Bing

25 results
 1. Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning ...

  www.bupnet.dk/ref.aspx?id=628 · PDF file

  Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser / gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 2. NOTER I BØRNE OG UNGDOMS PSYKIATRI

  asmabashir.com/Bornpsyk.pdf · PDF file

  NOTER I BØRNE OG UNGDOMS PSYKIATRI af Asma Bashir Forår 2011

 3. https://da.wikipedia.org/wiki/ICD-10_Kapitel_V_-_Psykiske_lidelser...

  ICD-10 Kapitel V – Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser) er det femte kapitel i ICD-10 kodelisten.

 4. pro.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/995

  Fra den 2/3 2015 ændres tilskuddet for en række antipsykotika. Der indføres klausuleret tilskud for visse præparater og for andre præparater bortfalder ...

 5. dpf.dk/produkt/bog/udviklingsforstyrrelser-psykisk-saarbarhed

  I denne bog om udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed flyttes fokus fra de afgrænsende symptomer og diagnosekriterier i retning af mere hele billeder af ...

 6. www.denstoredanske.dk/.../Psykiatri/udviklingsforstyrrelser

  udviklingsforstyrrelser, forstyrrelser af udviklingen af en eller flere psykiske funktioner. Psykiske udviklingsforstyrrelser skyldes biologiske forhold i hjernen.

 7. www.aarhus.dk/.../Home/Maalgruppe/Oevrige-Udviklingsforstyrrelser.aspx

  Øvrige Udviklingsforstyrrelser er en betegnelse for en gruppe udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, som ikke hører under de mere kendte ...

 8. www.aarhus.dk/.../Botilbud-og-aflastning/Udviklingsforstyrrelser.aspx

  Botilbuddene til Voksne med Autisme og ADHD består af fem tilbud. De yder varierende former for socialpædagogisk støtte og rådgivning til voksne med Autisme ...

 9. Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser

  www.autismeforening.dk/log/bornholmsamt/OpdragelseBoHejlskov1006.pdf · PDF file

  Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog – et rogivende perspektiv Opdragelse af børn med udviklingsforstyrrelser Hvorfor? Fordi noget, som kendetegner børn

 10. www.hejmdal.dk/psykologfunktionen/om-psykologfunktionen/psykiat...

  Udviklingsforstyrrelser. Udviklingsforstyrrelser er kendetegnet ved at de er medfødte og livslange, men at symptomer og fremtrædelsesform ændrer sig i takt med ...