Bing

19 results
 1. www.steinerskole.no

  Steinerskolen er bekymret for at overdreven fokusering på standardiserte tester kan medføre at vi mister det brede dannelses-oppdraget ut av skolen, og vi er glade ...

 2. www.steinerskole.no/?page_id=261

  G = med grunnskole V = med videregående trinn S = med tilbud for barn med spesielle behov. Akershus Steinerskolen i Asker (G) www.asker.steinerskolen.no

 3. www.dagbladet.no/2010/03/05/kultur/debatt/kronikk/steinerskolen/...

  05.03.2010 · STEINERSKOLEN: Kristin A. Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen framstiller i Det de ikke forteller oss — Steinerskolens okkulte grunnlag …

 4. skjold.steinerskolen.no

  Steinerskolen på Skjold er en oversiktlig og trygg skole. Her er opptil 200 elevplasser fra 1. til 10. trinn. Hvert trinn har en klasse med maksimum 20 elever.

 5. no.wikipedia.org/wiki/Steinerskoler

  Steinerskoler , eller Waldorf-skoler , som skolen blir kalt de fleste steder i verden, med unntak av Norge og Danmark , er skoler som bygger på steinerpedagogikk ...

 6. www.rsio.no

  Velkommen til Rudolf Steinerskolen i Oslo. Rudolf Steinerskolen i Oslo (RSiO) er et pedagogisk alternativ til offentlig skole og har klasser på alle trinn i ...

 7. www.rshoyskolen.no/sp

  Bachelorgrad i sosialpedagogikk - 4-årig deltidsutdanning . Søknadsfrist 1.mars - Neste opptak 2016. Studiet i sosialpedagogikk som startet høsten 2012 gir en ...

 8. nesodden.steinerskolen.no

  Rudolf Steinerskolen Nesodden. Velkommen til hjemmesiden for Steinerskolen på Nesodden. Skolens historie strekker seg tilbake til 1981 da det ble tatt et initiativ ...

 9. www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/vaar-soenn-ble...

  De trodde Steinerskolen var midt i blinken for deres egen sønn. Nå har de en helt annen oppfatning. De mener sønnens skoleløp ble en lang, vond opplevelse av ...

 10. klar-for-verden.no

  Visste du at vi har gode muligheter for å ta Vg2 i utlandet? I år har Steinerskolene fått godkjenning til utvekslingsordning som gjør at man…