37 tulosta
  • virtuoosi.pkky.fi/vilma/tyoelama/ehtosop.htm

    Työmarkkinajärjestöt tekevät sopimuksia. Maan hallitus voi myös olla mukana, kun työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ja tekevät sopimuksia.

  • www.tyomarkkina-avain.fi/J30

    Menestystä työelämässä – sovituin pelisäännöin Tervetuloa työelämään. Sinun on hyvä tietää keskeiset oikeutesi ja velvollisuutesi.

  • fi.wikipedia.org/wiki/Työmarkkinajärjestö

    Työmarkkinajärjestöt ovat työnantaja- tai työntekijäjärjestöjä. Työmarkkinajärjestöt muodostavat yhdessä valtion kanssa kolmikannan.

  • fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistys

    Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistymisvapaus kuuluu ...

  • www.tyosuojelu.fi/fi/etela_toiminta

    Vastuualueen toiminta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo oman alueensa työpaikkojen työn turvallisuutta ja terveyttä.

  • www.elakeuudistus.fi

    Ajankohtaista Eläkeneuvottelut etenevät 20.03.2014 Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet ratkaisuun, joka nostaisi keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää ...

  • www.tyovirepro.com/koulutusvapaan-abc

    Työmarkkinajärjestöt sopivat koulutusvapaasta ts. osaamisen kehittämisen toimintamallista maaliskuussa 2013. Kokosimme keskeiset tiedot koulutusvapaasta, siihen ...

  • www.mediaunioni.fi

    Mediaunioni MDU ry jatkaa toimintaansa 1.1.2014 alkaen ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä, jonka keskeinen tavoite on toimia Viestintäalan teknisiä ...

  • www.ilmarinen.fi/Production/fi/ilmarinen/03_taloudellisia_tietoja/... · PDF tiedosto

    Työmarkkinajärjestöt sopivat vuonna 2012 solmimassaan työurasopimuksessa eläkeuudistuksesta, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

  • www.tyoturva.fi/index.phtml?s=345

    Työhyvinvoinnin kehittäminen. Työkykyä ylläpitävän (TYKY) -toiminnan rinnalla on yleistynyt käsite työhyvinvoinnin edistäminen eli TYHY -toiminta, joka ...