1. Färre barnfamiljer vräks - Hem & Hyra

  https://www.hemhyra.se/nyheter/farre-barnfamiljer-vraks

  Värt att framhålla är ändå att i 235 av landets 290 kommuner har inga barnfamiljer blivit vräkta. Samma period förra året var siffran 223 kommuner.

 2. Barnfamiljer vräks trots nolltolerans - Nyheter (Ekot ...

  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6512218

  2016-09-08 · Pernilla Landin som varit diakon i nästan tjugo år säger att hon aldrig träffat på så många bostadslösa barnfamiljer som ... gällande vräkta ...

 3. Vräkta barnfamiljer Interpellation 2005/06:149 Hellquist ...

  https://www.riksdagen.se/.../vrakta-barnfamiljer_GT10149

  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

 4. Vräkta barnfamiljer Motion 2005/06:So318 av Solveig ...

  https://www.riksdagen.se/.../motion/vrakta-barnfamiljer_GT02So318

  2005-09-26 · Vräkta barnfamiljer Motion 2005/06:So318 av Solveig Hellquist (fp) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ...

 5. Varje dag vräker vi minst ett barn | Aftonbladet

  https://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/...

  2016-03-29 · – Jag tror inte vi kommer att nå ner till noll vräkta barnfamiljer, så ser inte bostadsmarknaden ut.

 6. Vräkta barn - underlagsrapport till Barns och ungas …

  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/... · PDF-fil

  Den visade att i 15 procent av de vräkta hushållen 1982 fanns det barn som var 15 år eller yngre. Det betydde att ungefär 700 barnfamiljer eller drygt

 7. Allt färre barnfamiljer vräks - Östergötland - Corren.se ...

  www.corren.se/nyheter/ostergotland/allt-farre-barnfamiljer-vraks...

  2017-09-12 · Fram till den sista juni i år har totalt 98 barnfamiljer vräkts. ... I Linköping har tre barn blivit vräkta under det första halvåret av 2017.

 8. 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer ...

  www.regeringen.se/contentassets/b36b63d078954a48be05c26bdf1f1876/... · PDF-fil

  Tidigare forskning har visat att förekomsten av barnfamiljer bland vräkta hushåll varit uppseendeväckande stor. I en intervju-

 9. Vräkta barnfamiljer ökar | SVT Nyheter

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/vrakta-barnfamiljer-okar

  2011-07-06 · Vräkta barnfamiljer ökar. GÄVLEBORG Under första halvåret 2011 berördes 358 barn av vräkning. Det är en ökning med hela nio procent ? eller 30 ...

 10. Fler svenska barnfamiljer vräks från sina hem - Nyheter ...

  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4588570

  2011-07-06 · Trots att regeringen för fyra år sedan satte som mål att inga barnfamiljer skulle bli vräkta från sina bostäder fortsätter den utvecklingen. Antalet ...