er aktuelle for bransjen.

 3. www.nordicgalvanizers.com/varfor/StandarderN.htm

  Generelle krav. Standarden angir at zinkbeleggets utseende, tykkelse, struktur, og fysiske og kjemiske egenskaper påvirkes av godsets kjemiske sammensetning, …

 4. standard.difi.no/forvaltningsstandarder/referansekatalogen-html...

  Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Hvem omfattes. 1.3 Åpen prosess. 1.4 Definisjoner. 2 Referansekatalogens anvisninger. 2.1 Publisering av ...

 5. standard.difi.no

  Vi ynskjer innspel til saken som skal handsamas i neste Standardiseringsrådsmøte. Les mer om Underlag standardiseringsrådsmøte 13. nov. 2014

 6. www.irontech.no/LCD/ip_standarder.html

  Beskrivelse av europeiske IP standarder og amerikanske Nema standarder mht tetthet.

 7. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:ISO-standarder

  En liste over standarder publisert av International Organization for Standardization . Se også Liste over ISO-standarder Commons: Kategori:ISO standards – bilder ...

 8. www.kith.no/templates/kith_WebPage____833.aspx

  På disse sidene finner du hovedsakelig opplysninger om standarder, kravspesifikasjoner og andre rapporter relatert til EPJ og EPJ-systemer. I en viss grad finnes det ...

 9. www.stalforbund.com/Standarder/norsok.htm

  NORSOK Standarder. NORSOK har hjemmeside under Standard Norge med fullstendig oversikt over alle standarder. Materialstandarder, som i hovedsak er stålstandarder ...

 10. www.statkart.no/Standarder/SOSI

  SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske ...

 1. Related searches