Bing

Beta
23 results
 1. TYÖEHTOSOPIMUS JA TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT

  virtuoosi.pkky.fi/vilma/tyoelama/ehtosop.htm

  Työmarkkinajärjestöt tekevät sopimuksia. Maan hallitus voi myös olla mukana, kun työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ja tekevät sopimuksia.

 2. Etusivu

  www.tyomarkkina-avain.fi/J30

  Menestystä työelämässä – sovituin pelisäännöin Tervetuloa työelämään. Sinun on hyvä tietää keskeiset oikeutesi ja velvollisuutesi.

 3. ETÄLUKIO - YHTEISKUNTAOPPI- YHTEISKUNTATIETO

  www02.oph.fi/etalukio/yhteiskuntaoppi/yhteiskunta/talous.html

  Kylmän sodan aikana sosialistinen ja kapitalistinen maailma kilpailivat keskenään siitä, kumman yhteiskunta- ja talousjärjestelmä oli tehokkaampi.

 4. Työmarkkinajärjestö – Wikipedia

  fi.wikipedia.org/wiki/Työmarkkinajärjestö

  Työmarkkinajärjestöt ovat työnantaja- tai työntekijäjärjestöjä. Työmarkkinajärjestöt muodostavat yhdessä valtion kanssa kolmikannan . Suomessa on kolme ...

 5. ELKI -linkkitietokanta - Etusivu | Eduskunta

  www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki

  Elki sisältää Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden valikoimia laadukkaita verkkopalveluja oikeudellisen, yhteiskunnallisen ja eduskuntatiedon aloilta.

 6. Yhdistys (Suomi) – Wikipedia

  fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistys_(Suomi)

  Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistymisvapaus …

 7. TEK Verkkolehti

  lehti.tek.fi

  On kansantaloudellinen tappio, jos huippuasiantuntija joutuu kökkimään laiturin nokassa odottamassa kilpailukiellon päättymistä, kirjoittaa TEKin ...

 8. Tasa-arvovaltuutettu - Syrjintä

  www.tasa-arvo.fi/syrjinta

  Mikä on syrjintää? Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella. Lakia sovelletaan myös silloin, kun henkilöä syrjitään sen vuoksi, että ...

 9. Ennakointi - Opetushallitus - Etusivu

  www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi

  Mitä on koulutuksen ennakointi? Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan.

 10. Työelämätietoa maahanmuuttajille - Työelämän verkko ...

  www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo

  Työelämätietoa maahanmuuttajille -aineiston teemoja ovat työsuhteet ja työehdot Suomessa, työsuojelu ja työturvallisuus, työmarkkinajärjestöt, suomalainen ...