• no.wikipedia.org/wiki/Psykisk_lidelse

  Psykiske lidelser eller mentale lidelser er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den ...

 • psykiskelidelser.no

  Informasjon om psykiske lidelser og psykiatriske medisiner.

 • helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Psykisk-helse/Innledning.aspx

  Psykiske plager og lidelser kan ramme de fleste. ... Her finner du informasjon om ulike plager og sykdommer som påvirker din psykiske helse. Hopp over ...

 • lvh.no/symptomer_og_sykdommer/psykiske_lidelser

  Kontaktinformasjon: legevakthandboken@gyldendal.no. Skjemaet legger ved informasjon om din datamaskin. Dette er kun teknisk informasjon med tanke på support, og kan ...

 • www.fhi.no/artikler/?id=84062

  01.03.2014 · Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling. Psykiske vansker og lidelser fører til mistrivsel, lærevansker og ...

 • snl.no/psykiske_lidelser

  Psykiske lidelser, sykdommer og lidelser av psykisk eller mental karakter; ofte medfører de endret oppførsel og væremåte hos pasienten. Årsaken kan være ...

 • www.forskning.no/helse/sykdommer/psykiske_lidelser

  Laks som opplever stress over tid har fysiologiske endringer og en atferd som ikke er ulik den som deprimerte mennesker har.

 • www.sykdommer.info

  Sykdommer .info er et nettsted som omtaler et utvalg sykdommer og lidelser som er utbredt i befolkningen.

 • www.korspahalsen.no/.../Psykisk_helse/Forskjellige_psykiske_lidelser

  Nedenfor er en oversikt over noen av de vanligste psykiske lidelsene. Stoffet er hentet fra Rådet for psykisk helse, og mye er skrevet om og for voksne, men det kan ...

 • lvh.no/symptomer_og_sykdommer/psykiske_lidelser/spiseforstyrrelser

  Komplikasjoner. Hjerterytmeforstyrrelse. Kan skyldes brekninger som forårsaker alkalose og hypokalemi, overforbruk av laksantia eller diuretika, og medikamentmisbruk ...

Paginering