Bing

Beta
22 results
 1. videnskab.dk/emne/videnskabsteori

  I tema om videnskabsteori sætter Videnskab.dk videnskaben i sig selv i centrum. For hvad vil det sige, at vi har fundet viden? Hvornår ved vi, at en teori er rigtig ...

 2. www.samfundsviden.dk/videnskabsteori

  Videnskabsteori er, som ordet siger, ikke selv en videnskab, men teori om videnskab. Videnskabsteori beskæftiger sig med de krav, der bør stilles til viden og ...

 3. www.samfundsviden.dk/tag/videnskabsteori

  Hermeneutik betyder fortolkningsteknik og ønsker at forstå mennesker indefra, ved at betragte menneskers indre hensigter, følelser, og oplevelser.

 4. www.ruc.dk/uddannelse/fag/filosofi-og-videnskabsteori

  Filosofi og Videnskabsteori udbydes som bachelorfag i RUC's bacheloruddannelser, kandidatfag i RUC's kandidatuddannelser og som ph.d-program under ph.d-uddannelser.

 5. www.saxo.com/dk/videnskabsteori_jacob-birkler_haeftet_9788762805309

  Læs om Videnskabsteori - en grundbog. Udgivet af Gyldendal Akademisk. Bogen fås også som eller E-bog. Bogens ISBN er 9788762805309, køb den her

 6. videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-videnskabsteori

  Videnskabsteori er en filosofisk diciplin, der handler om at studere videnskabernes metoder, normer og baggrund. Det vil sige, at videnskabsteorien for eksempel ...

 7. www.leksikon.org/art.php?n=2731

  Videnskabsteori er det videnskabelige studium af videnskaben, en «teori om teorier». Traditionelt har den omfattet videnskabsfilosofi og videnskabshistorie.

 8. www.livsverden.dk/emnesider/filosofi/videnskabsteori

  Om videnskabsteori, videnskabelighed, grundlagsteori og menneskesyn ... Ole Fogh Kirkeby giver i Verden, ord og Tanke : Sprogfilosofi og fænomenologi (1994) en ...

 9. www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Statslære...

  politisk korrekthed, udtryk, der opstod i sidste halvdel af 1980'erne for bestræbelse i retning af ligeværdig, ikke-diskriminerende behandling af fx handicappede og ...

 10. Humanistisk videnskabsteori og metode, …

  www.detvirtuellegalleri.dk/opgavebank/sspinputfiles/Eksamens… · DOC file · Web view

  Humanistisk videnskabsteori og metode, kandidatuddannelsen i didaktik, dansk. Danmarks Pædagogiske Universitet, juni 2009. Dunn & Dunns teori om. …

 1. Related searches