Bing

Beta
16.900 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. www.denstoredanske.dk/.../Psykiatri/udviklingsforstyrrelser

  udviklingsforstyrrelser, forstyrrelser af udviklingen af en eller flere psykiske funktioner. Psykiske udviklingsforstyrrelser skyldes biologiske forhold i hjernen.

 2. dpf.dk/produkt/bog/udviklingsforstyrrelser-psykisk-saarbarhed

  I denne bog om udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed flyttes fokus fra de afgrænsende symptomer og diagnosekriterier i retning af mere hele billeder af ...

 3. https://www.sundhed.dk/.../udviklingsforstyrrelser

  Hvad er gennemgribende udviklingsforstyrrelser? Dette er en samlebetegnelse for alvorlige udviklingsforstyrrelser. Børnene har afvigelser i socialt samspil og ...

 4. www.hejmdal.dk/psykologfunktionen/om-psykologfunktionen/psykiat...

  Udviklingsforstyrrelser. Udviklingsforstyrrelser er kendetegnet ved at de er medfødte og livslange, men at symptomer og fremtrædelsesform ændrer sig i takt med ...

 5. vidensnetvaerket.dk/nyhedsbreve-tekster/nyhedsbrev-dec-2007/udvik...

  UDVIKLINGSFORSTYRRELSE – OG ARBEJDE? I de senere år er der kommet mere fokus på udviklingsforstyrrelser hos unge og voksne – særligt ADHD og Aspergers …

 6. https://www.sundhed.dk/.../gennemgribende-udviklingsforstyrrelser

  Basisoplysninger Definition. Autisme spektrum forstyrrelser ("autism spectrum disorders") Samlebetegnelse for alvorlige udviklingsforstyrrelser med afvigelser og ...

 7. www.aarhus.dk/.../Botilbud-og-aflastning/Udviklingsforstyrrelser.aspx

  Botilbuddene til Voksne med Autisme og ADHD består af fem tilbud. De yder varierende former for socialpædagogisk støtte og rådgivning til voksne med Autisme ...

 8. www.aspergerdk.org/leksikon/udviklingsforstyrrelse.htm

  Man skelner mellem hjerneskader og udviklingsforstyrrelser. En hjerneskade er en skade, der er opstået i en ellers normalt fungerende hjerne, som følge af en ...

 9. ucsj.dk/videreuddannelse/paedagogik-og-laering/saerligt...

  University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har 10 ...

 10. www.psykologbogen.dk/viden/viden-om-psyken/udviklingsforstyrrelser

  Der findes forskellige former for udviklingsforstyrrelser, og disse er kendetegnet ved at være medfødte og livslange.

 1. Related searches

Vi er i gang med at opdatere vores brugsbetingelser.

Læs mere