Bing

Beta
28 results
 1. TYÖEHTOSOPIMUS JA TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT

  virtuoosi.pkky.fi/vilma/tyoelama/ehtosop.htm

  Työmarkkinajärjestöt tekevät sopimuksia. Maan hallitus voi myös olla mukana, kun työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ja tekevät sopimuksia.

 2. Etusivu

  www.tyomarkkina-avain.fi/J30

  Menestystä työelämässä – sovituin pelisäännöin Tervetuloa työelämään. Sinun on hyvä tietää keskeiset oikeutesi ja velvollisuutesi.

 3. Työmarkkinajärjestöt vetosivat ydinvoimahankkeiden puolesta

  www.ydinreaktioita.fi

  Ydinreaktioita on Energiateollisuus ry:n julkaisema blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua, tuoda uusia näkökulmia ja käydä aitoa keskustelua ...

 4. Yhdistys (Suomi) – Wikipedia

  fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistys_(Suomi)

  Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistymisvapaus …

 5. Syrjintä - Tasa-arvovaltuutettu - Etusivu

  www.tasa-arvo.fi/syrjinta

  Mikä on syrjintää? Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella. Lakia sovelletaan myös silloin, kun henkilöä syrjitään sen vuoksi, että ...

 6. Ennakointi - Opetushallitus - Etusivu

  www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi

  Ennakointi-osiota uudistetaan kesän ja syksyn 2014 aikana. Pahoittelemme mahdollista häiriötä. Mitä on koulutuksen ennakointi? Koulutuksen ennakoinnilla ...

 7. TYKY-päivä

  www.tykypaiva.net

  TYKY-päivä tarkoittaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon ja terveyden edistämiseen tähdättyjen toimien järjestämistä yhden päivän aikana.

 8. VAKKA-arkistotietokanta - Tarkennettu haku

  www.narc.fi:8080/VakkaWWW/TarkHaku.action

  Aikaväli (alkuvuosi - loppuvuosi) - Aikarajaus tehdään arkistonmuodostajatason elin- tai toimintavuosien sekä yleiskuvailu-, arkisto-, sarja- ja ...

 9. Lex Nokia – Wikipedia

  fi.wikipedia.org/wiki/Lex_Nokia

  Lex Nokia ja urkintalaki ovat nimityksiä sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokselle (hallituksen esitys 48/2008 vp).

 10. TYKY-toiminta

  www.tykypaiva.net/tyky-toiminta

  TYKY-toiminta tähtää terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen työuran kaikissa vaiheissa. TYKY on lyhennys sanoista työkykyä ylläpitävä toiminta ja sillä ...

 1. Related searches