Bing

Beta
25 results
 1. polsci.ku.dk

  Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Her kan du læse om studiet, forskning, publikationer, personale og nyheder.

 2. ps.au.dk

  Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet forsker i og underviser inden for alle væsentlige fagområder af politologi og offentlig forvaltning.

 3. www.statskundskab.net

  Institut for Statskundskab hører under det Samfundsvidenskabelige Fakultet og omfatter også Center for Journalistik, Center for Velfærdsstatsforskning og Center ...

 4. bachelor.au.dk/statskundskab

  FREMTIDENS FORSKNING ER INTERDISCIPLINÆR. Aarhus Universitet satser på tværgående forskning med rod i stærk faglighed.

 5. www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/statskundskab

  UDDANNELSEN UDBYDES PÅ DANSK. Bacheloruddannelsen i Statskundskab er et godt valg for dig, der er interesseret i politik, og kan lide at diskutere.

 6. studier.ku.dk/bachelor/statskundskab

  Bachelor i statskundskab. Hvordan påvirker Kinas voksende interesse for Afrika den internationale magtbalance? Har valget af Barack Obama ændret USA's politik i ...

 7. www.skolenforstatskundskab.aau.dk

  Skolen for Statskundskab - Aalborg Universitet - Fibigerstræde 3 - 9220 Aalborg Øst - Denmark - EAN: 579 8000 421059

 8. ps.au.dk/forskning/publikationer/nye-boeger

  Politologisk årbog samler 31 artikler skrevet af forskere på tværs af de danske politologiske miljøer. Artiklerne bygger på forskningsartikler og -bøger, og ...

 9. www.dps.aau.dk

  På Institut for Statskundskab arbejder engagerede og ambitiøse videnskabelige og administrative medarbejdere. Der undervises på en lang række uddannelser ...

 10. studier.ku.dk/bachelor/statskundskab/adgangskrav-og-optagelse

  Adgangskrav og optagelse. For at blive optaget på bacheloruddannelsen i statskundskab skal du opfylde følgende adgangskrav: Adgangsgivende eksamen

 1. Related searches