Bing

Beta
17 results
 1. videnskab.dk/emne/videnskabsteori

  I tema om videnskabsteori sætter Videnskab.dk videnskaben i sig selv i centrum. For hvad vil det sige, at vi har fundet viden? Hvornår ved vi, at en teori er rigtig ...

 2. www.samfundsviden.dk/tag/videnskabsteori

  Hermeneutik betyder fortolkningsteknik og ønsker at forstå mennesker indefra, ved at betragte menneskers indre hensigter, følelser, og oplevelser.

 3. www.ruc.dk/uddannelse/fag/filosofi-og-videnskabsteori

  Filosofi og Videnskabsteori udbydes som bachelorfag i RUC's bacheloruddannelser, kandidatfag i RUC's kandidatuddannelser og som ph.d-program under ph.d-uddannelser.

 4. manan.dk/videnskabsteori

  En række forfattere sætter fokus på danske tænkere, forfattere og kulturpersonligheder, der i løbet af de sidste 150 år ikke bare har forholdt sig til begrebet ...

 5. videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-videnskabsteori

  Videnskabsteori er en filosofisk diciplin, der handler om at studere videnskabernes metoder, normer og baggrund. Det vil sige, at videnskabsteorien for eksempel ...

 6. www.livsverden.dk/emnesider/filosofi/videnskabsteori

  Om videnskabsteori, videnskabelighed, grundlagsteori og menneskesyn ... Ole Fogh Kirkeby giver i Verden, ord og Tanke : Sprogfilosofi og fænomenologi (1994) en ...

 7. eschul11.wordpress.com/2012/03/18/videnskabsteori-faenomenologi

  18-03-2012 · Hvilken viden kan man opnå med en fænomenologisk tilgang til undersøgelse af kommunikationsprocesser? Man kan sige at fænomenologien siger …

 8. ucsj.dk/.../obligatoriske-moduler/praksis-videnskabsteori-og-metode

  University College Sjælland er professionshøjskolen i Region Sjælland, som udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser. University College Sjælland har 10 ...

 9. www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Statslære...

  revolution, (af senlat. revolutio, afledt af lat. revolvere 'rulle tilbage', af re-og volvere 'rulle'), hurtig og dybtgående forandring i et samfund eller en ...

 10. www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Statslære...

  statskundskab, nyere betegnelse for den del af samfundsvidenskaben, der beskæftiger sig systematisk med studiet af politiske fænomener i al deres mangfoldighe

 1. Related searches