Bing

7 640 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. gemini.no/arkiv/helse/sykdommer-og-lidelser

  Et høypresisjonsinstrument sprøyter i dag inn gift som lindrer pasientens migreneanfall. Nå skal navigasjonssystem og brukervennlighet spisses ytterligere.

 2. www.sykdommer.info

  Sykdommer .info er et nettsted som omtaler et utvalg sykdommer og lidelser som er utbredt i befolkningen.

 3. gemini.no/arkiv/helse/sykdommer-og-lidelser
/page/2

  Følg oss på Facebook Teknologi. Arkitektur Bioteknologi Bygg og anlegg Dataspill

 4. www.dmoz.org/World/Norsk/Helse/Sykdommer_og_lidelser

  Alt om helse - En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner

 5. www.jw.org/no/medical-library/conditions-blood-transfusion...

  Hematologi (autoimmune sykdommer og lidelser) Andre cytopenier Autoimmun hemolytisk anemi Fremme hemostase Kontrollert terapautisk flebotomi for å unngå …

 6. www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=148706&a=2

  ... merke seg at innvilgelse av uførepensjon for psykiske lidelser i gjennomsnitt skjer 9 år tidligere enn for somatiske sykdommer og lidelser.

 7. ndla.no/nb/node/68062

  gjøre rede for symptomer på ulike sykdommer og lidelser knyttet til allmenntilstand, næringsopptak, utskilling av avfallstoffer og allergier, og foreslå tiltak;

 8. www.dmoz.org/World/Norsk/Helse/Sykdommer_og_lidelser/Hudsykdommer

  Hudlegekontoret - Informasjon om hudsykdommer, hudkreft, sårbehandling og allergiske sykdommer. En ikke kommersiell informasjonstjeneste for alle som er interessert ...

 9. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64

  20.07.2001 · § 7. Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke ...

 10. https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Akutte_medisinske_lidelser

  Dette er en (ufullstendig) liste over akutte medisinske lidelser mennesket. Listen er under utarbeidelse og er svært mangelfull. Flere sykdommer og lidelser oppført ...

  Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer