• www.standard.no

  Standardiseringens portal i Norge. Informasjon om standarder og standardiseringsarbeid.

 • no.wikipedia.org/wiki/Standard

  1 Forskjellige typer standarder; 2 Nyttige standarder; 3 Manglende standarder; 4 Se også; 5 Eksterne lenker

 • www.standard.no/no/Sok-og-kjop

  Standardsamlingen Systemer for kvalitetsstyring. Denne samlingen inneholder et utvalg anerkjente standarder for kvalitetsstyring i NS-EN ISO 9000-familien.

 • www.ntnu.no/ub/standarder

  Søk etter NS, ISO, NEK og NORSOK standarder i fulltekst (krever tilkobling til NTNU's nettverk, evt. via VPN). Informasjon om tjenesten. Denne tjenesten er ...

 • no.wikipedia.org/wiki/Åpen_standard

  En åpen standard er en spesifikasjon som er fritt tilgjengelig, som gir fri bruksrett til standarden og som har blitt vedtatt gjennom en prosedyre hvor mange har ...

 • www.husbanken.no/universell-utforming/standarder

  Standarder. Her finner du Standarder for universell utforming. Standardisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppfylle bestemte mål.

 • www.ntnu.no/ub/omubit/bibliotekene/tekhb/standard

  Lenker til andre standardiseringsorganisasjoner samt andre aktuelle virksomheter. STANDARDER ved Teknisk Hovedbibliotek. Online og Trykt utg. ANSI - American National ...

 • www.ptil.no/standarder/category708.html

  Lenker til nettsteder hvor du kan bestille eller laste ned standarder som det er vist til i forskriftene.

 • www.statkart.no/Standarder

  SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon og brukes til utveksling av digitale geografiske data.

 • hoeringer.standard.no

  Her har du anledning til å uttale deg om nasjonale og internasjonale standarder. Logg deg inn med din personlige e-postadresse og et selvvalgt passord.

Paginering