1. talawas | Đỗ Quyên - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7739&rb=0101

  Thơ đến từ đâu. Nguyễn Đức Tùng thực hiện 1 2 . Anh còn lại một ngày Mà Đông phương xa qu ...

 2. Thơ đến từ đâu : talawas blog

  www.talawas.org/?tag=thơ-dến-từ-dau

  Bài này không thuộc về loạt bài “Thơ đến từ đâu” trên talawas bộ cũ. Được sự đồng ý của các tác giả, ...

 3. talawas | Inrasara - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7454&rb=0101

  Thơ đến từ đâu. Nguyễn Đức Tùng thực hiện . Nhà thơ Inrasara: Nguyễn Đức Tùng: Bài thơ của anh bắt đầu ra sao?

 4. talawas | Nguyễn Thị Hoàng Bắc - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8014&rb=0101

  Thơ đến từ đâu. Nguyễn Đức Tùng thực hiện 1 2 ... Cũng có thể mặt mày lúc đó đau khổ hay hạnh phúc xấu xí quá chừng.

 5. talawas | Thận Nhiên - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7536&rb=0101

  Thưa anh Thận Nhiên, từ đó đến nay anh sống trong thơ ra sao? Thêm nữa, ... Nhất là một bài thơ đau đớn như bài trên đây.

 6. talawas | Nguyễn Thế Hoàng Linh - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7926&rb=0101

  Thơ đến từ đâu. ... hoa trăng rượu, có những cuộc chạy trốn bằng niềm tự hào quá lố trong một hiện thực khổ đau, ...

 7. talawas | Đỗ Quyên - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7740&rb=0101

  Thơ đến từ đâu. Nguyễn ... về một vài thi án hay một số đề tài làm nhà thơ đau đáu. Nhà thơ được phỏng vấn thường hay giả ...

 8. talawas | Đỗ Kh. - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7633&rb=0101

  Loạt bài: Thơ đến từ đâu ... đến năm bảy năm sau Ga xanh còn sót lại một con tàu này (Lê Đạt) mới trở về đau cắt thịt cắt da.

 9. talawas | Nguyễn Viện - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7435&rb=0101

  Loạt bài: Thơ đến từ đâu ... họ sẽ phản ứng ra sao? Đau khổ, tức giận, xì xào bàn tán, im lặng gật đầu, chảy nước mắt, ...

 10. talawas | Thanh Thảo - Thơ đến từ đâu

  www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8131&rb=0401

  Thơ đến từ đâu . ... Bài thơ “câu kéo” của anh làm tôi nhớ đến một bài thơ tôi viết mùa hè năm ngoái khi đi câu với mấy ...