Bing

Beta
28 results
 1. TYÖEHTOSOPIMUS JA TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT

  virtuoosi.pkky.fi/vilma/tyoelama/ehtosop.htm

  Työmarkkinajärjestöt tekevät sopimuksia. Maan hallitus voi myös olla mukana, kun työmarkkinajärjestöt neuvottelevat ja tekevät sopimuksia.

 2. Etusivu

  www.tyomarkkina-avain.fi/J30

  Menestystä työelämässä – sovituin pelisäännöin Tervetuloa työelämään. Sinun on hyvä tietää keskeiset oikeutesi ja velvollisuutesi.

 3. Yhdistys (Suomi) – Wikipedia

  fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistys_(Suomi)

  Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistymisvapaus …

 4. Galleria Kivitasku-Esittely

  www.galleriakivitasku.fi/index1.html

  Galleria KIVITASKU on aloittanut toimintansa 1990. Alusta asti olemme käyttäneet tuotteissamme raaka-aineena aitoja luonnonmateriaaleja, ja olemme halunneet ...

 5. Syrjintä - Tasa-arvovaltuutettu - Etusivu

  www.tasa-arvo.fi/syrjinta

  Mikä on syrjintää? Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella. Lakia sovelletaan myös silloin, kun henkilöä syrjitään sen vuoksi, että ...

 6. TYKY-päivä

  www.tykypaiva.net

  TYKY-päivä tarkoittaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon ja terveyden edistämiseen tähdättyjen toimien järjestämistä yhden päivän aikana.

 7. Työsuojeluvaltuutettu - TTK etusivu - Työturvallisuuskeskus

  www.ttk.fi/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojelun_yhteistoiminta...

  Työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa työntekijöitä työpaikan ...

 8. Verohallinto > Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

  www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/...

  Jokaisesta Verohallinnolle välitettävästä ilmoitustyypistä on tehty tietuekuvaus. Tietuekuvaukset löytyvät aina ajantasaisina tältä Internet-sivuilta. ...

 9. Ennakointi - Opetushallitus - Etusivu

  www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi

  Ennakointi-osiota uudistetaan kesän 2014 aikana. Pahoittelemme mahdollista häiriötä. Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja ...

 10. Lex Nokia – Wikipedia

  fi.wikipedia.org/wiki/Lex_Nokia

  Lex Nokia ja urkintalaki ovat nimityksiä sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokselle (hallituksen esitys 48/2008 vp).

 1. Related searches