Bing

Beta
25 results
 1. dpf.dk/produkt/bog/udviklingsforstyrrelser-psykisk-saarbarhed

  I denne bog om udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed flyttes fokus fra de afgrænsende symptomer og diagnosekriterier i retning af mere hele billeder af ...

 2. da.wikipedia.org/wiki/ICD-10_Kapitel_V_-_Psykiske_lidelser_og...

  ICD-10 Kapitel V – Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser) er det femte kapitel i ICD-10 kodelisten.

 3. www.denstoredanske.dk/.../Psykiatri/udviklingsforstyrrelser

  udviklingsforstyrrelser, forstyrrelser af udviklingen af en eller flere psykiske funktioner. Psykiske udviklingsforstyrrelser skyldes biologiske forhold i hjernen.

 4. www.psykologbogen.dk/viden/viden-om-psyken/udviklingsforstyrrelser

  Der findes forskellige former for udviklingsforstyrrelser, og disse er kendetegnet ved at være medfødte og livslange.

 5. www.lyngdal-lyngen.dk/low-arousal

  Beboere på Lyngdal har brug for særlig støtte. De mennesker, der bor på Lyngdal er meget forskellige personligheder og med individuelle træk.

 6. www.uvm.dk/.../Psykiske-udviklingsforstyrrelser

  Definition og hyppighed: Aspergers syndrom er en udviklingsforstyrrelse, som indebærer, at personen har mere eller mindre svært ved at kommunikere med andre.

 7. da.wikipedia.org/wiki/GUA

  GUA (Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, anden) er en forkortelse for F.84.8 Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelser , som er en diagnose i WHOs ICD-10 ...

 8. www.psykologcompagniet.dk

  PsykologCompagniet tilbyder psykologiske undersøgelser og rådgivning vedrørende udviklingsforstyrrelser, problemskabende adfærd, kriminalitet og vanskeligheder i ...

 9. andersdinsen.wordpress.com

  Temaer: Rummelighed, barndom, ADHD, autisme, udviklingsforstyrrelser og skolepolitik ... Jeg må medgive, at der er en vis portion stædighed forbundet med vores ...

 10. www.netpsych.dk/Articles.aspx?id=47

  NetPsych.dk er en omfattende hjemmeside om psykologi og psykiatri. Vores mål er at udbrede viden om disse emner i et let tilgængeligt sprog. Bl.a. mere end 100 ...

 1. Related searches