Bing

6,100 results
 1. www.sundhedsinformatik.aau.dk

  Masterprogrammet i Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet giver dig en tværfaglig, teoretisk og metodisk viden inden for informatik, medikoteknik, datalogi ...

 2. www.dachi.aau.dk

  Dansk Center for Sundhedsinformatik arbejder med at fremme forståelsen af samspillet mellem informationsteknologi, sundhedsvæsenets organisation og sundhedsfaglige ...

 3. www.viauc-sir.dk/si/a_si.html

  Modul A - definition: Sundhedsinformatik. Jævnfør definitionen af informatik kan man kort sige, at sundhedsinformatik handler om informatik indenfor sundhedsfag.

 4. www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/sundhedsinformatik

  Master i Sundhedsinformatik. Master i Sundhedsinformatik henvender sig til dig med en sundhedsfaglig baggrund. Gennem uddannelsen opnår du bl.a. viden om ...

 5. Sundhedsinformatik - Aalborg Universitet

  www.sundhedsinformatik.aau.dk/digitalAssets/41/41542... · PDF file

  MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSINFORMATIK Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik giver dig en tværfag-lig, teoretisk og metodisk viden inden for …

 6. https://www.ug.dk/.../master-i-sundhedsinformatik

  Uddannelsen giver dig en tværfaglig viden om planlægning, udvikling og implementering af informationsteknologiske systemer på sundhedsområdet.

 7. gad.dk/Sundhedsinformatik i klinisk praksis

  Sundhedsinformatik i klinisk praksis giver et opdateret billede af it-systemer i det danske sundhedsvæsen samt vigtige databaser, der afspejler den aktuelle ...

 8. www.viauc-sir.dk/si/links.html

  Strategi for digital forvaltning 2007-2010 modernisering.dk Digitalisering skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at være i kontakt med det offentlige.

 9. www.kommunikation.aau.dk/.../Undervisning/Sundhedsinformatik

  Sundhedsinformatik er en to-årig masteruddannelse, som udbydes af Aalborg Universitet. I undervisningen fokuseres der bl.a. på emner som anvendelse af …

 10. www.smh.aau.dk/Studieordninger/Sundhedsinformatik

  STUDIEORDNING FOR SUNDHEDSINFORMATIK, masteruddannelse, Aalborg Universitet ... Master of Information Technology in Health Informatics (Gældende for de …