Bing

27 results
 1. www.standard.no

  Standardiseringens portal i Norge. Informasjon om standarder og standardiseringsarbeid.

 2. www.stalforbund.com/Standarder/omstandarder.htm

  Om standarder. På disse sidene har vi listet opp et utvalg av de viktigste standarder av NS, EN og ISO - standarder som er aktuelle for bransjen.

 3. www.kartverket.no/Standarder

  De nasjonale bransjestandardene innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon er utviklet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

 4. www.kith.no/templates/kith_WebPage____3420.aspx

  Standardisering Helsedirektoratet skal sikre standarder for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. Helsedirektoratet har ansvar for utvikling og ...

 5. standard.difi.no

  Difi gjennomfører en samfunnsøkonomisk analyse for å vurdere konsekvensene av å gjøre IPv4 og IPv6 (dual stack) til obligatorisk forvaltningsstandard.

 6. heiskontrollen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=64&...

  Det er en rekke standarder som er aktuelle innenfor heisområdet. Løfteinnretninger skal utføres etter krav som er definert i standarder, eller tilsvarende.

 7. no.wikipedia.org/wiki/Kategori:ISO-standarder

  En liste over standarder publisert av International Organization for Standardization . Se også Liste over ISO-standarder Commons: Kategori:ISO standards – bilder ...

 8. TABELLER OG STANDARDER - WebHome < Info < Foswiki

  www.ux.uis.no/~hirpa/KdB/ME/SteelTables%20norskstaal.pdf · PDF file

  89 TABELLER OG STANDARDER STÅL Se side 91-128 ALUMINIUM Se side 129-133 RUSTFRITT Se side 134-135 Norsk Stål AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i …

 9. www.stalforbund.com/Standarder/norsok.htm

  NORSOK Standarder. NORSOK har hjemmeside under Standard Norge med fullstendig oversikt over alle standarder. Materialstandarder, som i hovedsak er stålstandarder ...

 10. www.irontech.no/LCD/ip_standarder.html

  Beskrivelse av europeiske IP standarder og amerikanske Nema standarder mht tetthet.

 1. Related searches