Bing

23 results
 1. polsci.ku.dk

  Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Her kan du læse om studiet, forskning, publikationer, personale og nyheder.

 2. ps.au.dk

  Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet forsker i og underviser inden for alle væsentlige fagområder af politologi og offentlig forvaltning.

 3. www.statskundskab.net

  Institut for Statskundskab hører under det Samfundsvidenskabelige Fakultet og omfatter. Center for Journalistik; Center for Velfærdsstatsforskning og

 4. bachelor.au.dk/statskundskab

  statskundskab får du indsigt i teorier om samfundet, det politiske system og samspillet mellem politisk ledelse, organisationer og borgere.

 5. studier.ku.dk/bachelor/statskundskab

  Bachelor i statskundskab. Hvordan påvirker Kinas voksende interesse for Afrika den internationale magtbalance? Har valget af Barack Obama ændret USA's politik i ...

 6. studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab

  Studieportal for Statskundskab og samfundsfag. Find bl.a. dine timeplaner, studieordninger, studievejledning og meget andet Gå til timeplaner

 7. ps.medarbejdere.au.dk

  Medarbejderportaler. Find den lokale medarbejderportal for din enhed. Institutter Fakulteter Vicedirektørområder Øvrige enheder

 8. studier.ku.dk/kandidat/statskundskab

  Kandidat i statskundskab. Som statskundskabsstuderende lærer du selvstændigt, kritisk og på et højt akademisk niveau at analysere samfundsudviklingen og de ...

 9. www.fukbh.dk/program/forelaesningsraekker/statskundskab.aspx

  Få indsigt i samfundet omkring dig. Statskundskab på Folkeuniversitetet kan bl.a. gøre dig klogere på det politiske system i Danmark lokalt og globalt

 10. studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/undervisning

  Undervisningsformer. Når du læser Samfundsfag eller Statskundskab vil du opleve, at der veksles mellem forskellige undervisningsformer under hele studieforløbet.