1. www.standard.no

  Standarder løftes fram som et strategisk virkemiddel i Europa for å øke konkurransekraften. 2016-06-14. Nederland og Europakommisjonen samlet tidligere …

 2. www.standard.no/nettbutikk/standarder

  Standarder. Vi tilbyr standarder og andre produkter fra mange leverandører. Du kan kjøpe de fleste standarder enkeltvis eller i abonnement på web.

 3. www.irontech.no/LCD/ip_standarder.html

  Beskrivelse av europeiske IP standarder og amerikanske Nema standarder mht tetthet.

 4. www.gs1.no/gtin

  Ved å legge ett GTIN inn i strekkode kan dette leses med en strekkodeleser. Artikkelnummeret kan også være knyttet til mer informasjon om objektet i en database.

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Åpen_standard

  En åpen standard er en spesifikasjon som er fritt tilgjengelig, som gir fri bruksrett til standarden og som har blitt vedtatt gjennom en prosedyre hvor mange har ...

 6. https://www.difi.no/.../digitalisering-og-samordning/standarder

  Her får du vite hvilke obligatoriske og anbefalte IT-standarder som gjelder for offentlig sektor. Vi tar gjerne imot innspill og forslag til standarder!

 7. https://www.difi.no/.../standarder/bruksomrader

  Her er en oversikt over bruksområdene til de anbefalte og obligatoriske IT-standardene i offentlig sektor (Referansekatalogen). Du kan filtrere bruksområdene etter ...

 8. kartverket.no/geodataarbeid/Standarder

  De nasjonale bransjestandardene innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon er utviklet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

 9. Standards and Guidelines for Crochet and Knitting ...

  www.craftyarncouncil.com/standards.html

  The publishers, fiber, needle and hook manufacturers and yarn members of the Craft Yarn Council have worked together to set up a series of guidelines and symbols to ...

 10. www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Noark

  Hva er Noark? Noark er en forkortelse for Norsk arkivstandard. Noark ble utarbeidet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i ...