Bing

26 results
  1. Terveydenhuolto - www

    www.hausjarvi.fi/Hausjarvi/Sivut/Terveydenhuolto

    Terveydenhuolto Lehtimajat - terveyskeskus ja vanhainkoti, Kuusitie 10-18, Oitti . Ambulanssi tilataan hätänumerosta 112. Lisätietoja hätänumeroon soittamisesta: ...

  2. Terveydenhuolto - Valvira

    www.valvira.fi/terveydenhuolto

    Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa sekä terveydensuojelu-, alkoholi ...

  3. Terveyden - ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut ...

    www.oivappk.fi/fi/sosiaali-_ja_perusterveydenhuollon_palvelut/...

    Terveyden- ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut. Terveyden ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut tuotetaan pääosin lähipalveluina avun tarvitsijan kotikunnassa.

  4. Etusivu - YTHS

    www.yths.fi

    YTHS:n verkkolehti Piikin uusin numero on ilmestynyt. Ajankohtaiset opiskeluterveydenhuollon uutiset voi käydä lukemassa osoitteessa verkkolehti.yths.fi. …

  5. Terveydenhoito Suomessa – Wikipedia

    fi.wikipedia.org/wiki/Terveydenhoito_Suomessa

    Terveydenhoito Suomessa on jaettu yksityiseen ja julkiseen terveydenhoitoon . Julkinen terveydenhoito on järjestetty kunnallisiin terveyskeskuksiin ja ...

  6. Terveyspalvelualan Liitto :: Terveydenhuolto

    www.terveyspalvelut.fi

    Terveyspalvelualan Liitto. Eteläranta 10 00130 Helsinki PL 30, 00131. Puhelin (09) 1728 5500. etunimi.sukunimi@terveyspalvelut.fi

  7. Terveydenhuolto - Asukkaat - Haminan kaupunki

    www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Terveydenhuolto

    Terveydenhuolto Toiminta-ajatus. Terveydenhuollon tulosalueen päätehtävä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja ...

  8. www.turku.fi » turku.fi » Terveys » Suun terveydenhuolto

    www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=4474

    Suun terveydenhuolto. Suun terveydenhuolto huolehtii turkulaisten suun terveydenhoidosta, erikoishammashoidosta ja kiireellisestä ensiavusta. Lisäksi suun ...

  9. Potilasdirektiivi (Rajat ylittävä terveydenhuolto ...

    www.stm.fi/potilasdirektiivi

    Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Direktiivi tuli voimaan 24.4.2011, ja jäsenmaiden oli ...

  10. Työterveyslaitos - Ergonomia

    www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/terveydenhuolto/...

    Työntekijöiden hyvinvointi ja työn tuottavuus ovat terveydenhuollon suuria haasteita. Työtilojen, työprosessien, turvallisten työmenetelmien oppiminen ...