Bing

21 results
 1. www.steinerskolen.no

  Informasjon om forbundet, læreplanen, ledige stillinger, utdanning og oversikt over Steinerskoler på nettet.

 2. www.steinerskole.no/?page_id=261

  G = med grunnskole V = med videregående trinn S = med tilbud for barn med spesielle behov. Akershus Steinerskolen i Asker (G) www.asker.steinerskolen.no

 3. www.rsil.no/foreldreinfo

  Steinerskolene og vaksinepolitikk Steinerskolene i Norge har ingen vaksinepolitikk. Foreldre som sender sine barn på en steinerskole har gjort et bevisst valg på ...

 4. skjold.steinerskolen.no

  Steinerskolen på Skjold er en oversiktlig og trygg skole. Her er opptil 200 elevplasser fra 1. til 10. trinn. Hvert trinn har en klasse med maksimum 20 elever.

 5. www.rshoyskolen.no/sp

  Bachelorgrad i sosialpedagogikk - 4-årig deltidsutdanning . Søknadsfrist 1.mars - Neste opptak 2016. Studiet i sosialpedagogikk som startet høsten 2012 gir en ...

 6. no.wikipedia.org/wiki/Steinerpedagogikk

  Steinerskoler , eller Waldorf-skoler , som skolen blir kalt de fleste steder i verden, med unntak av Norge og Danmark , er skoler som bygger på steinerpedagogikk ...

 7. hammerfestskolen.no

  Ressurssider for Hammerfestskolen ... Dersom du har et barn som skal begynne på skole til høsten vil du i løpet av uke 2 motta informasjon (pr. epost eller brev ...

 8. www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994601

  Her finn du informasjon om klagefrist og om kor og korleis klagane blir behandla. Informasjonen gjeld sentralt gitt skriftleg eksamen med sentral sensur i ...

 9. www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis

  Her finner du retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskole og videregående opplæring.

 10. Nyheter fra udir.no

  www.udir.no/Stottemeny/RSS/RSS---Nyheter

  http://www.udir.no/ Denne RSS strømmen viser det sist publiserte innholdet på udir.no.