Bing

Beta
27.200 resultsNarrow by language Narrow by region
 1. da.wikipedia.org/wiki/Unitarisme

  Unitarisme (af lat. unitas "enhed", unus "en") er betegnelse for en bevægelse, som opstod i 1500-tallet og som afviser læren om treenigheden. Bevægelsens ...

 2. unitarerne.dk

  Hvad er unitarisme? Aktivitetskalender; Om os; International og interreligiøs tilknytning; Kontakt; Links; Info in english; Unitaren Unitarismen er en ikke ...

 3. fr.wikipedia.org/wiki/Unitarisme_(théologie)

  L’ unitarisme est une doctrine qui affirme que le Dieu du christianisme est une seule personne, et non pas une seule nature ou "ousie" en trois hypostases comme l ...

 4. nl.wikipedia.org/wiki/Unitarisme_(theologie)

  Unitarisme is een christelijke stroming die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt (vandaar de aanduiding 'unitarisme'). In hun opvatting van ...

 5. www.denstoredanske.dk/.../Sekter_og_kirkesamfund/unitarisme

  unitarisme, (af nylat. unitarius 'enhedstilhænger', afledn. af lat. unitas 'enhed', og -isme), trossamfund, der hævder enheden i Guds væsen og derfor må forkaste ...

 6. www.religion.dk/viden/hvad-er-unitarisme

  Unitarisme kommer af det latinske ord unitas, der betyder enhed. Enhed er kernen i unitarismens anskuelse, og det der gør, at unitarismen adskiller sig fra ...

 7. unitarerne.dk/5/1.html

  Unitarernes Hus. Huset blev opført i 1927; det er hjemsted for . den eneste unitariske kirke i Danmark. Arkitekt Carl Brummer tegnede huset.

 8. www.religion.dk/leksikon/unitarisme

  Latin unitas, "enhed". Trossamfund som lægger vægt på fremhævelsen af Guds enhed og derfor tager afstand fra den kirkelige treenighedslære. Opfatter Jesus som et ...

 9. dan.wikitrans.net/Unitarism

  Unitarisme eller unitarianisme (af latin unitas "enhed", unus "en") er inden for kristendommen en betegnelse på en bevægelse som opstod i 1500-tallet og som i ...

 10. leksikon.religion.dk/unitarisme

  Gads religionsleksikon (1999) stilles her til radighed for alle, komplet og gratis

  Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer