Bing

7 850 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. gemini.no/arkiv/helse/sykdommer-og-lidelser

  Norske forskere skal åpne naturens lukkede og ukjente legemiddelfabrikker. Det kan gi nye våpen mot kreft og resistente bakterier.

 2. https://sml.snl.no/psykiske_lidelser

  Psykiske lidelser, sykdommer og lidelser av psykisk eller mental karakter; ofte medfører de endret oppførsel og væremåte hos pasienten. Årsaken kan være ...

 3. www.sykdommer.info

  Sykdommer .info er et nettsted som omtaler et utvalg sykdommer og lidelser som er utbredt i befolkningen.

 4. gemini.no/arkiv/helse/sykdommer-og-lidelser
/page/2

  Grunnen til at mange unge havner utenfor arbeidslivet er blant annet dårlig selvfølelse, psykiske problemer og ensomhet, viser forskning.

 5. www.dmoz.org/World/Norsk/Helse/Sykdommer_og_lidelser

  Alt om helse - En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner

 6. https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Akutte_medisinske_lidelser

  Dette er en (ufullstendig) liste over akutte medisinske lidelser mennesket. Listen er under utarbeidelse og er svært mangelfull. Flere sykdommer og lidelser oppført ...

 7. www.jw.org/no/medical-library/conditions-blood-transfusion...

  Hematologi (autoimmune sykdommer og lidelser) Andre cytopenier Autoimmun hemolytisk anemi Fremme hemostase Kontrollert terapautisk flebotomi for å unngå …

 8. ndla.no/nb/node/68062

  gjøre rede for symptomer på ulike sykdommer og lidelser knyttet til allmenntilstand, næringsopptak, utskilling av avfallstoffer og allergier, og foreslå tiltak;

 9. www.dmoz.org/World/Norsk/Helse/Sykdommer_og_lidelser/Hudsykdommer

  Hudlegekontoret - Informasjon om hudsykdommer, hudkreft, sårbehandling og allergiske sykdommer. En ikke kommersiell informasjonstjeneste for alle som er interessert ...

 10. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64

  20.07.2001 · § 7. Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke ...

  Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold og annonser.Lær mer