Bing

55,000 results
 1. Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta

  www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi

  Yhteisvalintoja koordinoi Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 33014 Tampereen yliopisto Opintokoordinaattori Johanna Elo puh. 050 - 318 6385

 2. Yhteiskuntatiede – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskuntatiede

  Yhteiskuntatieteet on yhdistävä nimitys yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkiville tieteenaloille. ...

 3. www.uef.fi - Yhteiskuntatieteiden laitos

  www2.uef.fi/yhteiskuntatieteet

  Yhteiskuntatieteiden laitos on monitieteinen kokonaisuus, johon kuuluu viisi pääainetta kahdella kampuksella. Laitoksella toimii lisäksi yksi maisteriohjelma ja ...

 4. www.uef.fi - Valintakokeet

  www2.uef.fi/yhteiskuntatieteet/paavalinnat

  Sosiaalityö. Itä-Suomen yliopisto on mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalityön koulutus järjestään Kuopion ...

 5. Yhteiskuntatieteiden opinnot | UEF

  www.uef.fi/web/aducate/yhteiskuntatieteet

  Yhteiskuntatieteelliset opinnot perehdyttävät yhteiskunnan eri puoliin ja tehtäviin sekä tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskella eri oppiaineita.

 6. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta - Lapin yliopisto ...

  www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta

  Lapissa ja Hokkaidon saarella tutkitaan kotona kuolemista ja elämän loppuvaiheen hoivaa (18.11.2015)

 7. Sosiaalityö - yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi

  www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi/sosiaalityo/index.html

  Sosiaalityö . Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä keskittyy ihmisten ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmatilanteiden ja hyvinvoinnin ...

 8. Yliopisto - Yhteiskuntatieteellinen - Opiskelupaikka

  www.opiskelupaikka.fi/Koulutus/Yliopisto/Yliopisto-Yhteiskuntatie...

  Yhteiskuntatieteet ja valtiotieteet pyrkivät ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä, niiden taustoja ja niiden välisiä yhteyksiä. Valtiotieteilijät ovat ...

 9. Liikunnan yhteiskuntatieteet — Jyväskylän yliopisto

  https://www.jyu.fi/sport/opiskelu/opinnayte/gradut/liik_yhttiet

  Yhteystiedot Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35 (L) 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Fax: 014 617 422 (Liikuntarakennus) Fax: 014 260 2011

 10. Yhteiskuntatieteet — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

  https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet

  Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot muodostavat pohjaopinnot sosiaalityön, elämänkatsomustiedon, filosofian, sosiologian, valtio-opin ja ...