Bing

20 results
 1. www.standard.no/no/Brukersider/Logg-inn-ekstranett/?UID=5aafe3bbb...

  Din virksomhet har ikke tilgang til løsningen. Standardisering. Komiteer; Norsk Standard; Norsk elektroteknisk norm; CE-merking

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Standard

  Forskjellige typer standarder. Mål og vekt, se eks. SI-systemet; Fysiske standarder, papir- konvoluttformater, trelastdimensjonsstandarder, Standarder for elektriske ...

 3. www.standard.no

  Standard Morgen: Bruk av standarder reduserer digital sårbarhet. 2016-01-28. Regjeringens digitale sårbarhetsutvalg, Lysneutvalget, anbefaler blant annet bruk av ...

 4. standard.difi.no

  Ved å bruke IT-standarder kan du bidra til å forbedre intern samhandling og service i tjenestetilbudet til næringsliv og innbyggere. Her finner du en oversikt over ...

 5. www.ptil.no/standarder/category708.html

  I veiledningene til forskriftene vises det ofte til anerkjente standarder som en anbefalt måte å oppfylle forskriftens bestemmelser på. Enkelte bransjestandarder ...

 6. hoeringer.standard.no

  Her har du anledning til å uttale deg om nasjonale og internasjonale standarder. Logg deg inn med din personlige e-postadresse og et selvvalgt passord.

 7. bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=181

  401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper Publisert: Januar 2009, ISSN 2387-6328

 8. www.irontech.no/LCD/ip_standarder.html

  Beskrivelse av europeiske IP standarder og amerikanske Nema standarder mht tetthet.

 9. kartverket.no/geodataarbeid/Standarder

  De nasjonale bransjestandardene innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon er utviklet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

 10. kith.no/default____3.aspx

  KITH AS er overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012. KITHs nettsteder vil inntil videre ha de samme adresser som før. Les mer under "Om oss".