Bing

26 results
 1. www.stalforbund.com/Standarder/omstandarder.htm

  Om standarder. På disse sidene har vi listet opp et utvalg av de viktigste standarder av NS, EN og ISO - standarder som er aktuelle for bransjen.

 2. www.standard.no

  NS-ISO 39001. Trafikksikkerhet. Standarden skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Vern om dine og andres data. IT-sikkerhet. Standarder kan ...

 3. standard.difi.no

  Difi har nå lansert en ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske krav til IT-standarder i offentlig sektor. Den nye delversjonen inneholder ...

 4. www.gs1.no/gtin

  GTIN (Global Trade Item Number) er det nummeret som gir unik identifikasjon av et produkt. Dette nummeret danner grunnlaget for strekkoden på produktet.

 5. www.standard.no/standarder-pa-horing

  Standarder på høring. Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som ...

 6. www.lavenergiprogrammet.no/standarder/category147.html

  Det finnes flere standarder som omhandler energibruk i bygninger. De mest brukte standardene for energibruk i bygninger er NS3031 og passivhusstandardene NS 3700 …

 7. www.irontech.no/LCD/ip_standarder.html

  Beskrivelse av europeiske IP standarder og amerikanske Nema standarder mht tetthet.

 8. www.stalforbund.com/Standarder/norsok.htm

  NORSOK Standarder. NORSOK har hjemmeside under Standard Norge med fullstendig oversikt over alle standarder. Materialstandarder, som i hovedsak er stålstandarder ...

 9. www.kith.no/templates/kith_WebPage____892.aspx

  Standarder for informasjonsinnhold i EPJ Slike standarder inneholder formaliserte krav til hvodan bestemte typer opplysnigner, f.eks. vedrørende forskriving av ...

 10. standard.difi.no/forvaltningsstandarder

  Anvendelsesområdene under er nå oppdatert og viser kravene i referansekatalogen 4.1 .