• polsci.ku.dk

  Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Her kan du læse om studiet, forskning, publikationer, personale og nyheder.

 • ps.au.dk

  Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet forsker i og underviser inden for alle væsentlige fagområder af politologi og offentlig forvaltning.

 • da.wikipedia.org/wiki/Statskundskab

  Statskundskab eller politologi (lat.: læren om staten , engelsk: political science) er en disciplin, der dækker over de samfundsvidenskabelige områder offentlig ...

 • sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/i_statskundskab

  Institut for Statskundskab ønsker at levere excellent forskning af høj kvalitet inden for statskundskabens og journalistikkens forskellige discipliner samt at ...

 • www.ug.dk/.../forvaltningmv/statskundskab.aspx

  Statskundskab handler om politik. Du studerer bl.a. teorier om samfundet og det politiske system og lærer om samspillet mellem politisk ledelse, organisation og borgere.

 • bachelor.au.dk/statskundskab

  Sæt samfundet på din dagsorden. Er det medierne eller politikerne, som sætter dagsordenen i moderne politik? Hvorfor er det så svært at skabe reelt demokrati i ...

 • www.dps.aau.dk

  På Institut for Statskundskab arbejder engagerede og ambitiøse videnskabelige og administrative medarbejdere. Der undervises på en lang række uddannelser ...

 • polsci.ku.dk/uddannelser/vil_du_laese_statskundskab

  Her finder du grundlæggende informationer om at studere på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet (KU).Hvad indeholder uddannelserne?

 • www.statskundskab.net/default.asp?getreq=%2FOm_SDU%2FInstitutter...

  Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet ... Hvad interesserer du dig for? Find dit interesseområde eller favoritemne i Uddannelsesguidenog få overblik ...

 • www.sdu.dk/bibliotek/fag/statskundskab

  Databaser Bibliotekets oversigt over databaser i statskundskab Vigtigste med internationale politologisk forskning: CSA Worldwide Political Science Abstracts, ...

Sideinddeling