Bing

22 results
 1. polsci.ku.dk

  Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Her kan du læse om studiet, forskning, publikationer, personale og nyheder.

 2. ps.au.dk

  Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet forsker i og underviser inden for alle væsentlige fagområder af politologi og offentlig forvaltning.

 3. www.statskundskab.net

  Institut for Statskundskab hører under det Samfundsvidenskabelige Fakultet og omfatter også Center for Journalistik, Center for Velfærdsstatsforskning og Center ...

 4. bachelor.au.dk/statskundskab

  Statskundskab bliver du specialist i at være generalist. Du får en alment dannende uddannelse, der giver dig stor, samfundsmæssig indsigt.

 5. studier.ku.dk/bachelor/statskundskab

  Bachelor i statskundskab. Hvordan påvirker Kinas voksende interesse for Afrika den internationale magtbalance? Har valget af Barack Obama ændret USA's politik i ...

 6. www.skolenforstatskundskab.aau.dk

  Skolen for Statskundskab - Aalborg Universitet - Fibigerstræde 3 - 9220 Aalborg Øst - Denmark - EAN: 579 8000 421059

 7. www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/statskundskab

  Bacheloruddannelsen i Statskundskab er et godt valg for dig, der er interesseret i politik, og kan lide at diskutere. Du får indsigt i begreber og teorier, som giver ...

 8. studier.ku.dk/kandidat/statskundskab

  Kandidat i statskundskab. Som statskundskabsstuderende lærer du selvstændigt, kritisk og på et højt akademisk niveau at analysere samfundsudviklingen og de ...

 9. Institut for Statskundskab

  static.sdu.dk/.../Aarsberetning/2005/Sam/Statskundskab.pdf · PDF file

  Årsberetning 2005 – Syddansk Universitet 13 Institut for Statskundskab Professor Erik Albæk (tiltrådt 1. juni) Professor Peter Munk Christiansen

 10. samf.ku.dk

  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Her kan du læse antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab og økonomi.