Bing

Beta
26.300 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. da.wikipedia.org/wiki/Unitarisme

  Unitarisme (af lat. unitas "enhed", unus "en") er betegnelse for en bevægelse, som opstod i 1500-tallet og som afviser læren om treenigheden. Bevægelsens ...

 2. unitarerne.dk

  Hvad er unitarisme? Aktivitetskalender; Om os; International og interreligiøs tilknytning; Kontakt; Links; Info in english; Unitaren Unitarismen er en ikke ...

 3. fr.wikipedia.org/wiki/Unitarisme_(théologie)

  L’ unitarisme est une doctrine qui affirme que Dieu est une seule personne, et non pas une seule nature ou "ousie" en trois hypostases comme l'affirme le dogme de ...

 4. nl.wikipedia.org/wiki/Unitarisme_(theologie)

  Unitarisme is een christelijke stroming die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt (vandaar de aanduiding 'unitarisme'). In hun opvatting van ...

 5. www.denstoredanske.dk/.../Sekter_og_kirkesamfund/unitarisme

  unitarisme, (af nylat. unitarius 'enhedstilhænger', afledn. af lat. unitas 'enhed', og -isme), trossamfund, der hævder enheden i Guds væsen og derfor må forkaste ...

 6. www.religion.dk/viden/hvad-er-unitarisme

  Unitarisme kommer af det latinske ord unitas, der betyder enhed. Enhed er kernen i unitarismens anskuelse, og det der gør, at unitarismen adskiller sig fra ...

 7. unitarerne.dk/5/1.html

  Unitarernes Hus. Huset blev opført i 1927; det er hjemsted for . den eneste unitariske kirke i Danmark. Arkitekt Carl Brummer tegnede huset.

 8. www.religion.dk/leksikon/unitarisme

  Latin unitas, "enhed". Trossamfund som lægger vægt på fremhævelsen af Guds enhed og derfor tager afstand fra den kirkelige treenighedslære. Opfatter Jesus som et ...

 9. www.historiensverden.dk/leksikon/ordforklaringer/unitarisme

  Unitarisme (latin: Unitas - enhed) er navnet på en kristen trosopfattelse, der afviser den katolske idé om Treenigheden, hvor Gud, Jesus og Helligånden alle er del ...

 10. cityofpeace.dk/Unitarisme.html

  Unitarisme-Universalisme. Unitarer har gennem historien ofte udmærket sig som fritænkere og afvigere, hvilket har præget deres trosforestillinger i retning af ...

  Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer