• fi.wikipedia.org/wiki/Uskontotiede

  Uskontotiede on humanistis - yhteiskuntatieteellistä uskontojen tutkimusta. Uskontotieteen pääalat ovat uskontoantropologia , uskontososiologia , uskontopsykologia ...

 • www.helsinki.fi/teol/usktl

  Tervetuloa! Uskontotieteen oppiaine on yksi teologisen tiedekunnan viidestä opetusta antavasta yksiköstä. Samalla se muodostaa yhden teologisen tieteenalan.

 • www.hum.utu.fi/oppiaineet/uskontotiede

  Turun yliopiston humanistinen tiedekunta on perinteikäs, mutta samalla eteenpäin katsova tiedekunta, jonka rikkautena on monialaisuus. Tiedekunta toimii kahdella ...

 • www.helsinki.fi/teol/kurssit/usk

  Kirjoittaja TM Jussi Niemelä. YLEINEN TEOLOGIA / USKONTOTIEDE / Uskontotiede on mielenkiintoinen, mutkikas ja omalaatuinen tieteenala. Teologisten oppiaineiden ...

 • www.studentum.fi/search/uskontotiede_teologia___21__.html

  Uskontotiede / Teologia. Uskontotiede ei rajoitu mihinkään tiettyyn uskontoon, vaan kohdistuu uskontoihin yleismaailmallisesti. Suomessa teologikoulutus on ...

 • www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/uskontotiede.htm

  Uskontotiede. Uskonto kulttuurisena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontotieteen opinnot eivät kohdistu mihinkään tiettyyn uskontoon vaan ...

 • fi.wikipedia.org/wiki/Teologia_ja_uskontotiede

  Toisissa tapauksissa uskontotiede on erottautunut teologiasta lähinnä joidenkin menetelmiensä (uskontoantropologia ja uskontofenomenologia) ja tutkimuskohteensa ...

 • uskontotiede.fi

  SUS Suomen Uskontotieteellinen Seura ry. Suomen Uskontotieteellisen Seura on uskontotieteellisen tutkimuksen keskusseura, jonka tarkoituksena on edistää ...

 • www02.oph.fi/etalukio/uskonto/kurssi1/sivu_1_2_1.html

  USKONNON TUTKIMINEN . Uskontotiede. Uskontoja tutkivaa tiedettä kutsutaan uskontotieteeksi. Uskontotiede on puolueeton tieteenala tutkii kaikkia uskontoja ja ...

 • www.blogilista.fi/avainsana/uskontotiede

  Tältä sivulta löydät uskontotiede -aiheisia blogeja. ... Finnsanity - kulttuurikritiikkiä. Herkän murskaava katsaus suomalaisiin harhoihin ja toiveisiin.