1. https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser

  Psykiske lidelser og plager kan ramme de fleste. Dødsfall, vold eller en vanskelig arbeidssituasjon kan være årsaker til psykiske lidelser og plager.

 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Psykisk_lidelse

  Du bør aldri bruke informasjon fra Internett, inkludert Wikipedia, som eneste kilde til avgjørelser eller tiltak i helsemessige spørsmål. Ved legemiddelspørsmål ...

 3. gemini.no/arkiv/helse/sykdommer-og-lidelser%e2%80%a8

  Forskere har funnet ut hvor lite fullkorn du må spise for å senke helserisikoen for en rekke sykdommer. En ny, stor oppsummering av 45 befolkningsstudier viser ...

 4. https://sml.snl.no/psykiske_lidelser

  Psykiske lidelser, sykdommer og lidelser av psykisk eller mental karakter; ofte medfører de endret oppførsel og væremåte hos pasienten. Årsaken kan være ...

 5. https://gemini.no/arkiv/helse/sykdommer-og-lidelser%e2%80%a8/page/2

  Følg oss på Facebook Teknologi. Arkitektur Bioteknologi Bygg og anlegg Dataspill

 6. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64

  § 7. Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke utøves av ...

 7. www.dmoz.org/World/Norsk/Helse/Sykdommer_og_lidelser

  Norskspråklige nettsted om sykdommer og lidelser. ... Et samarbeidprosjekt mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt ...

 8. www.sykdommer.info

  Sykdommer .info er et nettsted som omtaler et utvalg sykdommer og lidelser som er utbredt i befolkningen.

 9. nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/hypofysesykdommer-pas...

  Overproduksjon av veksthormon som starter før vekstsonene i skjelettet er lukket (barn), fører til unormal kroppsvekst og til det som kalles gigantisme.

 10. www.1000sciences.com/no/Helse/Sykdommer_og_lidelser.htm

  Aksept - senter for alle berørt av hiv Et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Alt om helse En oversikt over sykdommer og helsevesen.