Bing

30 results
 1. www.renutover.no

  Ren Utøver er et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Programmet benyttes i dag av utøvere og organisasjoner over hele verden. Gjennom korte og ...

 2. www.brreg.no/registrering/altbas/reg.html

  Registrering av utøvere av alternativ behandling. Registerordningen gjelder for alle typer alternativ behandling som omfattes av ...

 3. www.brreg.no/registrene/altbas/index.html

  Registeret for utøvere av alternativ behandling. Registeret for utøvere av alternativ behandling er viktig for alle som trenger ...

 4. www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/page432.html

  Unge utøvere. Avdelingen Unge utøvere har som hovedmål å stimulere utøvere og trenere til å jobbe målrettet etter en langsiktig plan, for å skape de beste ...

 5. fagbokforlaget.no/?artikkelid=56&tidsskrift=ja

  Fagbokforlaget produserer og distribuerer ti tidsskrifter. Bruk menyen til venstre for å få mer informasjon om det enkelte tidsskriftet. Her finner du ...

 6. www.klokavskade.no

  Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på ...

 7. www.norna-salhus.no

  ekte friidrett siden 1935 ... Torsdag kveld holdt Barne og Ungdomsutvalget i Norna-Salhus sin årlige sesong avslutningsfest for de unge i Salhushallen der mer enn ...

 8. www.antidoping.no/tabulert-innhold/utovere

  Her får du nyttig informasjon om dopingkontrollen, medisinsk fritak, opplæringsprogrammet Ren Utøver og utøverinformasjon.

 9. www.biologiskmedisin.no

  Faglig forum for utøvere av biologisk medisin FUB: Utdanning, fagseminarer og bransjeinfo.

 10. www.skyting.no

  Intervju med Sonja Tobiassen. Månedens profil har hatt en imponerende lynkarriere innen rifleskyting. Sonja Tobiassen har ikke skutt i mer enn ett år, men har ...