Bing

174,000 results
 1. https://kurser.ibc.dk/efteruddannelse/gvu-uddannelse-for-voksne

  Voksenuddannelse er et supplement til det danske uddannelsessystem. Det er specielt tilrettelagt til dig, der allerede er i job eller har været en del år på ...

 2. vuc.dk

  Sig tak – "Behind the scenes" Se forberedelserne da kursisterne på HF og VUC Fyn sagde TAK og overraskede deres lærer Jakob, fordi han gør en forskel.

 3. https://www.ug.dk/.../videregaaende-voksenuddannelse-vvu

  Inden for det videregående efter- og videreuddannelsessystem (VVU og diplomuddannelser) kan du få vurderet og anerkendt dine realkompetencer, hvis du …

 4. www.voksenuddannelse.nu/soeg/uddannelser?q=design

  Find, og sammenlign, uddannelser i - design ... Søg i bredt udvalg af AVU og HF enkeltfag. HF og AVU er for dig, der vil være bedre til et eller flere fag.

 5. https://www.borger.dk/Sider/Statens-Voksenuddannelsesstoette.aspx

  Du kan søge statens voksenuddannelsesstøtte, hvis du vil efter- eller videreuddanne dig

 6. www.voksenuddannelse.nu/soeg/uddannelser?q=vuc

  Find, og sammenlign, uddannelser i - vuc ... Søg i bredt udvalg af AVU og HF enkeltfag. HF og AVU er for dig, der vil være bedre til et eller flere fag.

 7. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123914

  BEK nr 292 af 01/04/2009 - Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) - Undervisningsministeriet

 8. www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og...

  voksenuddannelse, almen eller erhvervsrettet uddannelse for voksne, som regel med en nedre aldersgrænse på 18-25 år. Voksenuddannelse, der kan være tilrettelagt ...

 9. www.uvm.dk/.../Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser

  Almen voksenuddannelse (avu) Forberedende voksen-undervisning (fvu) Grunduddannelse for voksne (gvu) Specialundervisning for voksne. Dansk for voksne …

 10. www.jammerbugt.dk/borger/skole-og-uddannelse/voksenuddannelse

  Voksenuddannelse. Læs blandt andet om almen voksenuddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, specialundervisning til voksne, VEU-godtgørelse og …