Bing

44,100 results
 1. Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta

  www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi

  Yhteisvalintoja koordinoi Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 33014 Tampereen yliopisto Opintokoordinaattori Johanna Elo puh. 050 - 318 6385

 2. www.uef.fi - Yhteiskuntatieteiden laitos

  www2.uef.fi/yhteiskuntatieteet

  Yhteiskuntatieteiden laitos on monitieteinen kokonaisuus, johon kuuluu viisi pääainetta kahdella kampuksella. Laitoksella toimii lisäksi yksi maisteriohjelmaa ja ...

 3. Yhteiskuntatiede – Wikipedia

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskuntatiede

  Yhteiskuntatieteet on yhdistävä nimitys yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkiville tieteenaloille. Sisällysluettelo. 1 Yhteiskuntatieteit ...

 4. www.uef.fi - Päävalinnat

  www2.uef.fi/yhteiskuntatieteet/paavalinnat

  Sosiaalityö. Itä-Suomen yliopisto on mukana sosiaalityön yhteisvalinnassa. Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2015 hakea Helsingin, Itä-Suomen ...

 5. Yhteiskuntatieteiden opinnot | UEF

  www.uef.fi/web/aducate/yhteiskuntatieteet

  Yhteiskuntatieteelliset opinnot perehdyttävät yhteiskunnan eri puoliin ja tehtäviin sekä tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskella eri oppiaineita.

 6. Sosiaalityö - Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta

  www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi/sosiaalityo/index.html

  Sosiaalityö . Sosiaalityö tutkimuksena, opetuksena ja käytännön työnä keskittyy ihmisten ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmatilanteiden ja hyvinvoinnin ...

 7. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta - Lapin yliopisto ...

  www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta

  Orientoivan viikon ohjelma; Harjoittelu ja opiskelijavaihto; Opinto-opas; Yleiset tentit; Tiedekuntaneuvosto; Henkilökunta ja yhteystiedot; Matkailualan tutkimus- ja ...

 8. Liikunnan yhteiskuntatieteet — Jyväskylän yliopisto

  https://www.jyu.fi/sport/opiskelu/opinnayte/gradut/liik_yhttiet

  Yhteystiedot Liikuntatieteellinen tiedekunta, PL 35 (L) 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Fax: 014 617 422 (Liikuntarakennus) Fax: 014 260 2011

 9. Yhteiskuntatieteet - ResearchGuides at Turku University

  libguides.utu.fi/sb.php?subject_id=22141

  Search the full text of guides. Results will link to pages containing your terms; results from subject page searches are automatically filtered by that subject.

 10. Yliopisto - Yhteiskuntatieteellinen - Opiskelupaikka

  www.opiskelupaikka.fi/Koulutus/Yliopisto/Yliopisto-Yhteiskuntatie...

  Yhteiskuntatieteet ja valtiotieteet pyrkivät ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä, niiden taustoja ja niiden välisiä yhteyksiä. Valtiotieteilijät ovat ...